Uitvaartondernemer

Een uitvaartondernemer is een dienstverlener die uitvaarten verzorgt. Deze wordt ook wel een uitvaartverzorger of begrafenisondernemer genoemd. Vroeger werd vaak de naam ‘begrafenisondernemer’ gebruikt. Tegenwoordig worden er meer crematies dan begrafenissen verzorgd en is de naam ‘uitvaartondernemer’ passender.

Als een dierbare is overleden en het lichaam is ‘vrijgegeven’ (dit is alleen het geval bij een niet-natuurlijke dood) dan begint de uitvaartondernemer met het regelen van de uitvaart. Volgens de Wet op de Lijkbezorging moet de uitvaart binnen zes werkdagen na de datum van het overlijden plaatsvinden.

Nabestaanden

De nabestaanden hebben de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de uitvaart. In de Wet op de Lijkbezorging staat beschreven dat de uitvaart volgens de laatste wensen van de overledene moet worden georganiseerd, tenzij dit niet mogelijk is. Een overledene kan de wensen schriftelijk hebben vastgelegd in een wilsbeschikking (codicil) of testament. Het kan ook dat de laatste wensen mondeling zijn besproken. Als de nabestaanden niet in staat zijn om de uitvaart te regelen of dit niet willen dan is de burgemeester van de gemeente waar iemand is overleden de verantwoordelijke persoon.

Voor het organiseren en uitvoeren van de uitvaart wordt een uitvaartondernemer ingeschakeld. Dit is geen verplichting. Nabestaanden mogen de uitvaart ook zelf regelen. De uitvaartondernemer voert de opdracht van de nabestaanden uit en organiseert de uitvaart volgens hun wensen.

De taken van een uitvaartondernemer

Een uitvaartondernemer heeft onder meer de volgende taken:

 • Controleren of de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de uitvaart worden nageleefd
 • Het vaststellen van de totale kosten van de uitvaart
 • Het reserveren van de begraafplaats of het crematorium
 • Het op tijd opstellen van een rouwadvertentie
 • Het ontwerpen van rouwkaarten
 • Het laten drukken van rouwkaarten.
 • Het organiseren van het transport van de overleden dierbare
 • Het organiseren van de opbaring van de overleden dierbare
 • Het organiseren van het afleggen van de overleden dierbare
 • Het organiseren van de lijkkist of van de lijkwade
 • Het organiseren van de uitvaartdienst in het rouwcentrum, kerk, moskee of tempel
 • Het conserveren van de overleden dierbare

Uitvaartverzekeraar

In Nederland zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaart. Als de overleden dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten, worden de uitvaartkosten helemaal of gedeeltelijk vergoed door de verzekeraar.