Uitvaartverzekering afkopen

Uitvaartverzekering afkopen

Wilt u uw uitvaartverzekering beëindigen? Dan kunt u deze afkopen. Dit is echter wel per verzekeraar verschillend en zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. Als u uw verzekering afkoopt, keert de verzekeraar de afkoopwaarde aan u uit. Als u uw uitvaartverzekering afkoopt, bent u niet meer verzekerd. Dit betekent dat u ook geen premie meer hoeft te betalen.

Uitvaartverzekering afsluiten?

Waarom een uitvaartverzekering afkopen?

Er kunnen verschillende redenen toepasbaar zijn om voor een afkoop te kiezen. Over het algemeen geldt dat de uitvaartverzekeraar pas een bedrag uitkeert na overlijden. Soms is er echter de behoefte om voor het overlijden al een deel van het bedrag uitgekeerd te krijgen. Dit kan door een verzoek te doen op “uitvaartverzekering eerder uitbetalen”. Mocht u niet onder de genoemde omstandigheden vallen, dan kunt u alleen door het afkopen van uw polis een bedrag ontvangen.

Een andere mogelijkheid kan zijn dat de premie te hoog is en deze niet langer betaald kan worden. Doordat u na het afkopen niet langer meer verzekerd bent, hoeft u ook niet langer premie te betalen. Dit is echter niet de meest gunstige optie. Een alternatief die hiervoor geboden kan worden, is uw uitvaartverzekering premie vrijmaken. Als u dit doet, betaalt u geen maandpremie meer, maar blijft de betaalde premie wel staan. Op het moment dat u overlijdt, keert de verzekeraar dit bedrag uit aan uw nabestaanden.

Andere redenen voor het afkopen van een uitvaartverzekering kunnen zijn:

  • Naast deze verzekering is er een andere uitvaartverzekering, waarbij de dekking ruim voldoende is
  • Er is meer kapitaal door uw beschikking gekomen, waaruit de uitvaart uit eigen zak betaald kan worden

Welke voorwaarden zijn verbonden aan het afkopen?

Niet bij alle uitvaartverzekeringen is het mogelijk om af te kopen. Hier zult u eerst over moeten informeren. Indien blijkt dat dit wel een optie is bij uw uitvaartverzekering, gelden er alsnog enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Vaak moet uw uitvaartverzekering een kapitaal uitvaartverzekering betreffen. Ook wanneer u permanent naar het buitenland verhuist, kunt u uw uitvaartverzekering afkopen. De verzekeraar wil dan vaak uw risico niet meer dekken.

Wat is de afkoopwaarde?

Door de reeds betaalde premies die u de afgelopen jaren heeft betaald, bouwt de verzekeraar een bepaalde waarde op. Deze waarde wordt ook wel de afkoopwaarde genoemd. Als u van plan bent om uw uitvaartverzekering af te kopen, betaalt de verzekeraar de afkoopwaarde aan u uit in een geldsom.

De afkoopwaarde is vaak in de praktijk niet zo heel erg hoog. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u nog niet zolang verzekerd bent en nog niet zoveel premie hebt betaald. Indien u wel al lang verzekerd bent, is de afkoopwaarde vaak alsnog te laag om een begrafenis of crematie mee te bekostigen. Als u uw huidige uitvaartverzekering wilt afkopen, is het zinvol om geld te sparen voor uw begrafenis of crematie of om een nieuwe begrafenis- of crematieverzekering af te sluiten.

Hoe wordt deze afkoopwaarde berekent?

Niet alle verzekeraars berekenen de afkoopwaarde en de daarbij horende afkoopsom op dezelfde manier. Over het algemeen wordt er door de verzekeraar gekeken naar het totale premiebedrag dat u hebt betaald, de huidige rente en de overige gemaakte kosten. Hierbij geldt vaak dat hoe meer looptijd van de polis is verstreken, des te hoger uw afkoopwaarde. Niet alle verzekeraars zijn transparant over hoe zij de daadwerkelijke afkoopwaarde berekenen. Dit maakt het voor de verzekeringsnemer lastig om te controleren of het klopt. Voordat u dus besluit om uw uitvaartverzekering af te kopen, is het verstandig om eerst bij uw verzekeraar te vragen naar de actuele rekenmethode die gehanteerd wordt om de afkoopwaarde te bepalen en hoe hoog deze dan zal betreffen. Mocht u nou niet tevreden zijn met de regelementen die uw uitvaartverzekering hanteert dan kunt u, zolang u het geldt nog niet heeft ontvangen, uw verzoek nog wijzigen naar premie vrijmaken.

Wat houdt het eerder uitbetalen van uitvaartverzekering precies in?

Bij het eerder uitbetalen van een uitvaartverzekering wordt een deel van het verzekerde bedrag eerder uitgekeerd. U krijgt dus als het ware een voorschot. Hier kunt u echter niet zomaar een beroep op doen. Voor bepaalde situaties is een uitzondering gemaakt en heeft u recht op het eerder uit laten betalen van uw uitvaartverzekering. Daarbij moet ook vermeld worden dat, mocht u zich in deze bijzondere verkeren, het alsnog niet vanzelfsprekend is dat u hier een aanvraag op kan doen. Dit kan per verzekeraar verschillen en het is daarom verstandig om voor het afsluiten van een verzekering de polisvoorwaarden goed door te lezen.

Wat is het verschil tussen een uitvaartverzekering uitbetalen en afkopen?

Net zoals bij het uitbetalen van een uitvaartverzekering, ontvangt u bij het afkopen van een uitvaartverzekering eerder een bedrag. Het verschil is dat bij een uitvaartverzekering uitbetalen het bedrag onderdeel is van het verzekerde bedrag terwijl bij het afkopen van een uitvaartverzekering dit niet het geval is. Bij het afkopen van een uitvaartverzekering wordt de afkoopwaarde van de uitvaartverzekering aan u uitgekeerd. Het uitgekeerd bedrag wordt bij afkopen bepaalt aan de hand van de reeds betaalde premies van de afgelopen jaren. Dit uitgekeerde bedrag wordt dus ook wel de afkoopwaarde genoemd. Let hierbij wel op: indien u uw uitvaartverzekering afkoopt, bent u niet langer meer verzekerd. Daarnaast wordt het afkopen niet altijd even economisch gunstig bevonden. Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u terecht op uitvaartverzekering afkopen.

Onder welke omstandigheden wordt het eerder uitgekeerd?

Indien sprake is van een terminale ziekte, bieden bepaalde verzekeraars de mogelijkheid om een deel van het uitgekeerde bedrag als voorschot te ontvangen. Het voorschot dat u ontvangt kan dan eventueel besteed worden om de laatste wensen van de verzekerde in vervulling te laten gaan, zoals een laatste reis met dierbaren. Een andere optie om het voorschot te besteden is om te kunnen voorzien in extra zorg. Mocht u zich nou binnen deze situatie verkeren, is het alsnog niet vanzelfsprekend dat u recht heeft op een eerdere uitbetaling. Hiervoor moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Ook hier geldt dat deze voorwaarden per verzekeraar kunnen verschillen.