Uitvaartverzekering afkopen

Uitvaartverzekering afkopen

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 4 januari 2024

Soms kom je tot de conclusie dat je geen uitvaartverzekering meer wil. Deze heb je niet meer nodig of je wil naar een andere verzekeraar. Het afkopen van een uitvaartverzekering is niet vanzelfsprekend. Het kan wel. Hier lees je hoe je dit aanpakt en welke opties er zijn.

Wat houdt uitvaartverzekering afkopen in?

Het afkopen van een uitvaartverzekering houdt in dat je verzekering vervalt op je eigen verzoek. Je betaalt dus geen premie meer. Bij overlijden vindt er ook geen uitkering plaats. Ook is er geen recht meer op producten en diensten die onderdeel waren van de verzekering. Daar staat soms een afkoopwaarde tegenover. Dit is het bedrag dat je al aan premie hebt ingelegd, inclusief het rendement. Daarvan worden meestal de kosten en een boete van afgetrokken. Daarom is een begrafenisverzekering afkopen niet altijd voordelig. Je verzekering premievrij maken is vaak een aantrekkelijk alternatief. Hierbij keert je verzekering niet direct uit, maar behoud je wel de opgebouwde rechten.

Waarom uitvaartverzekering afkopen?

Meestal sluit je een uitvaartverzekering af voor de verre toekomst. Het is dan ook gunstiger om zo’n verzekering jong af te sluiten. Dan betaal je minder premie. Later kunnen er omstandigheden zijn die deze verzekering minder nodig maken. Laat je bijvoorbeeld (ruim) voldoende geld na voor je uitvaart? Ook veranderende financiële prioriteiten kunnen een reden zijn. Soms wil je wellicht naar een andere verzekeraar. Overstappen van uitvaartverzekering is best lastig. Daarvoor is je bestaande uitvaartverzekering afkopen noodzakelijk. Anders ben je dubbel verzekerd. Bij veel andere verzekeringen zegt je nieuwe verzekeraar je oude verzekering op. Dit is bij uitvaartverzekeringen niet zo.

Uitvaartverzekering afkopen Ardanta

Bij Ardanta is niet elke uitvaartverzekering afkoopbaar. In je polisvoorwaarde staat of dit zo is. Sluit je een nieuwe Ardanta verzekering af? Kijk dan goed naar de polisvoorwaarden. Wellicht wil je de vrijheid om deze in de toekomst af te kopen. Is je verzekering afkoopbaar? Dan neem je contact op om je uitvaartverzekering af te kopen bij Ardanta. Hiervoor benader je ze telefonisch. Ze adviseren je dan over de te nemen stappen. Als er sprake is van een afkoopwaarde, doen zij daarvoor een aanbod.

Monuta uitvaartverzekering afkopen

Monuta is vrij transparant over de afkoopwaarde. Ze bieden je als verzekerde inzicht in de verwachte waarde na een aantal jaar. Dat is gebaseerd op verwachte marktontwikkelingen. De praktijk kan dus ander zijn. Bij Monuta je uitvaartverzekering afkopen is in principe altijd mogelijk. Hiervoor neem je telefonisch contact op met ze. Een medewerker van Monuta maakt dit dan voor je in orde. Hierbij kun je ook advies krijgen over de alternatieven.

Wat is de afkoopwaarde bij begrafenisverzekering afkopen?

Een uitvaartverzekering is een vorm van sparen en beleggen. Je legt elke maand iets in en het bedrag groeit. Doe je niets, dan keert de verzekeraar uit bij overlijden. Bij afkopen is daarvan geen sprake. Als de verzekering al wel een tijd loopt, kan er toch sprake zijn van kapitaal. Een uitvaartverzekering afkopen betekent in principe dat dit kapitaal direct wordt uitgekeerd. Je ontvangt dus je inleg en het rendement daarvan terug. Daar gaan wel kosten van af. Het totale bedrag kan dus fors lager zijn dan wat je betaald hebt. Dit bedrag dat je ontvangt, is de afkoopwaarde. In de praktijk is de afkoopwaarde altijd te laag om een uitvaart te betalen. De hoogte van de premie is gebaseerd op de verwachting dat je nog langer premie betaalt.

Hoe berekent men de afkoopwaarde?

De afkoopwaarde van een uitvaartverzekering berekenen doet iedere verzekeraar anders. Daarom verschilt ook de afkoopwaarde per verzekeraar. De waarde is gebaseerd op de al betaalde premie en het rendement daarop. Daarnaast maakt ook de verzekeraar kosten voor het beheer. Ook marktontwikkelingen hebben soms invloed. Zijn die gunstig, dan beïnvloedt dat soms de afkoopwaarde positief. Het is ook mogelijk dat dit voordeel geheel ten bate komt aan de verzekeraar. In de praktijk zijn verzekeraars dan ook niet erg transparant over hoe ze de afkoopwaarde van een uitvaartverzekering berekenen. Vraag daarom vooraf naar de rekenmethode. Dat dwingt je verzekeraar tot meer duidelijkheid.

Uitzonderingen bij het afkopen van een uitvaartverzekeringen

Verzekeraars houden er niet van om eerder uit te keren. Daarom is de afkoopwaarde vaak laag en is afkopen soms helemaal niet mogelijk. Er zijn ook situaties waarin een eerdere uitkering wel kan. Dit is bijvoorbeeld bij terminale ziekte het geval. Dan kan er soms eerder worden uitgekeerd. Of er wordt dan een deel van de waarde uitgekeerd. Dit bedrag wordt gebruikt om laatste wensen mogelijk te maken. Ook het voorbereiden van de uitvaart kan met deze uitkering betaald worden. Dit is echter niet altijd mogelijk. Wat er mogelijk is verschilt per verzekeraar.

Wat is het verschil tussen uitvaartverzekering afkopen en uitbetalen?

Van uitbetalen is sprake wanneer een verzekering uitkeert volgens de polisvoorwaarden. Bij een uitvaartverzekering is dat dus bij overlijden. Dan betaalt de verzekeraar het verzekerde bedrag. Of deze stelt de producten en diensten beschikbaar, volgens de polisvoorwaarden. Afkopen is juist het opzeggen van de verzekering. Omdat een uitvaartverzekering eigenlijk een soort spaarvoorziening is, keert de verzekeraar ook dan uit. De uitkering die je bij afkopen krijgt is altijd lager dan een reguliere uitbetaling.

Wat is het verschil tussen een uitvaartverzekering afkopen en premievrij maken?

Premievrij maken is een alternatief voor het afkopen van een uitvaartverzekering. Hierbij bevries je als het ware je verzekering. Je betaalt dus geen premie meer. Ook de hoogte van de uitkering verandert niet meer. Dit dekt dus waarschijnlijk niet meer de volledige kosten van een uitvaart. Wel blijf je in principe verzekerd, zonder dat je nog premie betaalt.

Deal uitvaartverzekering afkopen interessant?

Wil je jouw uitvaartverzekering afkopen? Je verzekeraar doet je dan en aanbod. Of dat interessant is hangt af van je verwachtingen. Vaak valt de afkoopwaarde tegen. Het hangt ook af van hoe je verzekeraar de afkoopwaarde van de uitvaartverzekering berekent. Soms is dat gunstiger dan anders. Als je het serieus overweegt, neem je hierover contact op met je verzekeraar. Deze kan je direct laten weten hoe het zit.