Oude polissen verzilveren

Oude polissen verzilveren

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 4 januari 2024

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op je af. Had je dierbare een uitvaartverzekering? Of weet je dat niet? Dat je dit niet weet is niet vreemd. Het komt vaak voor dat nabestaanden dit niet weten. Dan is de polis kwijt of je weet niet bij welke verzekeraar de polis loopt. Het gevolg kan zijn dat er onnodig kosten worden gemaakt. Gelukkig kan je dit te weten komen. In dit artikel lees je alles over oude polissen achterhalen en verzilveren. Zo maak je geen onnodige kosten.

Oude uitvaartpolissen verzilveren

Waarom vergeten mensen hun oude uitvaartpolissen?

Het ligt voor de hand dat je dierbaren zelf van hun polis weten. Deze informatie delen ze of bewaren ze in een overzichtelijk administratie. Zo is de informatie toegankelijk. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Informatie delen over de eigen administratie is niet iets dat iedereen doet. Ook hebben sommige uitvaartverzekeringen een vaste premielooptijd. Na een bepaalde periode betaal je als verzekerde een premie meer. Je bent dan nog wel verzekerd. Er is dus nog steeds recht op vergoeding van de uitvaartkosten. Het is dus nog een geldige polis. In zo’n geval vergeten mensen wel eens dat ze verzekerd zijn of vergeten ze dit met naasten te delen.

Oude polissen achterhalen; administratie checken

De beste manier om oude polissen te achterhalen is het checken van de persoonlijke administratie. Dit is iets dat je bij overlijden sowieso doet. Zaken van de overledene worden dan afgehandeld. Wellicht dat er meer zaken zijn die je aandacht nodig hebben. Let ook op namen van oudere verzekeraars als je zoekt naar oude begrafenispolissen. Er waren vroeger veel meer verzekeraars dan nu. Twijfel je over bepaalde namen? De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een archief met de namen van verzekeraars. Daarin staan alle partijen die ooit in Nederland uitvaartverzekeringen, begrafenispolissen, levensverzekeringen en vergelijkbare producten aanboden. Ook zie je in welke organisatie deze aanbieders zijn opgegaan. Zo weet je waar je nu moet zijn. Hieronder vind je daarvan ook een overzicht.

Levert een check op de administratie niets op?

Kijk dan ook naar bankafschriften. Hier kan de uitvaartverzekering bij zitten. Soms moet je daarvoor even terug in de tijd. Het kan dan ook slim zijn om afschriften van tien of twintig jaar geleden erbij te pakken. Als die er zijn, tenminste.

Oude polissen achterhalen via Verbond van Verzekeraars

Ook het Verbond van Verzekeraars houdt informatie bij. Deze organisatie zoekt voor je uit of een overledene een uitvaartverzekering had. Online dien je hiervoor een verzoek in. Daarvoor gelden wel voorwaarden. Het Verbond zoekt dit kosteloos voor je uit als:

  • De persoon in kwestie is overleden.
  • Je partner, kind of erfgenaam bent van de overledene of belast bent met de afhandeling van de nalatenschap. Bijvoorbeeld omdat je notaris bent.

Je dient dan documenten ter bewijs hiervan aan te dragen.

Als het Verbond geen polis vindt, is deze er waarschijnlijk niet. Ook als er een verzekering geweest is, maar deze later is opgezegd, vindt het Verbond deze in principe. Zo’n zoekopdracht is dus in principe waterdicht. Als er ooit sprake was een polis, wordt deze gevonden. Dat geldt voor begrafenispolissen en levensverzekeringen.

Oude polissen verzilveren

Blijkt er inderdaad sprake van een verzekering? Dan worden de kosten van de uitvaart mogelijk vergoed. Neem hiervoor contact op met de verzekeraar. Oude begrafenispolissen zoeken en vinden kan wat tijd kosten. Ook oude polissen verzilveren kost wat tijd. Zo wil een verzekeraar zeker weten dat je recht hebt op uitkering. De uitvaart zelf kan hier natuurlijk niet op wachten. Dat hoeft gelukkig ook niet. In de wet staat dat nabestaanden tot vijf jaar na overlijden recht hebben op uitkering. Dit betekent dat je ook na de uitvaart recht behoudt op uitkering. Wel schiet je de kosten van de uitvaart dan uit andere middelen voor.

Oude uitvaartpolissen in de la

Veel uitvaartverzekeringen blijven liggen in de la. De voornaamste reden is dat mensen al lang geen premie meer betalen. Dit is het geval als er sprake is van een vaste premielooptijd. Ook sluiten sommige mensen een koopsompolis af. Dit is een soort verzekering waarbij je in één keer de premie betaalt. Sommige mensen denken ook dat ze niet meer verzekerd zijn als ze geen premie meer betalen. Bij veel andere verzekeringen is dat ook zo. Een uitvaartpolis blijft echter geldig. Als de premielooptijd afloopt is er waarde opgebouwd. Die waarde blijft ook groeien omdat de verzekeraar het kapitaal belegt. Bij overlijden is er dan kapitaal waarbij de uitvaart betaald wordt. Oók als er al jaren geen premie meer wordt betaald.

Oude levensverzekeringen innen

Bij oude levensverzekeringen geldt hetzelfde als bij oude uitvaartpolissen. Ook om oude levensverzekeringen te innen kun je terecht bij het Verbond van Verzekeraars of DNB. Bij levensverzekeringen gaat het vaak om meer geld. Ook wordt deze vaak ook echt als kapitaal uitgekeerd. Veel uitvaartpolissen geven recht op producten en diensten. Weet je niet of je dierbare een levensverzekering had? Dit controleer je in de administratie van de overledene. Een oude levensverzekering innen kost dus geen extra moeite. Het maakt onderdeel uit van de afwikkeling van de administratie van de overledene. Als dierbare ben je daar toch mee bezig. Daarom is het verstandig dat je daarbij goed oplet. Wellicht zijn er meer zaken die je aandacht nodig hebben.

Hoogte oude begrafenispolissen

Is een oude polis verzilverd maar valt de uitkering tegen? Dit is vaak het geval. Bij veel verzekeringen ‘bevriest’ het kapitaal als de premielooptijd afloopt. Door inflatie wordt de werkelijke waarde steeds lager. Een begrafenis wordt met de jaren namelijk duurder. Van ‘bevriezen’ is altijd sprake wanneer de verzekerde zelf zijn polis premievrij maakt. De waarde van de verzekering verandert dan niet meer. Dit kan betekenen dat het bedrag niet toereikend is. Oude uitvaartpolissen voorzien in een bedrag waar je nu niet altijd meer een uitvaart mee kan betalen. Dat gebeurt met name bij oude begrafenispolissen. Als er tot recent premie is betaald, zou de uitkering voldoende moeten zijn.

Oude uitvaartverzekeraar Nieuwe uitvaartverzekeraar
Aegon Ardanta
Agis Leven Monuta
AGO Ardanta
ALG, Amsterdamsch Levensverz. Genootschap Ardanta
Algemeen Amsterdamsch Begr. Soc. 1898 Ardanta
Algemeen Belang (Zunderdorp), Begr. Ardanta
Algemeen Beleggings-Consortium Ardanta
Algemeen Friesch Begrafenisfonds Ardanta
Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen) Ardanta
Algemeen Nederlands Verz. Fonds Ardanta
Algemeen Belang DELA
AMEV Ardanta
A&O NV Leven Verzekering Monuta
AVVL Yarden
Aurora OHRA
AXA Levensverzekering Reaal
Axent Ardanta
BudgetUitvaartPolis DELA
Concordia Reaal
De Centrale Reaal
De Utrecht N.V. Ardanta
DLG verzekeringen Reaal
Florentis Twenthe uitvaartverzekering
Generali Ardanta
HAV Bank Ardanta
Hooge Huys Reaal
Levob Achmea
NIVO Ardanta
NUVA Yarden
Northwest Yarden
N.V. Noord-Braband OHRA
RVS Victoria Vesta Nationale Nederlanden
Stad Rotterdam Ardanta
Verzekerings Unie Ardanta
Zelf Reaal