Ardanta Uitvaartverzekering

Contactgegevens

0800 022 22 92 (Algemeen)
0800 023 05 50 (Bij overlijden)

Monuta.nl
Mijn Monuta

Schumanpark 11, 7336 AM Apeldoorn

Monuta Uitvaartverzekering

Monuta

Wie is Monuta?

Monuta is een uitvaartorganisatie met een uitvaartverzekerings- en een uitvaartverzorgingstak. Monuta heeft eigen uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen. Het hoofdkantoor van de organisatie staat in Apeldoorn. De verzekeringstak is naast Nederland ook actief in Duitsland.

Monuta wil uitvaarten verzorgen die de nabestaanden helpen bij het afscheid nemen van een dierbare. Daarbij wordt veel waarde gehecht aan een persoonlijke aanpak. Nabestaanden worden bij het samenstellen van de uitvaart op een persoonlijke manier begeleid. Monuta biedt ook professionele nabestaandenzorg waarbij nabestaanden worden geholpen verder te leven zonder hun dierbare.

Welke verzekeringen heeft Monuta?

Bij Monuta kun je kiezen tussen vier combinatie uitvaartverzekeringen en een kapitaal uitvaartverzekering:

 • Monuta Uitvaart Basis-verzekering
 • Monuta Uitvaart Plus-verzekering
 • Monuta Uitvaart Top-verzekering
 • Monuta Uitvaart Flexibel-verzekering
 • Monuta Uitvaart Geld-verzekering

Monuta Uitvaart Basis-verzekering

De Monuta Uitvaart Basis-verzekering is een natura uitvaartverzekering met een pakket van producten en diensten ter waarde van 5.400 euro. Daarnaast krijgen je nabestaanden een vrij te besteden bedrag van 1.600 euro om jouw persoonlijke uitvaartwensen te kunnen financieren. In totaal heeft deze uitvaartverzekering dus een waarde van 7.000 euro. Bij de Monuta Uitvaart Basis-verzekering zijn je nabestaanden verplicht om voor een uitvaartverzorger van Monuta te kiezen.

Monuta Uitvaart Plus-verzekering

De Monuta Uitvaart Plus-verzekering is een natura uitvaartverzekering met een pakket van diensten en producten ter waarde van 5.400 euro. Daarnaast is er een vrij te besteden bedrag van 3.600 euro beschikbaar. In totaal heeft deze uitvaartverzekering dus een waarde van 9.000 euro. Je nabestaanden moeten de uitvaart wel door een uitvaartverzorger van Monuta laten verzorgen.

Monuta Uitvaart Top-verzekering

De Monuta Uitvaart Top-verzekering is een natura uitvaartverzekering met een pakket van diensten en producten ter waarde van 5.400 euro. Daarnaast is er een vrij te besteden bedrag van 5.100 euro beschikbaar. In totaal heeft de Monuta Uitvaart Top-verzekering dus een waarde van 10.500 euro. Ook bij deze verzekering moeten je nabestaanden kiezen voor een uitvaartverzorger van Monuta.

Monuta Uitvaart Flexibel-verzekering

De Monuta Uitvaart Flexibel-verzekering is een natura uitvaartverzekering met een pakket van diensten en producten ter waarde van 5.400 euro. Daarnaast is er een vrij te besteden bedrag beschikbaar waarvan je de hoogte zelf kunt bepalen. De totale waarde van deze verzekering is dus flexibel. Je nabestaanden moeten de uitvaart wel uit laten voeren door een uitvaartverzorger van Monuta.

Monuta Uitvaart Geld-verzekering

Naast de combinatie uitvaartverzekeringen kun je bij Monuta ook een kapitaal uitvaartverzekering afsluiten. Bij Monuta kun je zelf het verzekeringsbedrag bepalen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Een voordeel van de combinatieverzekeringen van Monuta is dat er altijd een volledige uitvaart wordt vergoed. Bovendien is het aanvullende bedrag zelfs bij de basisverzekering relatief hoog zodat je nabestaanden de uitvaart op jouw persoonlijke uitvaartwensen af kunnen stemmen. Een nadeel is de verplichte keuze voor een uitvaartverzorger van Monuta. Bovendien wordt het deel van het vrij te besteden bedrag dat niet gebruikt wordt, niet uitgekeerd aan de nabestaanden.

Voordelen

 • Altijd volledige vergoeding standaard uitvaart
 • Relatief hoog vrij te besteden bedrag
 • Inclusief ongevallenverzekering

Nadelen

 • Verplicht uitvaartverzorger van Monuta
 • Geen uitkering vrij te besteden bedrag

Voor welk bedrag kan ik mij verzekeren?

Bij Monuta kun je een uitvaartverzekering afsluiten ter waarde van 7.000, 9.000, 10.500 euro of een zelf te kiezen bedrag. De combinatieverzekeringen bestaan uit een pakket van diensten en producten ter waarde van 5.400 euro en een vrij te besteden bedrag. Bij de kapitaal uitvaartverzekering kan je de hoogte van het verzekeringsbedrag zelf bepalen.

Wat dekt de verzekering van Monuta?

De combinatie uitvaartverzekeringen van Monuta bestaan uit een pakket van diensten en producten en een vrij te besteden bedrag.

Dekking pakket:

 • Een uitvaartverzorger van Monuta
 • De laatste verzorging
 • Een grafkist
 • Het vervoer (wereldwijd)
 • Opbaring in een uitvaartcentrum van Monuta of thuis
 • Volgauto (vier personen)
 • Dragers
 • 75 rouwkaarten + porto
 • 75 dankbetuigingen + porto of 100 bidprentjes
 • Ongevallendekking (2.500 euro)
 • Rechtsbijstand voor de nabestaanden
 • Akte van overlijden
 • Condoleanceregister
 • Het Monuta Nazorgboek

Vrij te besteden bedrag:

 • Persoonlijke uitvaartwensen
 • Grafsteen
 • Grafrechten
 • Grafonderhoud
 • Crematiekosten
 • Asbestemming

Kies je de kapitaal uitvaartverzekering van Monuta, dan wordt het verzekeringsbedrag aan je nabestaanden uitgekeerd. Zij kunnen dit geld naar eigen inzicht aan jouw uitvaart besteden.

Bron: Monuta.nl

Bovenstaande informatie is in geen enkel geval advies.