Ikvergelijkonline.nlLevensverzekering
Levensverzekering2020-12-03T13:15:55+01:00

Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die te maken heeft met het leven of de dood van de verzekerde
of met de verzorging van de uitvaart na zijn overlijden. De verzekering kan 
uitkeren bij het overlijden of
juist bij het nog in leven zijn van de verzekerde, op of voor een bepaalde datum.

Vergelijk alle verzekeringen.
Binnen 5 minuten online afgesloten.
 100% onafhankelijk & eerlijk.

Overlijdensrisicoverzekering

Wordt uitgekeerd wanneer je voor de eindatum komt te overlijden
Je nabestaanden beschermen tegen de financiele gevolgen
Uitgekeerd bedrag ligt tussen de € 10.000 en € 2.500.000
Overlijdensrisicoverzekeringen bekijken

Uitvaartverzekering

Wordt altijd uitgekeerd wanneer je komt te overlijden
Je nabestaanden beschermen tegen de kosten van jouw uitvaart
Uitgekeerd bedrag ligt tussen de € 5.000 en € 15.000
Uitvaartverzekeringen bekijken

Levensverzekering
Direct de beste afsluiten

Een levensverzekering is een verzekering die te maken heeft met het leven of de dood van de verzekerde of met de verzorging van de uitvaart na zijn overlijden. De verzekering kan uitkeren bij het overlijden of juist bij het nog in leven zijn van de verzekerde, op of voor een bepaalde datum.

Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die te maken heeft met het leven of de dood van de verzekerde of met de verzorging van de uitvaart na zijn overlijden. De verzekering kan uitkeren bij het overlijden of juist bij het nog in leven zijn van de verzekerde, op of voor een bepaalde datum.

Overlijdensrisicoverzekering

Wordt uitgekeerd wanneer je voor de eindatum komt te overlijden
Je nabestaanden beschermen tegen de financiele gevolgen
Uitgekeerd bedrag ligt tussen de € 10.000 en € 2.500.000
Overlijdensrisicoverzekeringen bekijken

Uitvaartverzekering

Wordt altijd uitgekeerd wanneer je komt te overlijden
Je nabestaanden beschermen tegen de kosten van jouw uitvaart
Uitgekeerd bedrag ligt tussen de € 5.000 en € 15.000
Uitvaartverzekeringen bekijken

Vergelijk alle verzekeraars

Vergelijk alle verzekeraars

Reaal Overlijdensrisicoverzekering Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering Monuta Uitvaartverzekering FBTO Overlijdensrisicoverzekering Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering Ardanta Uitvaartverzekering Allianz Overlijdensrisicoverzekering Nationale Nederlanden Overlijdensrisicoverzekering ASR Overlijdensrisicoverzekering DELA Uitvaartverzekering PC Uitvaart Uitvaartverzekering Lifetri Uitvaartverzekering Twenthe Uitvaartverzekering EABN Uitvaartverzekering TAF Uitvaartverzekering De Laatste Eer Uitvaartverzekering Onderlinge ‘s-Gravenhage Uitvaartverzekering

Reaal Overlijdensrisicoverzekering Centraal Beheer Overlijdensrisicoverzekering Monuta Uitvaartverzekering FBTO Overlijdensrisicoverzekering Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering Ardanta Uitvaartverzekering Allianz Overlijdensrisicoverzekering Nationale Nederlanden Overlijdensrisicoverzekering ASR Overlijdensrisicoverzekering DELA Uitvaartverzekering PC Uitvaart Uitvaartverzekering Lifetri Uitvaartverzekering Twenthe Uitvaartverzekering EABN Uitvaartverzekering TAF Uitvaartverzekering De Laatste Eer Uitvaartverzekering Onderlinge ‘s-Gravenhage Uitvaartverzekering

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering die te maken heeft met het leven of de dood van de verzekerde of met de verzorging van de uitvaart na zijn overlijden. De verzekering kan uitkeren bij het overlijden of juist bij het nog in leven zijn van de verzekerde, op of voor een bepaalde datum. Ook zijn er levensverzekeringen die een periodieke uitkering betalen tot of juist na het overlijden van de verzekerde. Overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen zijn vormen van levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen zijn dat meestal niet.

Waarom sluit je een levensverzekering af?

Er zijn diverse redenen denkbaar om een levensverzekering af te sluiten. De belangrijkste zijn:

 • Het aflossen van een schuld of hypotheek. De uitkering van de levensverzekering wordt hierbij gebruikt om na afloop van de looptijd het gehele bedrag ineens te betalen. Voor hypotheken die na 1 april 2013 op deze manier zijn afgesloten is geen aftrek van hypotheekrente meer toegestaan. We laten deze vorm van levensverzekering daarom buiten beschouwing.
 • Financiële zekerheid voor de begunstigden, meestal je familie of gezin. Meestal betreft het hier een overlijdensrisicoverzekering. Daarmee zijn je nabestaanden verzekerd van een vooraf vastgelegde uitkering als je komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Ook uitvaartverzekeringen zorgen voor financiële zekerheid voor nabestaanden. Die hoeven dan immers geen of minder geld te spenderen aan je uitvaart.
 • Sparen voor toekomstige uitgaven. Door middel van deze vorm van levensverzekering wordt kapitaal opgebouwd, dat na de looptijd van de verzekering wordt uitgekeerd. Een voorbeeld hiervan is het sparen voor de studie van je kind. Je sluit dan zo’n verzekering af bij de geboorte en de verzekering loopt tot je kind achttien is. Ook deze vorm van levensverzekering laten we hier buiten beschouwing.

Wij richten ons hier met name op het tweede punt: financiële zekerheid voor nabestaanden. We bekijken overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen, vertellen wat ze inhouden en leggen de verschillen uit.

Levensverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering, ook wel ORV of levensverzekering genoemd, zorgt ervoor dat je nabestaanden geen, of althans minder, financiële zorgen hebben als je komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Ze krijgen dan een bedrag uitgekeerd waarmee ze bijvoorbeeld de hypotheek of de huur kunnen blijven betalen, of voor kinderopvang en huishoudelijke hulp kunnen zorgen. Een ORV wordt vaak tegelijk met een hypotheek afgesloten, soms met de bank als eerste begunstigde. In dat geval wordt bij een onverhoopt overlijden de hypotheek afgelost met het verzekerde bedrag. Als je in leven bent aan het einde van de looptijd van de ORV hoef je geen premie meer te betalen, maar vervalt ook het recht op een uitkering. Er zijn drie vormen van ORV’s:

 • De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. De uitkering is bij deze vorm van ORV gedurende de gehele looptijd constant.
 • De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Hierbij daalt het uit te keren bedrag jaarlijks met een constant bedrag. Aan het einde van de looptijd is de uitkering nihil.
 • De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Ook hierbij daalt de uitkering gedurende de looptijd, maar nu met een vast percentage. In het begin daalt de uitkering daardoor langzamer dan aan het einde van de looptijd.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Bij Ikvergelijkonline.nl kun je op een overzichtelijke en snelle manier de vele overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken met elkaar. Je kiest daarvoor een looptijd en een uit te keren bedrag, vult een aantal persoonlijke gegevens in en ziet vervolgens per ORV de voorwaarden en de premie. Zo kom je eenvoudig tot de overlijdensrisicoverzekering die het meest geschikt is voor jouw situatie.

Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering (die ook wel crematieverzekering of begrafenisverzekering wordt genoemd) zorgt ervoor dat je nabestaanden niet hoeven op te draaien voor alle kosten van je uitvaart als je komt te overlijden. Je sluit deze verzekering af als je er niet zeker van bent dat je genoeg spaargeld hebt op het moment van overlijden om je uitvaart van te laten betalen. Er zijn twee hoofdvormen van uitvaartverzekeringen: kapitaalverzekeringen en naturaverzekeringen.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering ontvangen je nabestaanden een geldbedrag dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden aan het organiseren van je uitvaart. Het voordeel hiervan is dat ze alle vrijheid hebben om de uitvaart vorm te geven zoals ze dat zelf willen. Wel komt er dan heel wat regelwerk op hen af.

Natura uitvaartverzekering

Een naturaverzekering keert geen geld uit, maar levert een pakket aan diensten met betrekking tot de uitvaart. Dit beperkt de vrijheid de je nabestaanden hebben om de uitvaart te organiseren, maar het neemt ze wel veel organisatorische en administratieve rompslomp uit handen.

Tussenvormen

Er zijn ook tussenvormen, waarbij naast een dienstenpakket ook een geldbedrag beschikbaar komt. Ook komt het voor dat het geld van een kapitaalverzekering niet rechtstreeks wordt uitgekeerd aan de nabestaanden, maar dat zij tot het verzekerde bedrag kosten kunnen declareren bij de verzekeraar, die het geld beheert. Zo’n verzekering wordt een natura sommenverzekering genoemd.

Uitvaartverzekeringen vergelijken

Via Ikvergelijkonline.nl kun je de ene uitvaartverzekering vergelijken met de andere. Je ontdekt eenvoudig welke verschillen er zijn in dienstverlening en in premies. Ook wordt duidelijk welke extra’s uitvaartverzekeraars te bieden hebben. Zo kun je bij veel van hen vastleggen hoe je uitvaart vormgegeven moet worden en bieden anderen weer extra nazorg aan je nabestaanden. Door het vergelijken van al deze aspecten bepaal je op een overzichtelijke manier welke uitvaartverzekering het beste aansluit bij je wensen.

Levensverzekering

Verschil tussen ORV en uitvaartverzekering

Zowel de overlijdensrisicoverzekering als de uitvaartverzekering vallen onder de noemer levensverzekeringen. Beide keren ze ook een bedrag uit bij overlijden, maar er zijn ook grote verschillen:

 • Een ORV heeft een beperkte looptijd, waarna het recht op een uitkering bij overlijden vervalt. Bij een uitvaartverzekering stopt de premiebetaling wel vaak na een bepaalde periode of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, maar je blijft wel levenslang verzekerd.
 • Bij een ORV gaat het altijd om een uitkering van geld, terwijl uitvaartverzekeringen ook in natura kunnen uitkeren. Je nabestaanden krijgen dan geen geldbedrag, maar een dienstenpakket ter waarde van het verzekerde bedrag.
 • Het uitgekeerde bedrag van een ORV is in principe vrij te besteden, terwijl dat van een uitvaartverzekering besteed moet worden aan de uitvaart.

Premiebetaling

De premie voor overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen betaal je meestal periodiek, per maand of per jaar. Er bestaat ook een mogelijkheid om de premie voor de gehele looptijd in een keer te betalen. Dit noemt men een koopsom. Ook is het soms mogelijk om voor een combinatie ven beide te kiezen: je betaalt een gedeelte aan, waarna de rest via jaarlijkse of maandelijks premies betaald wordt. Koopsommen kunnen som verplicht gesteld worden als je op latere leeftijd nog een ORV of uitvaartverzekering af wilt sluiten.

Levensverzekering
Levensverzekering

Wanneer kies je voor een ORV, wanneer voor een uitvaartverzekering?

Zowel een ORV als een uitvaartverzekering sluit je af om de begunstigden financiële zekerheid te bieden. Bij een uitvaartverzekering zullen die begunstigden meestal je partner, kinderen of familieleden zijn. Je sluit een uitvaartverzekering af om hen niet op te zadelen met alle kosten van de uitvaart, die gemiddeld toch tussen de 8.000 en 10.000 euro bedragen. Bij een ORV kan ook bijvoorbeeld een bank de begunstigde zijn. Veel lening- en hypotheekverstrekkers willen namelijk de zekerheid dat die lening of hypotheek ook afbetaald wordt als je komt te overlijden. Daarom eisen ze vaak dat je bij het aangaan van die lening of hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering afsluit met hen als begunstigde. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook een ORV afsluiten met je naasten als begunstigden. Zo weet je dat ze, mocht je onverhoopt komen te overlijden, niet in de financiële problemen komen.

Overlijdensrisicoverzekering in plaats van uitvaartverzekering?

Als je er zeker van bent dat je op latere leeftijd genoeg spaargeld hebt om je nabestaanden na je overlijden je uitvaart te kunnen laten betalen, is het een goed alternatief om in plaats van een uitvaartverzekering een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Daarmee zorg je namelijk voor financiële steun aan je nabestaanden als je gedurende de looptijd, dus op jongere leeftijd al, komt te overlijden. Na de looptijd vervalt dan weliswaar het recht op uitkering, maar hoef je ook geen premie meer te betalen. Bovendien heb je dan toch al voldoende gespaard voor je eigen uitvaart.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een levensverzekering?

 • Doel van de verzekering
 • Looptijd van de verzekering
 • Verzekering op een of twee levens
 • Medische acceptatie

Doel van de verzekering

Ten eerste is het belangrijk om het doel van de verzekering voor uzelf helder te hebben. Wilt u dat uw nabestaanden voldoende vermogen hebben om de vaste lasten te kunnen voldoen wanneer uw inkomen wegvalt? Of wilt u dat er ook voldoende kapitaal uitgekeerd wordt zodat uw kinderen kunnen studeren? Of kiest u ervoor dat er enkel een bedrag uitgekeerd wordt voor de bekostiging van uw uitvaart? Het doel is niet alleen belangrijk voor de verzekeringsvorm die u kiest, maar ook voor de hoogte van het verzekeringsbedrag.

Looptijd van de verzekering

Een levensverzekering kent altijd een looptijd. Wanneer u buiten deze looptijd komt te overlijden, vindt er geen uitkering plaats. Houd u hiermee rekening bij het afsluiten van een levensverzekering. Veel mensen koppelen de looptijd van de levensverzekering aan de looptijd van de hypotheek. Op die manier weet u zeker dat ook na uw overlijden aan de betalingsverplichting van de hypotheek kan worden voldaan.

Verzekering op een of twee levens

Wanneer u samen met uw partner een verzekering afsluit, wordt de levensverzekering uitgekeerd op het moment dat één van u overlijdt. Het is ook mogelijk om beiden een individuele levensverzekering af te sluiten. In dat geval blijft ook het leven van de langstlevende na het overlijden van de partner verzekerd. Het afsluiten van twee verschillende polissen is iets duurder dan één verzekering op twee levens.

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering worden u enkele gezondheidsvragen gesteld. Deze vragen gaan over uw huidige gezondheid en uw levensstijl. Indien nodig volgt er een medische keuring. Wanneer de verzekeraar uw risico op overlijden hoger inschat dan gemiddeld, kan hij u accepteren met aanvullende voorwaarden zoals een premieopslag. De verzekeraar heeft echter ook het recht om u niet als verzekerde te accepteren.

Kennisbank

Het kan zijn dat je aantal vragen hebt over levensverzekeringen. We hebben daarom een aantal meest gestelde vragen over levensverzekeringen op een rijtje gezet.

Het afsluiten van meer dan een overlijdensrisicoverzekering is mogelijk. Wel kan het zijn dat de verzekeraar om uitleg vraagt. Zo wil deze natuurlijk weten waarom u meerdere overlijdensrisicoverzekeringen wilt afsluiten. Als u twee ORV’s wilt afsluiten, kan het zijn dat de verzekeraar een medisch onderzoek eist. Dit is het geval als het totaal verzekerde bedrag van de verzekeringen erg hoog is. Aan de hand van het onderzoek beslist de verzekeraar of u twee verzekeringen kunt afsluiten. De verzekeraar wil namelijk het risico verkleinen dat u vroegtijdig overlijdt door ziekte of een slechte gezondheid.

Meer informatie

Elke verzekeraar hanteert een leeftijdsgrens voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. De leeftijd waarop u een ORV kunt afsluiten, is bij elke verzekeraar verschillend. Echter, bij de meeste verzekeraars ligt deze leeftijdsgrens tussen de 65 en 70 jaar. De hoogte van de premie hangt weer af van het moment waarop u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie. Dit is heel logisch, want de kans dat u gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt, is een stuk groter als u ouder bent.

Meer informatie

Het is mogelijk om tot je 75e een uitvaartverzekering af te sluiten. De premielooptijd is korter dus betaal je wel een hogere maandpremie.Bovendien krijg je vaak te maken met aanvullende voorwaarden omtrent acceptatie en uitkering. Val je buiten de leeftijdsgrens? Dan is het vaak wel mogelijk om een koopsompolis af te sluiten of gebruik te maken van de deposito.

Meer informatie

Er bestaat in principe geen aparte uitvaartverzekering voor kinderen. Wel moet je minimaal 18 jaar zijn om deze zelf af te sluiten. Bij de meeste verzekeraars kan je kinderen tot 18/21 jaar gratis mee laten verzekeren of meeverzekeren tegen een gereduceerd tarief. Wanneer kinderen 18/21 jaar zijn geworden moeten ze een eigen uitvaartverzekering afsluiten.

Meer informatie

Kennisbank

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws