Levensverzekering

Levens-
verzekering.

Op sommige momenten is geld extra belangrijk. Als je overlijdt en je partner of kinderen financieel afhankelijk zijn van jouw inkomen, bijvoorbeeld. Maar ook voor het betalen van een studie of een hypotheek. Regel hier direct een levensverzekering. Liever eerst levensverzekering vergelijken? Ook dat doe je hier.

Overlijdensrisicoverzekering

Keert uit als je overlijdt vóór de einddatum
Nabestaanden financieel helpen
Dekking ligt tussen de € 10.000 en € 2.500.000

Uitvaartverzekering

Keert altijd uit wanneer je komt te overlijden
Dekt de kosten van je begrafenis of crematie
Dekking ligt tussen de € 5.000 en € 15.000

Overlijdensrisico

Uitkering bij overlijden vóór einddatum
Nabestaanden financieel helpen
Dekking tot € 2.500.000

Uitvaartverzekering

Keert altijd uit wanneer je overlijdt
Dekt de kosten van je uitvaart
Dekking tussen de € 5.000 en € 15.000

Bedenk wat je wilt verzekeren. Je uitvaart of de financiële gevolgen van jouw overlijden.

Vergelijk eenvoudig de verzekeringen en sluit de verzekering af die het beste bij jou past.

Alles is geregeld en je geeft je nabestaanden financiële rust. Wel zo prettig.

Author: Ties van Beusekom Ties van Beusekom, verzekeringsexpert • Update: 29 april 2021

Wat is een levensverzekering?

Met een levensverzekering maak je een groot bedrag in één keer beschikbaar. Dit op en vooraf bepaalde datum. Vaak is dat jouw overlijden. Met dit bedrag heb je zekerheid over dingen die je goed wil regelen. Voor jezelf of voor anderen. Een inkomen, een woning of een studie. Voor al deze wensen is er een levensverzekering. Denk bijvoorbeeld aan een periodieke uitkering om het inkomen van je partner aan te vullen. Ook zijn er levensverzekeringen die een bedrag uitkeren voor je uitvaart. Dat noemen we een uitvaartverzekering. Ook is er de overlijdensrisicoverzekering (ORV). Deze keert alleen uit als je overlijdt.

Levensverzekering

Waarom levensverzekering afsluiten?

Een levensverzekering afsluiten doe voor zekerheid. Zekerheid over de lasten voor je nabestaanden. Maar ook over grote uitgaven. De aflossing van je hypotheek bijvoorbeeld. Deze kun je aflossen met de uitkering van een levensverzekering. Levensverzekering afsluiten kan om de volgende redenen:

  • Schuld of hypotheek aflossen. Sinds 2013 kan dit echter niet meer in combinatie met hypotheekrenteaftrek.
  • Zekerheid voor familie. Hiermee voorkom je problemen voor je familie als jij overlijdt en zij financieel afhankelijk zijn van jou.
  • Sparen voor grote uitgaven. Met een levensverzekering bouw je kapitaal op. Dat kapitaal gebruik je voor een bepaald doel.

Hier richten we ons met name op het tweede. Het zorgen voor zekerheid voor je nabestaanden bij jouw overlijden. Het gaat dan om twee soorten levensverzekeringen. Een uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering.

Levensverzekering

Meest gekozen in Maart 2024:

Meest gekozen in Maart 2024

Uitvaartverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

1
Monuta Uitvaartverzekering
9,5
DELA Uitvaartverzekering
3.475 beoordelingen
Premie 27-jarige Verzekerd bedrag
7,36 9.000,-
Kies andere leeftijd Kies ander bedrag
Uitvaartverzorger t.w.v. € 2.200 + € 6.800 vrij te besteden
Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
Tijdens de gehele periode één vast aanspreekpunt
+ Meer informatie Monuta
1
Monuta Uitvaartverzekering
8,5
DELA Uitvaartverzekering
312 beoordelingen
Premie (20 jaar) Uitgekeerd bedrag
4,05 100.000,-
Andere looptijd? Ander bedrag?
Eenmalige afsluitkosten: € 69,-
Vanaf € 1,30 per maand
Snelle medische acceptatie
+ Meer informatie Centraal Beheer

Uitvaartverzekering

1
Monuta Uitvaartverzekering
9,5
DELA Uitvaartverzekering
3.475 beoordelingen
Premie 27-jarige Verzekerd bedrag
7,36 9.000,-
Kies andere leeftijd Kies ander bedrag
Uitvaartverzorger t.w.v. € 2.200 +
€ 6.800 vrij te besteden
Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
Tijdens de gehele periode één vast aanspreekpunt
+ Meer informatie Monuta

Overlijdensrisicoverzekering

1
Monuta Uitvaartverzekering
8,5
DELA Uitvaartverzekering
312 beoordelingen
Premie (20 jaar) Uitgekeerd bedrag
4,05 100.000,-
Andere looptijd? Ander bedrag?
Eenmalige afsluitkosten: € 69,-
Vanaf € 1,30 per maand
Snelle medische acceptatie
+ Meer informatie Centraal Beheer

Uitvaartverzekering: Premies zijn berekend met de geboortedatum 1-1-1992, gelijkblijvende ORV en een periode van 20 jaar.
Overlijdensrisicoverzekering: De premies zijn berekend voor een 27-jarige, verzekerd bedrag € 9.000,- en de langst mogelijke betaalduur.
Dit is op basis van meest gekozen verzekeringen (afgelopen 30 dagen) op Ikvergelijkonline.nl en is geen advies.
Update: Zaterdag 23 maart 2024

Waar let je op bij levensverzekering afsluiten?

Doel van de verzekering

Weet je waarom je de levensverzekering afsluit? Zorg dat je dit precies weet. Wil je dat je nabestaanden een vast inkomen hebben als je overlijdt? Of wil je vooral dat ze in jouw woning kunnen blijven? Moeten je kinderen studeren? Stel jezelf deze vragen. Dan pas is levensverzekering vergelijken zinvol. De antwoorden bepalen wat voor jou het beste is.

Looptijd van de levensverzekering

Een levensverzekering heeft altijd een looptijd. Dit is de periode waarin je premie betaalt. Bij een ORV vervalt het recht op uitkering, als de looptijd verstreken is. Als je dan overlijdt, keert de verzekeraar niet uit. Bij een uitvaartverzekering ligt dat anders. Als de looptijd verstrijkt betaal je geen premie meer, maar je blijft wel verzekerd. Bij overlijden betaalt je verzekeraar de kosten.

Verzekering op een of twee levens

Bij levensverzekering afsluiten op twee levens, keert de verzekeraar uit bij overlijden van één van de partners. Daarmee eindigt de verzekering. Er vindt bij overlijden van de andere partner dus geen uitkering meer plaats. Het is ook mogelijk om beiden een aparte verzekering af te sluiten. De kosten hiervan zijn wel hoger.

Medische acceptatie

Een levensverzekering afsluiten gaat niet zomaar. Zo mag een verzekeraar je weigeren voor een ORV. Bij het afsluiten vul je altijd een vragenlijst in. Deze bevat vragen over je gezondheid. Met de antwoorden bepaalt de verzekeraar of er een hoger risico op overlijden is. Als dat zo is heeft dat gevolgen. Zo kan het zijn dat je meer premie betaalt. In een enkel geval is een levensverzekering (nabestaandenverzekering) afsluiten helemaal niet mogelijk.

Verschil tussen overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering

Beide verzekeringen hebben te maken met overlijden. Toch zijn echt verschillend. We leggen het uit. Een uitvaartverzekering sluit je af om je uitvaart te betalen. Deze verzekering dekt dus alle kosten van je uitvaart. Daarbij maakt het niet uit wanneer je overlijdt. De verzekering keert uit en je nabestaanden maken geen kosten voor je uitvaart. Met een ORV regel je zekerheid voor je nabestaanden over andere zaken. Bijvoorbeeld een woning, studie of inkomen. Deze verzekering sluit je vooral af voor het geval je vroegtijdig overlijdt.

Premiebetaling levensverzekering

Voor een levensverzekering betaal je premie. Dit doe je meestal per maand. Bij levensverzekeringen komen andere termijnen ook veel voor. Soms betaal je de premie per jaar. In sommige gevallen betaal je de premie zelfs in één keer. Dit noemt men een koopsom. Combinaties komen ook voor. Je betaalt dan een deel in één keer. Daarna betaal je een lager bedrag per maand of jaar. Ben je zelf al wat ouder als je een levensverzekering afsluit? Dan is een koopsom soms verplicht.

Hoe werkt levensverzekering afsluiten?

Bekijk eerst ons aanbod risicoverzekeringen. Van beide soorten hebben we de beste alvast voor je op een rij gezet. Wil je meer weten over een aanbod? Bekijk dit dan op de website van de verzekeraar. Daar kun je de levensverzekering afsluiten. De aanvraag is meestal snel geregeld. Wel kan het even duren voordat alles geregeld is. Zo kost de medische acceptatie meestal een paar weken.

Vraag & antwoord

Het kan zijn dat je aantal vragen hebt over uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen. We hebben daarom een aantal meest gestelde vragen over uitvaartverzekeringen op een rijtje gezet. Handig toch?

Wilt u uw uitvaartverzekering beëindigen? Dan kunt u deze afkopen. Dit is echter wel per verzekeraar verschillend en zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. Als u uw verzekering afkoopt, keert de verzekeraar de afkoopwaarde aan u uit. Als u uw uitvaartverzekering afkoopt, bent u niet meer verzekerd. Dit betekent dat u ook geen premie meer hoeft te betalen.

Meer informatie

Het afsluiten van meer dan een overlijdensrisicoverzekering is mogelijk. Wel kan het zijn dat de verzekeraar om uitleg vraagt. Zo wil deze natuurlijk weten waarom u meerdere overlijdensrisicoverzekeringen wilt afsluiten. Als u twee ORV’s wilt afsluiten, kan het zijn dat de verzekeraar een medisch onderzoek eist. Dit is het geval als het totaal verzekerde bedrag van de verzekeringen erg hoog is. Aan de hand van het onderzoek beslist de verzekeraar of u twee verzekeringen kunt afsluiten. De verzekeraar wil namelijk het risico verkleinen dat u vroegtijdig overlijdt door ziekte of een slechte gezondheid.

Meer informatie

Het is mogelijk om tot je 75e een uitvaartverzekering af te sluiten. De premielooptijd is korter dus betaal je wel een hogere maandpremie. Bovendien krijg je vaak te maken met aanvullende voorwaarden omtrent acceptatie en uitkering. Val je buiten de leeftijdsgrens? Dan is het vaak wel mogelijk om een koopsompolis af te sluiten of gebruik te maken van de deposito.

Meer informatie

Elke verzekeraar hanteert een leeftijdsgrens voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. De leeftijd waarop u een ORV kunt afsluiten, is bij elke verzekeraar verschillend. Echter, bij de meeste verzekeraars ligt deze leeftijdsgrens tussen de 65 en 70 jaar. De hoogte van de premie hangt weer af van het moment waarop u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie. Dit is heel logisch, want de kans dat u gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt, is een stuk groter als u ouder bent.

Meer informatie