Onderlinge ’s-Gravenhage

Onderlinge ’s-Gravenhage

Onderlinge ’s-Gravenhage uitvaartverzekering

Sorry, niet via ons te bekijken.

Wie is Onderlinge ’s-Gravenhage?

Onderlinge ’s Gravenhage is een verzekeringsmaatschappij die zich heeft gespecialiseerd in levensverzekeringen. In 1895 is zij als één van de eerste organisaties gestart met een uitvaartverzekering op basis van onderlinge bijdragen. Nu is Onderlinge een stabiele verzekeringsmaatschappij met een breed assortiment levensverzekeringen waarbij het belang van de verzekeringsnemer centraal staat.

Onderlinge is een verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de winst voor 95% wordt uitbetaald aan de verzekeringsnemers. Dit doen zij door het verzekeringsbedrag door middel van winstdeling te verhogen.

Onderlinge werkt samen met onafhankelijke financiële adviseurs. Het is niet mogelijk om online een uitvaartverzekering af te sluiten.

Onderlinge ’s-Gravenhage uitvaartverzekering

Onderlinge is in de 19e eeuw gestart als uitvaartverzekeraar. Zij kan dus bouwen op 120 jaar ervaring in de uitvaartverzekeringsbranche. Onderlinge biedt een kapitaal uitvaartverzekering aan onder de naam Begrafenisverzekering. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, worden ook de kosten van een crematie volledig vergoed.

Begrafenisverzekering

De begrafenisverzekering van Onderlinge is een kapitaal uitvaartverzekering. U bepaalt zelf het verzekeringsbedrag dat na uw overlijden aan uw nabestaanden wordt uitgekeerd. De Begrafenisverzekering is een flexibele verzekering. U bepaalt zelf de premielooptijd en kunt gebruikmaken van een periodieke indexering. Het verzekeringsbedrag wordt na uw overlijden gegarandeerd uitgekeerd. Door winstdeling en indexatie kan het oorspronkelijk gekozen verzekeringsbedrag verhoogd worden. Ook het bedrag na winstdeling en indexatie is gegarandeerd.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het voordeel van een uitvaartverzekering van Onderlinge is dat het verzekeringsbedrag gegarandeerd is en na het afsluiten van de verzekering alleen maar kan groeien. Bovendien hebben uw nabestaanden bij deze verzekeringsvorm volledige keuzevrijheid bij het samenstellen van uw uitvaart. Een nadeel is dat u deze uitvaartverzekering niet online af kunt sluiten, u heeft hierbij een financieel adviseur nodig. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Voordelen
Winstdeling
Indexatie mogelijk
Volledige keuzevrijheid
Nadelen
Niet online af te sluiten
Advieskosten
Nabestaanden verantwoordelijk voor nota’s

Voor welk bedrag kan ik mij verzekeren?

U bepaalt zelf de hoogte van het verzekeringsbedrag. Dit bedrag kan in de loop der tijd automatisch verhogen door de winstdeling. Door te kiezen voor indexatie wordt het verzekeringsbedrag elke drie jaar aangepast aan de stijgende uitvaartkosten conform het consumentenprijsindexcijfer. Zo weet u zeker dat het verzekeringsbedrag ook in de toekomst toereikend zal zijn om uw volledige uitvaart te bekostigen.

Wat zijn de maandelijkse kosten?

De maandpremie wordt bepaald door de hoogte van het verzekeringsbedrag, de premielooptijd, uw leeftijd op het moment van afsluiten en uw gezondheid. De maandpremie staat van tevoren vast, tenzij u kiest voor een periodieke indexatie. Door indexatie kan de maandpremie elke drie jaar stijgen conform het consumentenprijsindexcijfer. Onderlinge hanteert relatief lage tarieven, u kunt al voor enkele euro’s per maand een uitvaartverzekering afsluiten.

Verzekeraar 8.0000 11.000
DELA 9,22 12,35
Monuta 7,36 14,04
Yarden 10,36 12,26
Ardanta 10,88 13,39
PC Uitvaart 26,00 13,39
EABN 15,54 18,18

Premies zijn gebaseerd op een persoon van 30 jaar. Update: Dinsdag 6 februari 2024

Wat dekt de verzekering van Onderlinge ’s-Gravenhage?

De Begrafenisverzekering is een kapitaal uitvaartverzekering die na uw overlijden een vrij te besteden bedrag uitkeert aan uw nabestaanden. Uw nabestaanden zijn na uitkering vrij om het verzekeringsbedrag naar eigen inzicht te besteden. Afhankelijk van uw uitvaartwensen kan uw uitvaart met het verzekeringsbedrag geheel of gedeeltelijk worden bekostigd. Indien er kosten worden gemaakt boven het verzekeringsbedrag, zijn deze kosten voor rekening van de nabestaanden. Geld dat na het bekostigen van de uitvaart overblijft, komt ten gunste van de nabestaanden.

Eigenschappen van Onderlinge ’s-Gravenhage

Eigenschappen:
Kapitaal uitvaartverzekering
Vrije keuze uitvaartverzorger
Volledige keuzevrijheid invulling uitvaart
Indexatie mogelijk
Winstdeling
Gezondheidsverklaring noodzakelijk
Wereldwijde dekking
Premiebetaling per maand of per jaar
Flexibele premielooptijd
Afsluiten tot 65e levensjaar
Kinderverzekering tegen aanvullende premie
Niet online af te sluiten
Advieskosten en distributiekosten
30 dagen bedenktijd

Contactgegevens

070 342 11 11 (Algemeen)

info@ogmail.nl
Onderlinge.info

Anna van Saksenlaan 10 , 2593HT Den Haag

Bron: Onderlinge.info
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval advies.

Onderlinge ’s-Gravenhage uitvaartverzekering

Sorry, niet via ons te bekijken.

Contactgegevens

070 342 11 11 (Algemeen)

info@ogmail.nl
Onderlinge.info

Anna van Saksenlaan 10 , 2593HT Den Haag