Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden?

Author: Marina Stobbelaar-Vonk , uitvaartexpert • Update: 4 januari 2024

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Juist op het moment waarop de wereld op z’n kop staat, moet er van alles geregeld worden. Wat zijn de juiste stappen om te zetten wanneer iemand net overleden is?

Stappenplan bij overlijden

1- Huisarts bellen

Wanneer u een overleden persoon aantreft, is het belangrijk om allereerst de huisarts te bellen. Alleen de huisarts kan de dood officieel vaststellen. Hij zal een Verklaring van overlijden opstellen waarmee op een later tijdstip aangifte gedaan kan worden op het gemeentehuis. Een Verklaring van overlijden bestaat uit een A- en B-verklaring. Op de A-verklaring wordt vastgelegd dat iemand overleden is. Op de B-verklaring wordt de doodsoorzaak vermeld.

Niet-natuurlijke of onduidelijke doodsoorzaak

Wanneer het niet direct duidelijk is waardoor iemand is komen te overlijden of het een niet-natuurlijke dood betreft, wordt een schouwarts aangesteld om de overledene te onderzoeken. Pas wanneer de doodsoorzaak vaststaat wordt het lichaam vrijgegeven en kan de uitvaart plaatsvinden. U kunt ook zelf de opdracht tot een schouwing geven wanneer u de precieze doodsoorzaak wilt achterhalen, bijvoorbeeld in verband met erfelijke aandoeningen.

2- Familie inlichten

Indien de overledene geen naaste van u is, dient u zo spoedig mogelijk de familie in te lichten. Ook wanneer het uw dierbare betreft is het verstandig om de familie, vrienden en kennissen zo snel mogelijk te informeren. Naasten kunnen van grote steun zijn bij het verlies van een dierbare. Bovendien moet er veel geregeld worden en is het fijn wanneer de taken verdeeld kunnen worden.

Zijn er geen familieleden of dierbaren bij u bekend? Doet u dan aangifte van het overlijden bij de gemeente. De gemeente gaat op zoek naar de nabestaanden en regelt eventueel de uitvaart.

3- Uitvaartverzorger contacteren

Ga direct na of de overledene een uitvaartverzekering heeft en neem contact op met de verzekeraar om het overlijden te melden. Afhankelijk van de uitvaartverzekering krijgt u een uitvaartverzorger toegewezen of dient u zelf een uitvaartverzorger te contacteren. De uitvaartverzorger neemt u veel zorgen uit handen. Zo worden alle praktische zaken geregeld en wordt in samenspraak met de nabestaanden de uitvaart georganiseerd.

4- Aangifte van overlijden bij de gemeente

Met de Verklaring van overlijden dient u aangifte te doen van het overlijden. U kunt deze taak ook aan de uitvaartverzorger overdragen. Na aangifte ontvangt u een Akte van overlijden. Dit is een officieel document dat u nodig heeft om diverse formaliteiten te kunnen afhandelen. Geef derden nooit de originele akte, maar een kopie.

5- Donorregister nakijken

Laat de huisarts in het Donorregister nagaan of de overledene zijn wensen heeft aangegeven omtrent donatie. Ook na een overlijden kan er donatie plaatsvinden. Het doneren van weefsel heeft geen gevolgen voor het organiseren van de uitvaart.

6- De bank informeren

U dient het overlijden ook zo snel mogelijk te melden bij de bank van de overledene. De bankrekeningen worden dan direct geblokkeerd. In overleg met de bank kan een gezamenlijke rekening op uw naam gezet worden. Geblokkeerde rekeningen kunnen alleen gedeblokkeerd worden met een Akte van Erfrecht die is opgesteld door een notaris.

Zet automatische incasso’s stop en breng de financiën van de overledene in kaart ten behoeve van de erfdeling.

7- De uitvaartverzekering checken

Voordat u de uitvaart organiseert is het van belang de uitvaartverzekering van de overledene te checken. In de polis staat vermeld of het om een natura uitvaartverzekering of een kapitaal uitvaartverzekering gaat. Bovendien ziet u direct welke zaken er worden vergoed en of u eventueel als nabestaande geld bij moet betalen. Zo kunt u bij het maken van uw keuzes rekening houden met eventuele vergoedingen vanuit de verzekering.

8- De uitvaart organiseren

Het is gebruikelijk en het getuigt van respect om de uitvaart vorm te geven volgens de persoonlijke uitvaartwensen van de overledene. Dit betekent in de eerste plaats dat er gekozen moet worden tussen een religieuze of een humanistische uitvaart. Ook komt de keuze tussen een begrafenis of een crematie aan de orde. Daarnaast zijn er diverse details die om een persoonlijke invulling vragen. Zijn de uitvaartwensen niet bij u bekend? Vaak is een uitvaartverzekeraar wel op de hoogte of heeft de overledene zijn uitvaartwensen op papier gezet.

Volgens de Wet op de Lijkbezorging dient de uitvaart na 36 uur en binnen 6 werkdagen plaats te vinden. In Nederland kunt u alleen kiezen tussen een crematie en een begrafenis, andere vormen van lijkbezorging zijn bij wet verboden.

9- Na de uitvaart

Het regelwerk stopt helaas niet na de uitvaart van de overledene. Zo zult u abonnementen, lidmaatschappen en dergelijke op moeten zeggen. Daarnaast dient u te informeren of u recht heeft op een nabestaandenuitkering en/of de uitkering van een levensverzekering. Bovendien komt er bij het afwikkelen van de erfenis vaak nog veel administratie kijken, zeker wanneer u deel uitmaakt van een groep erfgenamen.

10- Nazorg

Een overlijden is een ingrijpende gebeurtenis en iedereen gaat hier op een unieke wijze mee om. Het kan zijn dat u ondersteuning nodig heeft om het verlies te verwerken. De huisarts kan u hierbij vaak de juiste weg wijzen. Verschillende uitvaartverzekeraars bieden ook een nazorgtraject aan waarbij u wordt geholpen na het verlies van een dierbare.

Familie inlichten

Indien de overledene geen naaste van u is, dient u zo spoedig mogelijk de familie in te lichten. Ook wanneer het uw dierbare betreft is het verstandig om de familie, vrienden en kennissen zo snel mogelijk te informeren. Naasten kunnen van grote steun zijn bij het verlies van een dierbare. Bovendien moet er veel geregeld worden en is het fijn wanneer de taken verdeeld kunnen worden.

Zijn er geen familieleden of dierbaren bij u bekend? Doet u dan aangifte van het overlijden bij de gemeente. De gemeente gaat op zoek naar de nabestaanden en regelt eventueel de uitvaart.

Uitvaartverzorger contacteren

Ga direct na of de overledene een uitvaartverzekering heeft en neem contact op met de verzekeraar om het overlijden te melden. Afhankelijk van de uitvaartverzekering krijgt u een uitvaartverzorger toegewezen of dient u zelf een uitvaartverzorger te contacteren. De uitvaartverzorger neemt u veel zorgen uit handen. Zo worden alle praktische zaken geregeld en wordt in samenspraak met de nabestaanden de uitvaart georganiseerd.

Een algemene en een persoonlijke dankbetuiging

Natuurlijk is een algemene dankbetuiging de meest handige keuze wanneer de uitvaart drukbezocht was. Maar zijn er mensen geweest die u in het bijzonder wilt bedanken? Dank kun u uiteraard ook nog een persoonlijke dankbetuiging sturen. De inhoud van de persoonlijke dankbetuiging is aan u.

Bron: Uitvaartinfotheek