Islamitische uitvaart

Islamitische uitvaart

Islamitische uitvaart
Author: Marina Stobbelaar-Vonk , uitvaartexpert • Update: 4 januari 2024

Ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking is moslim, zo’n 900.000 mensen. Voor het overgrote deel hebben zij buitenlandse roots. Omdat moslims oorspronkelijk uit veel verschillende landen komen, zijn er ook verschillen in de gebruiken rondom het overlijden en de uitvaart. Maar overeenkomsten zijn er ook.

Ontheffing

Overledenen worden altijd begraven, crematie komt niet voor. Het is voor islamieten belangrijk dat de overledene zo snel mogelijk begraven wordt, liefst binnen 24 uur na het overlijden, met het hoofd richting Mekka. Begraven binnen 24 uur is volgens de Nederlandse Wet op de Lijkbezorging niet toegestaan. Daarin is sprake van een minimale termijn van 36 uur. Gelukkig bestaat er de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen bij de burgemeester van de gemeente van de overledene.

Rituelen bij het overlijden

Als een islamiet komt te overlijden is dat niet alleen een zaak van de familie, maar van de hele moslimgemeenschap. Moslims verdienen zegeningen door een stervende te bezoeken. Daarom is het vaak druk aan het sterfbed. De stervende ligt op zijn rechterzij, met het gezicht richting Mekka, terwijl bezoekers hem geruststellen, bidden en hun geloof belijden. Ook is het belangrijk dat de stervende zonder schulden en rein naar het hiernamaals gaat. Na het overlijden vindt daarom een lijkwassing plaats. Mannen worden door mannen gewassen, vrouwen door vrouwen. Achtereenvolgens wordt de overledene gewassen met lauw water, water met olijfblad en water met kamfer. Vervolgens wordt het lijk besprenkeld met rozenwater en gewikkeld in een katoenen doek, de kafan. Dan volgt het dodengebed. Dat kan plaatsvinden in het rouwcentrum waar de overledene is gewassen of in de moskee.

Begraven, niet gecremeerd

Moslims geloven in wederopstanding na de dood, daarom wordt er nooit gecremeerd. De dood wordt gezien als een overgang naar het eeuwige leven. Op de begraafplaats wordt de kist door leden van de moslimgemeenschap naar het graf gedragen. Het dragen van de kist wordt gezien als een goede daad. Daarom melden zich doorgaans veel vrijwilligers hiervoor en wordt er regelmatig gewisseld. Soms mogen vrouwen niet mee de begraafplaats op, soms ook wel. De rouwstoet trekt in stilte naar het graf, alleen religieuze uitingen zoals ‘Allahoe akbar’ (Allah is groot).

Het graf

Moslims worden op hun rechterzij begraven, met het gezicht richting Mekka. Bij voorkeur zonder kist, maar met kist kan ook. Boven het lichaam moet een vrije ruimte zijn, zodat de overledene overeind kan komen op de dag van de wederopstanding. Veel moslims bezoeken wekelijks het graf van overleden familieleden en vrienden. Een islamitisch graf mag niet geruimd worden, eeuwige rust is heel belangrijk. Op Nederlandse begraafplaatsen is die mogelijkheid vaak niet aanwezig. Dat is een reden dat sommige moslims begraven willen worden in hun land van herkomst.

Na de begrafenis

Na afloop van de begrafenis wordt er gegeten en gedronken in het huis van de overledene. Mannen en vrouwen zitten hierbij gescheiden. Er is ruimte voor verdriet, maar de nadruk ligt op troost en vertrouwen in God. Voor de nabestaanden wordt door de moslimgemeenschap goed gezorgd. Zij krijgen gedurende een rouwperiode van drie dagen lang eten van familie en vrienden. Zo zorgt men ervoor dat ze even geen zorgen hebben. Na die drie dagen is er een herdenkingsdienst en moet het normale leven weer opgepakt worden, hoewel in sommige culturen ook wel een rouwperiode van 40 dagen wordt aangehouden. Di wordt ook afgesloten met een herdenkingsdienst, in het huis van de overledene.

Wil je weten hoeveel jouw uitvaart gaat kosten? Maak dan een kosten berekening of sluit direct een islamitische uitvaartverzekering af.