Uitvaartverzekering afsluiten op hoge leeftijd

Uitvaartverzekering afsluiten op hoge leeftijd

Author: Marina Stobbelaar-Vonk , uitvaartexpert • Update: 7 juni 2021

Het is mogelijk om tot je 75e een uitvaartverzekering af te sluiten. De premielooptijd is korter dus betaal je wel een hogere maandpremie.Bovendien krijg je vaak te maken met aanvullende voorwaarden omtrent acceptatie en uitkering. Val je buiten de leeftijdsgrens? Dan is het vaak wel mogelijk om een koopsompolis af te sluiten of gebruik te maken van de deposito.

Monuta 74 jaar
DELA 74 jaar
Ardanta 74 jaar
Lifetri 74 jaar
Uitvaartverzekering afsluiten?

Monuta

Je kunt tot je 75e een uitvaartverzekering afsluiten bij Monuta. Monuta hanteert levenslange premielooptijden. Als je buiten de leeftijdsgrens valt of vanwege gezondheidsredenen geen uitvaartverzekering wilt of kunt afsluiten bij Monuta, kun je ook kiezen voor het Monuta Uitvaartfonds. Je stort dan eenmalig of periodiek geld in het fonds. Wanneer je komt te overlijden, wordt het geld dat je hebt gestort gebruikt voor je uitvaart. Je nabestaanden krijgen dit geld niet uitgekeerd, het fonds keert uit in diensten en producten.

DELA

Bij DELA kun je tot je 75e een uitvaartverzekering afsluiten. Je betaalt dan levenslang premie, het is niet mogelijk om voor een kortere termijn te kiezen. Het is tot je 85e ook mogelijk om een koopsompolis af te sluiten. Indien je buiten de leeftijdsgrens valt voor een uitvaartverzekering of een koopsompolis, is het nog wel mogelijk om bij DELA voor het Depositofonds te kiezen. Dit is als het ware een geblokkeerde spaarrekening waar je geld voor je uitvaart opzij kunt zetten. Door middel van rentebetalingen zal dit bedrag in de loop der tijd groeien.

Ardanta

Je kunt tot je 75e een uitvaartverzekering afsluiten bij Ardanta. Vanaf je 65e levensjaar gelden er bij het afsluiten van een uitvaartverzekering bij Ardanta aanvullende voorwaarden. Zo krijgen je nabestaanden bij een overlijden binnen een jaar na afsluiting niet het verzekeringsbedrag uitgekeerd, maar alleen de door jou betaalde premies. De premielooptijd die je kiest, bepaalt de maandpremie die je betaalt. Aangezien deze premie maximaal tot het 85e levensjaar betaald wordt, is de premie relatief hoog. Je kunt bij Ardanta ook kiezen voor een koopsompolis. Je betaalt dat alle premies in één keer en bent direct volledig verzekerd als je komt te overlijden.

Lifetri

Het is bij Lifetri mogelijk om tot je 75e een uitvaartverzekering af te sluiten. Je betaalt tot je 85e premies, dus de maandpremie is relatief hoog wanneer je bij Lifetri op hogere leeftijd een uitvaartverzekering afsluit. Het is ook mogelijk om een koopsompolis af te sluiten. Je betaalt dan alle premies in één termijn. De totale premiebetaling is altijd lager dan het verzekeringsbedrag waarmee jouw uitvaart wordt vergoed. Het is daarom ook een goede optie wanneer je jonger bent dan 75 en in één keer je uitvaartverzekering wilt betalen. Na het afsluiten van een koopsompolis is je uitvaart direct voor het verzekeringsbedrag verzekerd.

Een hogere premie bij een hoge leeftijd

De beste reden om al op jonge leeftijd na te denken over een uitvaartverzekering, is het feit dat de premies snel oplopen naarmate je ouder wordt. Dit is natuurlijk niet zo gek, want voor de uitvaartverzekeraar neemt jouw overlijdensrisico elk jaar toe. Het risico wordt daarom voor de verzekeraar steeds groter dat jij onvoldoende premie kunt betalen tussen het moment van afsluiten en overlijden.

Een premievoorbeeld

In het volgende voorbeeld kun je zien hoe de premie zich in de loop der tijd ontwikkelt. We nemen hierbij de premies van DELA als voorbeeld. Het betreft een natura uitvaartverzekering met een dienstenpakket ter waarde van 6.000 euro en een vrij te besteden bedrag van 3.000 euro. Met een dergelijke uitvaartverzekering kan in Nederland een gemiddelde uitvaart vergoed worden. Bij deze verzekering is uitgegaan van een levenslange premiebetaling en één verzekerde.

  • 20 jaar: € 7,37 per maand
  • 30 jaar: € 9,35 per maand
  • 40 jaar: € 12,44 per maand
  • 50 jaar: € 17,48 per maand
  • 60 jaar: € 26,29 per maand
  • 70 jaar: € 42,95 per maand
  • 74 jaar: € 53,68 per maand

Zoals je ziet betaal je op je 74e ruim 46 euro meer per maand aan premies dan wanneer je deze uitvaartverzekering op je 20e afsluit. Het is dus mogelijk om op oudere leeftijd een uitvaartverzekering af te sluiten, maar het is verstandiger om dit op jonge leeftijd te doen. Alleen dan weet je niet alleen zeker dat jouw uitvaart wordt vergoed, maar ook dat je niet te veel betaalt voor een uitvaartverzekering.

Overstappen naar een andere verzekeraar op oudere leeftijd

Het is mogelijk om ook op oudere leeftijd over te stappen naar een andere uitvaartverzekeraar, dit is echter financieel gezien vaak niet verstandig. Als je op oudere leeftijd overstapt, kost het je namelijk vaak meer geld dan een nieuwe verzekering oplevert.

Uitvaartverzekeraars hanteren verschillende voorwaarden wanneer je een verzekering opzegt. Heb je een kapitaalverzekering? Dan krijg je in het gunstigste geval je opgebouwde kapitaal min de kosten voor de verzekeraar terug. Heb je een natura uitvaartverzekering? In dat geval bouw je geen kapitaal op en krijg je jouw betaalde premies niet terug.

Je kunt in plaats van opzeggen ook kiezen voor het premievrij maken van jouw uitvaartverzekering. Je betaalt dan geen premie meer, maar de uitvaartverzekering keert wel uit bij overlijden. Bij een kapitaalverzekering wordt het opgebouwde kapitaal bevroren. Een natura uitvaartverzekering vergoedt een beperkt aantal diensten en producten. Zaken die niet bekostigd kunnen worden, komen voor rekening van jouw nabestaanden.