TAF

TAF

TAF uitvaartverzekering

Sorry, niet via ons te bekijken.

Wie is TAF?

TAF is een relatief jonge aanbieder van uitvaartverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De verzekeringsmaatschappij is marktleider op het gebied van overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland.

TAF wil zich onderscheiden door transparante verzekeringen met een scherpe premie te verstrekken. Met deze verzekeringen voorzien zij al meer dan een half miljoen klanten van een onbezorgde financiële toekomst.

Het hoofdkantoor van TAF bevindt zich in Eindhoven. Het is voor consumenten niet mogelijk om rechtstreeks een verzekering af te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij. Voor advies over en het afsluiten van een verzekering bij TAF heeft u een financieel adviseur nodig.

TAF uitvaartverzekering

TAF biedt verschillende levensverzekeringen aan. Voor het verzekeren van uw uitvaart kunt u de TAF Personal Uitvaartverzekering afsluiten.

TAF Personal Uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering van TAF is een kapitaal uitvaartverzekering. Dat betekent dat na uw overlijden het verzekeringsbedrag wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden. Zij hebben vervolgens volledige vrijheid om uw uitvaart naar eigen inzicht samen te stellen. Ook de keuze van een uitvaartverzorger staat volledig vrij. U kunt het verzekeringsbedrag zelf bepalen, maar het bedrag moet minimaal 2.500 en maximaal 10.000 euro zijn. De premielooptijd bepaalt u zelf. Om de uitvaartverzekering waardevast te maken, kunt u kiezen voor een jaarlijkse indexatie.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het grote voordeel van de uitvaartverzekering van TAF is dat zij een snel acceptatieproces kennen. TAF maakt geen gebruik van een medische verklaring en accepteert vrijwel iedereen als verzekeringsnemer. Een nadeel van deze werktijd is dat TAF een wachttijd hanteert die is afgestemd op uw leeftijd op het moment van afsluiten:

  • Verzekerden tot 50 jaar: 2 jaar
  • Verzekerden van 50 jaar of ouder tot 70: 3 jaar
  • Verzekerden van 70 jaar of ouder: 4 jaar

Tijdens de wachttijd wordt alleen een overlijden als gevolg van een ongeval volledig vergoed. Bij een andere doodsoorzaak binnen de wachttijd wordt alleen 90% van de betaalde premie aan de nabestaanden uitgekeerd.

Een ander nadeel is dat de uitvaartverzekering alleen afgesloten kan worden via een financieel adviseur. Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering worden daarom advieskosten in rekening gebracht. Bovendien kunnen kinderen bij TAF niet gratis worden meeverzekerd op de polis van de ouders.

Voordelen
Geen medische keuring
Snel acceptatieproces
Volledige keuzevrijheid
Nadelen
Wachttijd op basis van leeftijd
Niet online af te sluiten
Kinderen niet gratis meeverzekerd

Voor welk bedrag kan ik mij verzekeren?

U kunt zich via TAF verzekeren voor een uitvaart van 2.500 tot 10.000 euro. Om zeker te zijn van een volledig bekostigde uitvaart, is het raadzaam om voor het afsluiten uw individuele uitvaartkosten te berekenen. U kunt uw uitvaartkosten eenvoudig aan de hand van uw individuele uitvaartwensen berekenen met de uitvaartcalculator. Indien u weet wat uw uitvaart kost, kunt u uw verzekeringsbedrag bepalen.

Wat zijn de maandelijkse kosten?

TAF rekent voor de uitvaartverzekering scherpe tarieven, u kunt al voor enkele euro’s per maand een uitvaartverzekering afsluiten. De maandelijkse kosten bestaan enkel uit premiebetalingen. De premie wordt bepaald door uw leeftijd op het moment van afsluiten en de hoogte van het verzekeringsbedrag. De verzekeraar kan kosten in rekening brengen voor advies en afsluiten. Deze kosten worden los van de periodieke premiebetalingen in rekening gebracht.

Verzekeraar 8.0000 11.000
DELA 9,22 12,35
Monuta 7,36 14,04
Yarden 10,36 12,26
Ardanta 10,88 13,39
PC Uitvaart 26,00 13,39
TAF 13,98 16,45

Premies zijn gebaseerd op een persoon van 30 jaar. Update: Dinsdag 6 februari 2024

Wat dekt de verzekering van TAF?

De uitvaartverzekering van TAF is een kapitaal uitvaartverzekering. Het verzekeringsbedrag dat de verzekeraar na uw overlijden uitkeert aan de nabestaanden is vrij te besteden. Dit betekent dat zij volledige keuzevrijheid hebben bij het samenstellen van uw uitvaart. Mogelijk is het verzekeringsbedrag niet voldoende om uw volledige uitvaart te kunnen bekostigen. In dat geval worden de overige kosten aan de nabestaanden in rekening gebracht.

Eigenschappen van TAF

Eigenschappen:
Kapitaal uitvaartverzekering
Wachttijd afhankelijk van leeftijd
Geen gezondheidsverklaring
Snel acceptatieproces
Kinderen niet gratis meeverzekerd
Vrije keuze uitvaartverzorger
Keuzevrijheid invulling uitvaart
Flexibele premielooptijd
Flexibel verzekeringsbedrag
Premiebetaling per maand of per jaar
Indexatie mogelijk
Niet online af te sluiten
Werelddekking
Distributie- en advieskosten

Contactgegevens

040 707 38 90 (Algemeen)

info@taf.nl
Taf.nl

Vestdijk 66 , 5611CE Eindhoven

Bron: TAF.nl
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval advies.

TAF uitvaartverzekering

Sorry, niet via ons te bekijken.

Contactgegevens

040 707 38 90 (Algemeen)

info@taf.nl
Taf.nl

Vestdijk 66 , 5611CE Eindhoven