Uitvaartdeposito

Uitvaartdeposito

Author: Marina Stobbelaar-Vonk , uitvaartexpert • Update: 7 juni 2021

Een uitvaartdeposito is een geblokkeerde bankrekening waarop u geld spaart voor de financiering van uw uitvaart. U kunt een uitvaartdeposito afsluiten bij verschillende uitvaartverzekeraars. U sluit een uitvaartdeposito af naast of in plaats van een uitvaartverzekering. Een uitvaartdeposito wordt ook wel een koopsom genoemd.

Uitvaartverzekering afsluiten?

Hoe werkt een uitvaartdeposito?

Bij een uitvaartdeposito zet u eenmalig een groot bedrag opzij voor uw uitvaart. U kunt een uitvaartdeposito afsluiten bij een uitvaartverzekeraar, ook al is dit eerder een spaarproduct dan een verzekering. De verzekeraar zal door middel van beleggingen uw geldsom laten groeien. Het is ook mogelijk om tussendoor extra geld bij te storten, zo weet u zeker dat uw uitvaart volledig gefinancierd kan worden. Na uw overlijden wordt de geldsom uitgekeerd aan uw nabestaanden. In sommige gevallen worden eerst de kosten van de uitvaart met uw geldsom verrekend en wordt alleen het resterende bedrag uitgekeerd.

Voor wie is een uitvaartdeposito geschikt?

Voor het afsluiten van een uitvaartdeposito is een gezondheidsverklaring niet noodzakelijk. Een uitvaartdeposito is daardoor met name geschikt voor mensen die vanwege gezondheidsproblemen geen uitvaartverzekering kunnen afsluiten of voor deze verzekering een sterk verhoogde premie moeten betalen.

Daarnaast is een uitvaartdeposito geschikt voor senioren die nog geen uitvaartverzekering hebben afgesloten. Een uitvaartverzekering is vanaf een bepaalde leeftijd vaak niet meer mogelijk. Uitvaartverzekeraars die wel senioren accepteren vragen vaak een sterk verhoogde premie aangezien het overlijdensrisico groter is. Een uitvaartdeposito kan dan om financiële redenen een goede optie zijn.

Tot slot willen sommige mensen om principiële redenen geen uitvaartverzekering afsluiten. Een uitvaartdeposito kan voor hen een goed alternatief zijn voor een uitvaartverzekering of een reguliere spaarrekening.

 • Chronisch zieken
 • Senioren
 • Mensen die alternatief voor uitvaartverzekering zoeken

Wat zijn de voordelen?

Het voordeel van een uitvaartdeposito is dat er geen gezondheidsverklaring nodig is: iedereen kan in principe een uitvaartdeposito afsluiten. Bovendien hanteren de meeste uitvaartverzekeraars geen leeftijdsgrens waardoor het ook voor senioren een veilig en zeker alternatief is voor de uitvaartverzekering. Tot slot is het uitvaartdeposito waardevast: de periodieke rentebijschrijvingen zorgen ervoor dat uw geldsom alleen maar toeneemt. U kunt dit bedrag overigens ook tussentijds verhogen door nieuwe stortingen te doen.

 • Geen medische keuring
 • Geen leeftijdsgrens
 • Rente op geldsom
 • Bijstorten mogelijk
 • Hoog rendement
 • Uitkering aan nabestaanden (na verrekening kosten)
 • Veilig en zeker alternatief voor de uitvaartverzekering

Wat zijn de nadelen?

Een uitvaartdeposito kent ook enkele nadelen. Zo kunt u bij vroegtijdig overlijden te weinig kapitaal hebben opgebouwd om uw uitvaart volledig te bekostigen. In dat geval worden de uitvaartkosten alsnog in rekening gebracht bij uw nabestaanden.

Bovendien moet er over de geldsom vermogensbelasting worden betaald. In 2019 is de vermogensbelasting op een uitvaartdeposito vastgesteld op 1,2%. De waarde van een uitvaartverzekering kent een belastingvrije drempel waardoor u minder of geen belasting over de waarde betaalt.

Tot slot is een uitvaartdeposito een geblokkeerde spaarrekening. Dit betekent dat gestorte bedragen niet meer kunnen worden opgenomen. U kunt een uitvaartdeposito ook niet afkopen.

 • Mogelijk te weinig kapitaal bij overlijden
 • Vermogensbelasting
 • Opnames niet mogelijk
 • Afkopen niet mogelijk

Alternatieven

Een uitvaartdeposito is een alternatief voor de uitvaartverzekering. Naast een uitvaartdeposito bestaan er ook andere alternatieven:

 • Spaarrekening: u kunt de geldsom voor uw uitvaart ook op een reguliere spaarrekening zetten. Het nadeel van een dergelijke rekening is dat er minder rente wordt bijgeschreven en uw nabestaanden niet direct bij uw geld kunnen. Een voordeel is dat de geldsom onder het depositogarantiestelsel valt en u altijd tussendoor geld op kunt nemen.
 • Uitvaart banksparen: in tegenstelling tot de uitvaartdeposito spaart u langzamer en wordt er minder rente bijgeschreven.
 • Overlijdensrisicoverzekering: deze verzekering is niet primair bedoeld om de uitvaart te financieren, maar overige financiële gevolgen van een overlijden op te vangen.