Tot welke leeftijd overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Tot welke leeftijd overlijdensrisico- verzekering afsluiten

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Elke verzekeraar hanteert een leeftijdsgrens voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. De leeftijd waarop u een ORV kunt afsluiten, is bij elke verzekeraar verschillend. Echter, bij de meeste verzekeraars ligt deze leeftijdsgrens tussen de 65 en 70 jaar. De hoogte van de premie hangt weer af van het moment waarop u een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie. Dit is heel logisch, want de kans dat u gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt, is een stuk groter als u ouder bent.

Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt er alleen een geldbedrag uitgekeerd als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt.

Maximale levensverwachting is toegenomen

De afgelopen decennia is de maximale levensverwachting flink toegenomen. De gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden, ligt een stuk hoger dan zestig jaar geleden. Zo werden Nederlanders in 1960 gemiddeld 73,4 jaar oud. In 2012 was dit 81,1 jaar. In 2017 is de levensverwachting gestegen naar 80 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen. Levensverzekeraars hebben hier op ingespeeld. Zo baseren zij de premie van de ORV op de ‘sterftekans’.v

De sterftekans

Bij het bepalen van de maximumleeftijd maken verzekeraars gebruik van de zogeheten ‘sterftekans’. Bij de meeste verzekeraars ligt de maximale eindleeftijd van een overlijdensrisicoverzekering tussen 75 en 80 jaar. Echter, dit verschilt per aanbieder. De maximale leeftijd die u op het moment van het afsluiten van een ORV mag hebben ligt rond de 65 en 70 jaar. De reden dat verzekeraars een maximumleeftijd hanteren voor het afsluiten van een ORV en de looptijd ervan is, omdat ze het risico op een uitkering willen beperken.

Overlijdensrisicoverzekering en hypotheek

De meeste mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering af in combinatie met een hypotheek. Als u op oudere leeftijd een hypotheek af wilt sluiten, kan de hypotheekverstrekker het afsluiten van een ORV eisen. Er is immers een grotere kans dat u tijdens de looptijd van de hypotheek overlijdt terwijl deze nog niet volledig is afgelost.

Leeftijdsgrenzen van de verschillende verzekeraars

De verzekeraars hanteren dus een maximale aanvangsleeftijd en een maximale eindleeftijd. Voor de aanbieders op OverlijdensrisicoverzekeringExpert.nl gelden de volgende leeftijdsgrenzen:

  • Centraal Beheer: deze verzekeraar hanteert een maximale aanvangsleeftijd van 65 jaar. De maximale eindleeftijd is 75 jaar. De verzekering stopt op de dag dat u 75 jaar wordt.
  • DELA: bij DELA kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten tot een leeftijd van maximaal 65 jaar. De maximale eindleeftijd van deze verzekering is 75 jaar.
  • FBTO: de maximale leeftijd waarop u bij FBTO een overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten is 67 jaar. De maximale looptijd van de ORV is tot de eerste dag van de volgende maand na uw 75e verjaardag.
  • Reaal: de maximale aanvangsleeftijd waarop u bij Reaal een ORV kunt afsluiten is 65 jaar. De verzekering kan dan tien jaar lopen, totdat u 75 jaar wordt.
  • Zwitserleven: de maximale leeftijd bij afsluiten, is bij Zwitserleven 65 jaar. De maximale eindleeftijd van de overlijdensrisicoverzekering is 75 jaar.