Euthanasieverklaring

Euthanasieverklaring

Author: Marina Stobbelaar-Vonk , uitvaartexpert • Update: 7 juni 2021

In een euthanasieverklaring heeft u uw wensen voor levenseinde vastgelegd. Het is een officiële verklaring waarin staat wanneer een arts tot levensbeëindiging mag overgaan. Het is belangrijk dat u in de euthanasieverklaring vermeldt onder welke omstandigheden u een levensbeëindiging wenst en bij welke omstandigheden u geen levensverlengende middelen wenst.

Uitvaartverzekering afsluiten?

Euthanasieverklaring opstellen

Als u een euthanasieverklaring wilt opstellen, is het verstandig om dit te laten weten aan uw dierbaren. Er wordt pas toestemming gegeven voor een euthanasieverzoek als er sprake is van uitzichtloos en ondragelijk lijden. Het is belangrijk dat u in de euthanasieverklaring de volgende zaken goed aangeeft:

 • Onder welke lichamelijke en/of geestelijke dit omstandigheden u een levensbeëindiging wilt. Dit doet u door aan te geven wat u ziet als ondragelijk en uitzichtloos lijden.
 • Bij welke lichamelijke en/of geestelijke omstandigheden u geen levensverlengende middelen wenst te krijgen. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u dit niet wilt als u in coma bent of alzheimer hebt.

Als er geen schriftelijk euthanasieverzoek aanwezig is, mag de arts geen euthanasie uitvoeren. Dit mag hij alleen als u zelf nog goed kunt aangeven dat u euthanasie wenst en dus wilsbekwaam bent.

Wilsverklaring en euthanasieverklaring

De meeste mensen die een euthanasieverklaring opstellen, schrijven meestal ook een wilsverklaring.

Op een wilsbeschikking vermeldt u hoe u wilt dat uw begrafenis of crematie wordt vormgegeven. De wilsbeschikking is een overzicht van uw uitvaartwensen. Dit document wordt ook wel een wensenformulier genoemd. Het is volgens de wet niet verplicht om een wilsbeschikking op te stellen.

Ook al is het niet verplicht om een wilsbeschikking op te stellen, toch is het verstandig om dit wel te doen. Als u een wilsbeschikking opstelt, staan uw uitvaartwensen op papier voor uw nabestaanden. Met dit document voorkomt u dan ook dat er misverstanden ontstaan als uw nabestaanden uw uitvaart regelen. Dit kan u veel rust geven.

Wilsbeschikking opstellen?

Denkt u erover om een wilsbeschikking op te stellen? Dan wordt altijd geadviseerd om dit niet alleen te doen. Zorg er dus voor dat er iemand anders bij aanwezig is. De andere persoon kan het document dan ondertekenen en er ook op toezien dat uw uitvaartwensen worden uitgevoerd. Een wilsbeschikking hoeft niet vastgelegd te worden bij de notaris. Zorg er wel voor dat u meer dan één exemplaar heeft, zodat u er één aan uw nabestaanden kan geven en er één zelf kunt behouden.

Wat vermeldt u in de wilsbeschikking?

In een wilsbeschikking vermeldt u in ieder geval de volgende punten:

 • Uw voor- en achternaam
 • De persoon die uw uitvaart vormgeeft. Dit is een van uw nabestaanden
 • De uitvaartverzorger- of ondernemer die uw uitvaart verzorgt
 • Uw financiële gegevens
 • De naam van uw verzekeraar of uw uitvaartdeposito
 • Uw keuze voor orgaantransplantatie
 • Uw keuze voor het uitvoeren van een sectie
 • Of u begraven of gecremeerd wilt worden

Naast de bovenstaande punten kunt u in de wilsbeschikking ook aangeven hoe u wilt dat uw uitvaart verloopt. Zo kunt u onder meer het volgende vermelden:

 • Als u kiest voor begraven: of u begraven wilt worden in een particulier graf of een algemeen graf
 • Als u kiest voor cremeren: de plek waar uw as moet worden uitgestrooid of moet worden bewaard
 • De grootte van de uitvaart: of u een uitvaart wenst in een besloten kring of dat u graag een grote uitvaart wilt.
 • De volgauto’s: het type volgauto’s dat de rouwstoet vormt
 • De locatie waar de uitvaartplechtigheid wordt georganiseerd: dit kan in het uitvaartcentrum zijn, maar het kan ook in de kerk, thuis, een clubgebouw of een bar zijn.
 • Uw muziekkeuze: uw favoriete muzieknummers
 • Het soort kist: een eenvoudige of luxe kist of een persoonlijk ontworpen kist
 • Het soort bloemen en de kleur ervan
 • De activiteiten na de afscheidsplechtigheid
 • Uw overige persoonlijke wensen

Zelf een wilsverklaring maken

U kunt zelf een wilsverklaring maken. Dat mag in uw eigen woorden.  Zorg dat uw naam, handtekening en datum eronder staan.

Eventueel kunt u ook een standaardwilsverklaring gebruiken:

Als u niet gereanimeerd wilt worden als u een hartstilstand krijgt:

Ook als u een euthanasieverzoek wilt vastleggen, mag dat in uw eigen woorden.