Rouwstoet

Een rouwstoet is een rij of stoet die wordt gevormd door rouwende mensen. De stoet vergezeld de overleden dierbare naar zijn of haar laatste rustplaats.

Een rouwstoet wordt gevormd na de uitvaartdienst. De lijkkist met de overledene wordt dan in de lijkwagen geplaatst en naar de laatste rustplaats of het crematorium gebracht. In sommige culturen wordt het lichaam door de rouwenden gedragen. De rouwstoet is samengesteld op volgorde van belangrijkheid betrokkenheid met de overledene. Zo gaan de partner en eventuele kinderen meestal voorop in de stoet.

Doorkruisen van een rouwstoet is verboden

Vroeger werd een rouwstoet in het Nederlandse verkeer behandeld als een militaire colonne. Het was niet toegestaan om de rouwstoet te doorkruisen. Deze regel werd afgeschaft in 1991. Na veel klachten van de uitvaartbranche dat de rouwstoeten niet werden gerespecteerd door andere weggebruikers, gingen er nieuwe regels van kracht. Sinds 2010 is het opnieuw verboden om een rouwstoet te doorkruisen op gelijkwaardige kruispunten. Om ervoor te zorgen dat andere weggebruikers een rouwstoet herkennen, moeten de lijkwagens voorzien zijn van een herkenningsteken. Dit zijn zwarte vlaggetjes aan de zijkant van de auto. Als de rouwstoet geen herkenningstekens bevat dan is het volgens de wet geen uitvaartstoet. Voor een stoet zonder herkenningstekens gelden de normale verkeersregels. Hieronder valt bijvoorbeeld een voetgangerscolonne naar de begraafplaats of een stille tocht. Er is geen verbod tot doorsnijden, maar uit respect doen de meeste weggebruikers dit toch niet.

Geldende verkeersregels bij een rouwstoet

Als er volgauto’s met nabestaanden meerijden met de lijkwagen dan is er sprake van een rouwstoet. Als er volgauto’s worden gebruikt van de uitvaartondernemer dan hebben deze auto’s vaak dezelfde stijl en kleur als de lijkauto.

Geldende verkeersregels voor een rouwstoet

Als een lijkauto onderdeel is van een rouwstoet dan is deze te herkennen aan twee zwarte driehoekige vlaggetjes die voorop de wagen zijn geplaatst. Tot aan 2010 mocht een rouwstoet door ander wegverkeer worden doorkruist. Vanaf 2010 gelden er echter nieuwe regels. Een rouwstoet mag nu niet meer worden doorkruist door ander verkeer. De wettelijke regels gelden alleen voor lijkwagens en volgauto’s waarop speciale vlaggen zijn geplaatst. De verkeersregels zorgen ervoor dat de rouwstoet nauwelijks onderbroken wordt. Dit zijn de geldende verkeersregels:

  • Voetganger en gehandicaptenvoertuigen moeten voorrang verlenen aan een rouwstoet voordat ze oversteken op een zebrapad.
  • Als een bus de bushalte verlaat, moet deze altijd voorrang verlenen aan een van achteren naderende rouwstoet. Deze regel geldt zowel binnen-als buiten de bebouwde kom.
  • Op een gelijkwaardige kruising heeft een rouwstoet altijd voorrang. Hierbij maakt het niet uit van welke richting de stoet komt of naar welke kant deze afslaat.