Resomeren

Resomeren, ook wel hydrolyse genoemd, is een modern alternatief voor begraven of cremeren. Hierbij wordt het lichaam in drie uur ontbonden. Resomeren is uitgevonden door de Schotse uitvinder Sandy Sullivan. Volgens hem is resomeren milieuvriendelijker dan cremeren, omdat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten. Na een resomatie blijft er een beetje poeder over van het lichaam.

Hoe werkt resomeren?

Een uitvaart waarbij is gekozen voor resomeren, loopt hetzelfde als een andere uitvaart. Alleen de laatste stap verschilt. Het lichaam wordt niet begraven of gecremeerd, maar ontbonden. Dit gebeurt door middel van hydrolyse. Het stoffelijk overschot wordt opgelost onder invloed van een chemisch bad dat bestaat uit een chemische oplossing en water. Meestal wordt er bij resomeren gebruikgemaakt van de oplossing kaliumhydroxide.

Speciale cabine

Een resomatie vindt plaats in een speciale cabine met een deur. De grafkist past precies in deze cabine. Tijdens het resomeren loopt de temperatuur op tot 180 graden Celsius en wordt het lichaam ontbonden. Na de resomatie blijft er poeder over van de botten van de overledene. Dit is ongeveer drie procent van het oorspronkelijk gewicht van de overledene. Ook niet oplosbaar materiaal, zoals titanium of goud, blijft bestaan. Het poeder kan worden bewaard in een urn.

Milieuvriendelijker

Uit een onderzoek van de TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, is resomeren milieuvriendelijker dan cremeren of begraven. Bij resomeren is er geen sprake van directe uitstoot van CO2, oftewel broeikas. Ook is resomeren voordeliger en ruimtebesparender dan begraven.

Niet toegestaan in Nederland

In Nederland is resomeren niet toegestaan. Dit staat beschreven in de Wet op de Lijkbezorging. Wel is resomeren toegestaan op dieren. In Amerika en Canada wordt resomeren op kleine schaal, als pilot, toegepast bij overleden personen. Er wordt verwacht dat het over een aantal jaren in de praktijk wordt toegepast.