(Niet-) natuurlijke dood

Als iemand overlijdt, moet de arts de overleden persoon doodverklaren. De arts of schouwarts moet op de A- en B-verklaring aangeven of het om een natuurlijke of een niet-natuurlijke dood gaat.

Hoe de arts het overlijden beoordeelt, is weer bepalend voor wat er met het stoffelijk overschot gebeurd. Wanneer een niet-natuurlijke dood de oorzaak is van iemands overlijden, is er nog veel onderzoek vereist. Er moet namelijk worden onderzocht hoe de persoon dan is overleden.

Wat is een natuurlijke dood?

Als de dood is veroorzaakt door iets in iemands lichaam dan gaat het om een natuurlijke dood. Voorbeelden hiervan zijn een hartaanval, hartinfarct, een hersenbloeding, ziekte of aandoening. Als iemand overlijdt doordat de machines of medicatie om iemand in leven te houden zijn gestopt, wordt dit overlijden ook beschouwd als een natuurlijke dood.

Wat is een niet-natuurlijke dood?

In geval van een niet-natuurlijke dood is een persoon overleden door iets van buitenaf of door iemand gedood. Voorbeelden hiervan zijn een ongeluk, een moord of zelfmoord. Euthanasie wordt ook gezien als een niet-natuurlijke dood.

Niet-natuurlijke dood en doodsoorzaak onderzoeken

Als iemand is overleden door een natuurlijke dood, vult de huisarts of de ziekenhuisarts de A- en B-verklaring zelf in. Wanneer de arts vermoedt dat het gaat om een onnatuurlijke dood dan schakelt deze de gemeentelijke schouwarts in. Deze arts is door de gemeente aangewezen om de doodsoorzaak te onderzoeken en te bepalen. Bij een onnatuurlijke dood wordt de A- en B- verklaring ingevuld door de gemeentelijke schouwarts. Ook geeft deze de niet-natuurlijke dood en de oorzaak door aan de officier van Justitie. Daarna wordt er bepaald of de politie de zaak moet onderzoeken. Dit is niet alleen zo bij een misdrijf of een moord, maar ook bij een ongeval.

Als het niet helemaal duidelijk is hoe de niet-natuurlijke dood is veroorzaakt, kan er worden besloten om sectie op het lichaam te verrichten. Hierbij onderzoekt een patholoog het lichaam. Dit onderzoek heeft als doel om de doodsoorzaak te achterhalen. Zo wordt de wijze van doden nauwkeurig onderzocht.

Verlof tot begraven of cremeren

Bij een natuurlijke dood geeft de begrafenisondernemer het overlijden aan bij de burgerlijke stand. Vervolgens krijgt de begrafenisondernemer een verlof tot begraven of cremeren. Pas nadat dit verlof is afgegeven, mag het lichaam legaal worden verbrandt of gecremeerd.

In geval een niet-natuurlijke dood geeft de burgerlijke stand van de gemeente het verlof tot begraven of cremeren pas af nadat het helemaal duidelijk is wat de doodsoorzaak is. Het lichaam kan dan pas worden begraven of gecremeerd als alle informatie over de doodsoorzaak is verzameld.