Grafrecht

Grafrecht is het recht op het gebruik van een graf. In Nederland geldt dit grafrecht voor een periode van minimaal tien jaar. Grafrechten voor particulier graf of een familiegraf kunnen worden verlengd. De grafrechten voor een algemeen graf kunnen niet worden verlengd.

Kosten grafrechten

De kosten van grafrechten variëren per begraafplaats. Voor de verschillende graven gelden ook weer andere grafrechten. Zo zijn er grafrechten voor een familiegraf, een dubbel graf en een algemeen graf. De officiële naam van een familiegraf en een dubbel graf is een particulier graf. Hierin mogen ook personen worden begraven die geen familie van elkaar waren, maar wel een band hadden met elkaar. Een voorbeeld hiervan is een koppel dat nooit getrouwd is geweest.

De grafrechten voor een particulier graf (familiegraf of dubbel graf)

De aangewezen rechthebbende van een particulier graf bepaalt welke personen er in het graf mogen worden begraven. Particuliere graven worden gehuurd voor een onbepaalde tijd of een bepaalde tijd van tien of twintig jaar.

De grafrechten voor een algemeen graf

In een algemeen graf liggen maximaal drie personen begraven die geen band hadden met elkaar. Meestal zijn het vreemden van elkaar. De grafrechten voor een algemeen graf worden meestal voor een periode van tien jaar uitgegeven.

Grafrechten verlengen

De grafrechten voor een particulier graf worden meestal voor een periode van twintig jaar uitgegeven. Na afloop van deze periode kunnen de grafrechten telkens verlengd worden met tien jaar. Als je de grafrechten wilt verlengen dan kan je dit twee jaar voor het aflopen van de periode kenbaar maken bij de eigenaar van de begraafplaats. Meestal stelt de begraafplaatseigenaar de rechthebbende van het particulier graf op de hoogte als de termijn bijna afloopt. Als de rechthebbende de grafrechten niet verlengt dan mag het graf geruimd worden. De grafrechten van een algemeen graf kunnen niet worden verlengd. Na afloop van de rechtstermijn van tien jaar wordt het graf geruimd.

De rechthebbende

Volgens de wet heeft de rechthebbende het alleenrecht om beslissingen te nemen. Deze persoon bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden en wat er mag en kan gebeuren met het graf. Meestal is de rechthebbende een familielid.

Een graf ruimen

Als de grafrechten niet worden verlengd dan wordt een graf geruimd. Er zijn meerdere mogelijkheid om de stoffelijke resten te verwerken. Deze kunnen worden herbegraven op een speciale plek op de begraafplaats. Deze plek wordt de knekelput genoemd. Hier liggen de resten van meerdere graven bij elkaar. Verder kunnen de stoffelijke resten ook dieper in een graf worden begraven, dit heet schudden. Nabestaanden kunnen ook beslissen om de stoffelijke resten te laten cremeren of te herbegraven.