Grafhuur

Grafhuur is een ander woord voor grafrecht. In Nederland kun je de grond voor een graf niet kopen. Je hebt deze grond in bruikleen en betaalt hier grafhuur voor. Elke gemeente hanteert weer andere kosten voor de grafhuur.

Recht om een plek te huren

Als er grafhuur wordt betaald, geeft je dit dus het recht om een plek voor een bepaalde termijn te huren. Meestal wordt de huur betaald aan de gemeente, maar er zijn ook particuliere begraafplaatsen. Hier moet de huur aan de eigenaar van de begraafplaats worden betaald.

De kosten voor grafhuur variëren dus per gemeente en per begraafplaats. Verder verschillen de huren en de rechten ook tussen een familiegraf, een dubbelgraf en een algemeen graf.

Algemeen graf, de grafhuur en de grafrechten

In een algemeen graf liggen twee of drie overledenen begraven die geen band met elkaar hebben. Meestal zijn het vreemden van elkaar. De grafhuur en de grafrechten voor een algemeen graf worden uitgegeven voor een periode van tien jaar.

Dubbel graf of familiegraf, de grafhuur en de grafrechten

Een dubbel graf of een familiegraf is een particulier graf. De rechthebbende bepaalt welke personen er in het graf begraven mogen worden. De rechten en daarmee ook de huur voor een particulier graf worden uitgegeven voor een periode van minimaal 20 jaar of voor een onbepaalde tijd. Nadat de periode is verlopen, kunnen de grafrechten weer verlengd worden.