Gezondheidsverklaring

Als je een uitvaartverzekering afsluit, is het een vereiste om een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit wordt ook wel een medische keuring genoemd. Een gezondheidsverklaring is een formulier waarop vragen staan vermeld over je gezondheid. Een voorbeeld van een vraag op de verklaring is bijvoorbeeld of je een chronische of terminale aandoening hebt.

Medische keuring

Bij de medische keuring kijkt de verzekeraar naar verschillende punten, zoals:

  • Het wel/niet hebben van een chronische aandoening
  • Het wel/niet hebben van een (terminale) ziekte
  • Het wel/niet hebben van lichamelijke beperkingen
  • Het wel/niet hebben van geestelijke beperkingen
  • Je lengte
  • Je gewicht
  • Je leeftijd

Meestal bestaat de medische keuring en de gezondheidsverklaring uit een paar eenvoudige vragen. Soms vraagt de verzekeraar om een verklaring van een arts om iets te zeggen over je gezondheid

Het te verzekeren risico

Nadat je de aanvraag en de gezondheidsverklaring bij de uitvaartverzekeraar hebt ingediend, beslist deze of je een uitvaartverzekering kunt afsluiten of niet. Deze beslissing wordt genomen aan de hand van de ingevulde gezondheidsverklaring. De uitvaartverzekeraar gaat na hoe groot het te verzekeren risico is. Als er een grotere kans op eerder overlijden is dan kan de verzekeraar het volgende besluiten:

  • Een hogere premie hanteren
  • De aanvrager afwijzen voor de gewenste uitvaartverzekering

Vroegtijdig overlijden

Als een verzekerde vroegtijdig, na het afsluiten van de uitvaartverzekering, overlijdt dan kan het dat de uitvaartverzekeraar een onderzoek doet naar de doodsoorzaak. Als uit het onderzoek blijkt dat de verzekerde de gezondheidsverklaring niet naar waarheid had ingevuld, kan de verzekeraar het bedrag niet (volledig) uitkeren. Het is dus verstandig om de gezondheidsverklaring altijd eerlijk te beantwoorden.