Euthanasieverklaring

In een euthanasieverklaring heeft iemand zijn of haar wensen voor levenseinde vastgelegd. Het is een officieel document waarin staat vermeld wanneer een arts mag overgaan tot levensbeëindiging.

Opstellen van een euthanasieverklaring

Wil je een euthanasieverklaring opstellen? Dan is het verstandig om dit goed te bespreken met je naasten. Er wordt pas toestemming gegeven voor een verzoek tot euthanasie als een persoon ondragelijk en uitzichtloos lijdt. Om deze reden is het belangrijk om het volgende duidelijk aan te geven in de euthanasieverklaring:

  • Onder welke omstandigheden je euthanasie wilt. Je kunt aangeven wat jij beschouwt als uitzichtloos en ondragelijk lijden.
  • Wanneer je geen levensverlengende middelen wenst.

Een dokter mag geen euthanasie uitvoeren zonder een schriftelijk euthanasieverzoek, tenzij je zelf nog wilsbekwaam bent.

De meeste artsen zijn van mening dat de euthanasieverklaring elk jaar weer moet worden bekrachtigd of moet worden aangepast of uitgebreid. Hoe meer het overlijden in zicht is bij mensen, hoe ruimer hun wensen worden tot levensverlenging.

Wilsverklaring opstellen

Veel mensen die een euthanasieverklaring schrijven, kiezen er ook voor om een wilsverklaring op te stellen. De euthanasieverklaring vormt dan een onderdeel van de wilsverklaring. In de wilsverklaring staan wensen vermeld die in verband staan met levenseinde:

  • Verklaring niet-reanimeren: dit document geeft aan dat je niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand. Je kunt dit ook aantonen met een metalen penning. Deze penning kun je aanvragen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).
  • Verbod op behandeling: in dit document staat aangegeven onder welke omstandigheden je geen medische behandeling meer wenst, bijvoorbeeld als je in een coma raakt of alzheimer hebt.
  • Je wettelijke vertegenwoordiger: in dit document staat vermeld wie jouw wettelijk vertegenwoordigt als je zelf geen medische beslissingen meer kunt nemen. De wettelijke vertegenwoordig kan dan, in overleg met de arts, beslissingen voor jou nemen.
  • Je persoonlijke gegevens en je handtekening: de wilsverklaring moet officieel worden gemaakt. Dit kan door aan het eind van de wilsverklaring je naam, handtekening en de datum te plaatsen.

Het is van belang om je euthanasieverklaring en je wilsverklaring met je huisarts (en eventueel de behandelend arts) te bespreken. De arts weet dan wat jouw wensen zijn.

De Rijksoverheid heeft een handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. In deze handreiking vind je meer informatie over het opstellen van een euthanasieverklaring.