Erfrecht

Middels het erfrecht wordt bepaald wat er gebeurd met iemand zijn bezittingen en schulden als een persoon overlijdt. Het erfrecht is een geheel van wetten en regels waarmee bepaald wordt hoe de nalatenschap van een overleden dierbare wordt verdeeld tussen de partner, kinderen en andere familieleden of begunstigden.

Is er een testament?

In het testament heeft de overleden persoon, de erflater, meestal een of meerdere erfgenamen aangewezen. Ook staat hierin aangegeven hoe zijn of haar nalatenschap verdeeld moet worden. Een testament is pas geldig als deze is vastgesteld door een notaris. De erflater bepaalt wie zijn of haar erfgenamen zijn. Wel moet de erfgenaam altijd rekening houden met zijn of haar kinderen. Kinderen hebben altijd recht op een legitieme portie, oftewel een eerlijke verdeling van het nalatenschap. De legitieme portie is het deel van wat de kinderen erven als een overleden persoon geen testament heeft opgesteld.

Is er geen testament?

Heeft iemand geen testament opgesteld? Dan wordt er door middel van het erfrecht bepaald wie de erfgenamen van de overleden persoon zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan vermeld in het Burgerlijk Wetboek. In het erfrecht staat onder meer aangegeven dat alleen de partner en de bloedverwanten iets erven. Volgens de wet gaat de erfenis naar de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner van de overleden persoon. Kinderen ontvangen hun erfdeel niet direct. Ze ontvangen een vordering in geld, ter grootte van het erfdeel waar ze recht op hebben. Het bedrag is pas beschikbaar als beide ouders zijn overleden.

Waarom is een testament opmaken verstandig?

Het opmaken van een testament is niet verplicht, maar het is wel verstandig om dit te doen. Je bepaalt dan zelf naar wie je eigendommen gaan na je overlijden en hoeveel er naar iemand gaat. Dit is handig als je bepaalde personen iets meer wilt geven of als je een deel van je eigendommen aan een goed doel wilt schenken. Ook als je geen partner, kinderen of naaste familie hebt, is het belangrijk om een testament op te maken. Als je dit niet doet, gaan al je bezittingen na je overlijden naar de staat.