Dubbelgraf

Een dubbelgraf bestaat uit twee of meerdere enkele graven naast elkaar. Meestal bestaat een dubbelgraf uit twee graven. De graven zijn doorgaans bestemd voor een echtpaar, dat na overlijden naast elkaar wil worden begraven. Het kan echter ook dat dit vrienden zijn of overige familieleden, zoals een broer en een zus. In een dubbelgraf worden personen naast elkaar begraven en niet boven elkaar.

Particulier graf

Een dubbelgraf is een particulier graf, net als een familiegraf en een eigen graf. Meestal is een dubbel graf eigendom van een familie. Het graf is in beheer van een rechthebbende die door de familie is aangesteld. Als een dubbelgraf wordt gebruikt door een ongetrouwd koppel, kan de rechthebbende ook een vriend(in) zijn. Meestal wordt er al een rechthebbende aangesteld, voordat er iemand is overleden. Een dubbelgraf kan ook een familiegraf zijn dat twee keer zo groot is als een enkel graf.

Rechthebbende

De rechthebbende is ook de persoon die verantwoordelijk is voor de verzorging van het dubbelgraf. Als de rechthebbende overlijdt of niet meer verantwoordelijk wil of kan zijn voor de verzorging of de verlenging van het dubbelgraf dan moet het grafrecht binnen een half jaar worden overgeschreven op een nieuwe rechthebbende. Als het gaat om een dubbelgraf dat niet wordt gebruikt als familiegraf, moet de nieuwe rechthebbende vaak een aanverwant zijn van de vorige rechthebbende.

Twee of meerdere enkele graven

Omdat er maximaal drie personen in één graf mogen worden begraven, mag een dubbel familiegraf ook uit twee of meerdere enkele graven naast elkaar bestaan. Dit is gebruikelijk bij grote families. Tevens kan een dubbelgraf alleen bedoeld zijn voor een echtpaar dat na overlijden naast elkaar begraven wil worden. In dat geval is er geen sprake van een familiegraf.

Meestal wordt een dubbelgraf gebruikt door één familie, maar toch is een dubbelgraf niet altijd een familiegraf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat twee geliefden hun hele leven samen blijven, maar niet trouwen. Als een ongetrouwd stel ervoor kiest om naast elkaar begraven te worden, wordt er ook gekozen voor een dubbelgraf.

Grafrechten

De grafrechten voor een dubbelgraf gelden voor een periode van minimaal twintig jaar. Dit is een wettelijk vastgestelde regeling. Deze regeling geeft mensen het recht op een stuk grond op een begraafplaats naar keuze. Na twintig jaar, kan de periode steeds worden verlengd met tien jaar. Na iedere periode bepaalt de rechthebbende of de grafrechten voor het dubbelgraf weer worden verlengd met tien jaar.

Kosten grafrechten voor een dubbelgraf

De kosten van de grafrechten voor een dubbelgraf verschillen per begraafplaats. Als het om een gemeentelijke begraafplaats gaat, betaal je de grafrechten bij de gemeente. Bij een bijzondere begraafplaats betaal je de kosten aan de particuliere eigenaar of aan het kerkgenootschap. Bij sommige begraafplaatsen kun je al een aantal jaren van tevoren een dubbelgraf reserveren.