Beneficiaire aanvaarding

Als iemand overlijdt, laat deze persoon bezittingen en misschien ook schulden na. Als je een erfenis krijgt van iemand die schulden heeft dan kun je de erfenis beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Als erfgenaam kun je ervoor kiezen om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Je wordt dan niet aansprakelijk gesteld voor de schulden als een overledene meer schulden dan bezittingen heeft. De schuldeisers van de overledene moeten het dan doen met wat er aan bezittingen is. Het komt steeds vaker voor dat erfenissen schulden bevatten. Om deze reden is het verstandig om als erfgename een erfenis beneficiair te aanvaarden.

Middenweg tussen aanvaarden en verwerpen

Een beneficiaire aanvaarding is een soort middenweg tussen het aanvaarden en verwerpen van een erfenis. Hierbij aanvaard en verwerp je de erfenis tegelijkertijd als blijkt dat de overledene meer schulden dan bezittingen heeft. Als één erfgenaam een erfenis beneficiair aanvaardt dan moet de hele erfenis beneficiair worden behandeld.
Je kunt er ook voor kiezen om een erfenis te verwerpen. Je bent dan geen erfgenaam meer. Je ontvangt dan niets meer, maar je hoeft ook geen schulden te betalen.

Toch recht op bezittingen

Als je een erfenis beneficiair aanvaardt en achteraf blijkt dat de overledene toch meer bezittingen dan schulden heeft achtergelaten dan heb je toch recht op een deel van de bezittingen.

Verklaring nalatenschap

Als je ervoor kiest om een erfenis beneficiair te aanvaarden dan moet je hiervoor een Verklaring nalatenschap afleggen bij de rechtbank. Je legt deze verklaring af bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Soms verplicht de wet dat je de erfenis volgens de regels moet afwikkelen. Dit wordt een vereffening van de erfenis volgens de wet genoemd. Erfenissen waarbij minderjarigen zijn betrokken, worden altijd beneficiair afgehandeld. Zo wordt voorkomen dat minderjarige kinderen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van een overleden dierbare.