Begunstigde

Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering kan je een begunstigde aanwijzen aan wie het uit te keren bedrag na je overlijden wordt uitgekeerd. Het is belangrijk om bij het afsluiten van een kapitaalverzekering al een begunstigde aan te wijzen. Dit voorkomt namelijk onenigheid of financiële problemen onder je nabestaanden.

Soms is het niet duidelijk wie van de nabestaanden het geld van de kapitaalverzekering ontvangt. Dit kan in sommige families veel problemen veroorzaken. Er is dan onenigheid over wie de begunstigde is.

Alleen een begunstigde bij een kapitaalverzekering of combinatiepolis

Je kunt alleen een begunstigde aanwijzen als je een kapitaalverzekering afsluit of voor een combinatiepolis kiest. Bij andere verzekeringen, zoals een natura- of een sommenverzekering, kan je geen begunstigde aanwijzen. De verzekeraar vergoedt dan de uitvaartkosten.

Als je een kapitaal uitvaartverzekering afsluit, mag je een begunstigde aanwijzen. Deze persoon ontvangt dan het geld op zijn of haar rekening als je overlijdt. De meeste mensen wijzen de partner of de kinderen aan als begunstigde. Dit is echter niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om een vriend te benoemen.

Denk van te voren goed na over het aanwijzen van een begunstigde. Houd er ook rekening mee dat deze persoon alleen het geld ontvangt. Je kunt je verzekering altijd aanpassen, zodat een andere persoon de begunstigde wordt.

Meerdere begunstigden aanwijzen

Je kunt ook meerdere begunstigden aanwijzen. Er is dan één persoon die het geld ontvangt. Dit is de eerstgenoemde begunstigde. De tweede genoemde begunstigde krijgt het geld pas uitgekeerd als de eerstgenoemde begunstigde is overleden. Als alle genoemde begunstigden zijn overleden, wordt er gekeken wie de eerstvolgende wettelijke begunstigde is. Hieraan maakt de verzekeraar de uitkering over.

Geen begunstigde aangewezen

Het kan ook dat een overleden persoon geen begunstigde in de polis heeft aangewezen. De uitvaartverzekeraar zal het geld dan uitkeren aan de wettelijke begunstigde. Welke persoon dat is, staat in de wet vermeld. Hierbij wordt de volgende wettelijke volgorde gehanteerd:

  • De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerd partner van de overleden persoon
  • Kinderen van de overleden persoon
  • De ouders van de overleden persoon en broers en zussen
  • De grootouders van de overleden persoon
  • De overgrootouders van de overleden persoon