Akte van overlijden

In de akte van overlijden staat vermeld dat een persoon is overleden. Het is een wettig document en een schriftelijk bewijs van overlijden.

Een akte van overlijden kan alleen worden opgemaakt als er een overlijdensverklaring is. Deze verklaring kan alleen worden opgemaakt door een bevoegd persoon, zoals een arts of een gemeentelijke lijkschouwer.

Akte van overlijden opvragen

De familie of de uitvaartverzorger heeft de overlijdensverklaring (A en B-verklaring) nodig om aangifte te doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin iemand is overleden. Vervolgens maakt de gemeente de overlijdensakte op. Hiervan krijgen de familie en de uitvaartverzorger een uittreksel. Eventueel kun je ook een internationaal uittreksel krijgen. Bij veel gemeenten kun je de overlijdensakte online of per post aanvragen.

Bij een natuurlijke dood is het verplicht om binnen vijf dagen aangifte van overlijden te doen bij de gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Sommige gemeenten vragen wel een vergoeding voor het uittreksel. Meestal liggen de kosten tussen de tien en vijftien euro per overlijdensakte. In de meeste gevallen wordt de akte van overlijden binnen vijf werkdagen verstuurd.

Wat staat er in de akte van overlijden vermeld?

In de akte van overlijden staat informatie over de overledene. Er staat het volgende in vermeld:

  • De datum en de plaats van het overlijden van een persoon
  • De naam en het adres van de overledene
  • De geboorteplaats van de overledene
  • De overlijdensoorzaak

Verder staan in de overlijdensakte ook de gegevens van de aangever van het overlijden.

Waar is de akte van overlijden voor nodig?

De gegevens in de akte van overlijden worden weer doorgegeven aan overheidsinstanties, zoals de belastingdienst en de gemeentelijke basisadministratie. Na vijftig jaar wordt de overlijdensakte aan het gemeentearchief overgedragen. Het uittreksel van de overlijdensakte is nodig voor zaken als:

  • Het opzeggen van de huur
  • Het verstrekken van een kopie van het testament van de overledene
  • Het afhandelen van financiële zaken van de overledene
  • Een pensioenaanvraag voor de nabestaanden
  • Het aanvragen van een uitkering van de levensverzekering van de overledene, zoals een overlijdensrisicopolis
  • Het aangaan van geregistreerd partnerschap of een nieuw huwelijk door de weduwe of weduwnaar