AFM (Autoriteit Financiële Markten)

AFM is de afkorting van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten in Nederland. Deze organisatie werd in 2002 opgericht en is gevestigd in Amsterdam.

De AFM is een onafhankelijke toezichthouder op alle financiële markten in ons land. De organisatie houdt toezicht op drie gebieden. Dit zijn financiële dienstverleners, kapitaalmarkten en consumenten. Uitvaartverzekeraars vallen dus ook onder dit toezicht. De AFM kan waarschuwingen uitdelen en dwangsommen of boetes opleggen.

Wat doet de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten let er goed op dat iedereen in Nederland zich aan de wetten en regels houdt die gelden voor financiële dienstverleners en consumenten. Naast het controleren, heeft de AFM ook nog een adviserende functie. Zo geeft de organisatie adviezen over de wetten en regels aan het ministerie van Financiën.

Eerlijk en transparant

De AFM wil ervoor zorgen dat de financiële markten eerlijk en transparant zijn en goed functioneren. Dit doet de organisatie door:

  • Erop toe te zien dat financiële dienstverleners eerlijk en zorgvuldig te werk gaan.
  • Erop toe te zien dat de kapitaalmarkten efficiënt en eerlijk te werk gaan.
  • Een bijdrage te leveren aan financiële stabiliteit.

De AFM controleert de uitvaartverzekeraars regelmatig. Zo voeren ze geregeld een onderzoek uit onder consumenten en uitvaartverzekeraars. Met de onderzoeken controleert de AFM of de verzekeraars eerlijke en transparante informatie verschaffen aan de consument.