Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Samenvatting:
Een overlijdensrisicoverzekering, kortweg ORV, is een verzekering die een bedrag uitkeert aan de begunstigde(n) van de verzekering na het overlijden van de verzekeringnemer, als die komt te overlijden gedurende de looptijd van de verzekering. De verzekeringnemer bepaalt zelf de hoogte van de uitkering en de duur van de verzekering. De begunstigde(n) zijn meestal de nabestaanden van de verzekeringnemer, maar het kan bijvoorbeeld ook een hypotheekverstrekker zijn.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Overlijdensrisicoverzekering voor jezelf, voor je partner of voor allebei

Een ORV kun je afsluiten op je eigen leven, op het leven van je partner of op het leven van jullie allebei. De premie voor de ORV wordt bepaald aan de hand van de looptijd en de hoogte van de uitkering, je leeftijd, je gezondheid en je leefstijl. Als je rookt betaal je bijvoorbeeld een hogere premie dan als niet-roker. De premies voor een ORV zijn niet aftrekbaar van de belasting.

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Voordat je een overlijdensrisicoverzekering gaat afsluiten moet je eerst weten welk je bedrag je wilt gaan verzekeren en welke looptijd moet gelden voor de verzekering. Vervolgens kun je overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken met elkaar om te komen tot de beste en voordeligste keuze. De meeste ORV’s kun je eenvoudig en snel online afsluiten. Je moet daarbij dan een gezondheidsverklaring invullen, op basis waarvan de verzekeraar een voorlopige beslissing kan nemen over acceptatie of afwijzing. Als er aanleiding voor is kan hij extra medisch onderzoek verlangen. Bij grote verzekerde bedragen stellen de meeste verzekeraars een medisch onderzoek door een onafhankelijke arts verplicht.

Drie soorten ORV’s

Er zijn drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen: de gelijkblijvende, de lineair dalende en de annuïtair dalende ORV.

  • Gelijkblijvende ORV. Bij een gelijkblijvende ORV is de uitkering bij overlijden gedurende de hele looptijd van de verzekering hetzelfde.
  • Lineair dalende ORV. Bij een lineair dalende ORV neemt de uitkering bij overlijden jaarlijks met een constant bedrag af. Aan het einde van de looptijd is de uitkering nihil.
  • Annuïtair dalende ORV. Bij de annuïtair dalende ORV neemt de uitkering jaarlijks met een constant percentage af. Dit heeft tot gevolg dat de uitkering in het begin van de looptijd langzamer afneemt dan aan het einde. Aan het einde van de looptijd is ook bij deze variant de uitkering nihil.

De gelijkblijvende ORV heeft meestal de hoogste premie van de drie, terwijl de lineair dalende variant doorgaans iets goedkoper is dan de annuïtair dalende.

ORV verpand aan hypotheek

Als je een hypotheek neemt om een huis te kopen, wil de hypotheekverstrekker graag de zekerheid hebben dat die wordt afgelost, ook als je komt te overlijden. Daarom stellen ze vaak de verplichting om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met de hypotheekverstrekker als begunstigde. De uitkering van deze ORV is vaak gelijk aan de hoogte van de hypotheek. Wil je daarnaast ook nog dat je nabestaanden een bedrag uitgekeerd krijgen bij je overlijden, dan kun je een tweede ORV afsluiten. Het is dan wel mogelijk dat het totaalbedrag van de twee ORV’s zo hoog wordt, dat de verzekeraar een medisch onderzoek verplicht stelt. Voor het afsluiten van die extra ORV.

Overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering

Er zijn veel aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen, dus de concurrentie op deze markt is groot. Dat betekent dat er regelmatig gestunt wordt met aanbiedingen en extra lage premies. Overstappen naar een andere ORV kan daarom best lucratief zijn, zelfs als je om over te kunnen stappen een boete moet betalen. Ook als je een ORV hebt die verpand is aan een hypotheek is het verstandig om die regelmatig met andere overlijdensrisicoverzekeringen te vergelijken, zeker als hij al een aantal jaren loopt. De premies kunnen in die tijd flink verlaagd zijn, niet alleen vanwege de concurrentie, maar ook omdat de levensverwachting stijgende is. Bij het stopzetten van je oude ORV kun je misschien ook profiteren van een teruggaaf van te veel betaalde premies. In het begin van de looptijd van je ORV betaal je namelijk relatief veel premie, omdat dan het risico dat je komt te overlijden kleiner is. De verzekeraar stopt dat geld in een potje, om het aan het einde van de looptijd te gebruiken om de premie, die dan te laag is, mee aan te vullen. Tussendoor opzeggen van de ORV betekent dus dat er nog geld in het potje zit.

Overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering, levensverzekering, wat is het verschil?

Zowel de overlijdensrisicoverzekering als de uitvaartverzekering zijn vormen van levensverzekeringen. Je sluit ze immers af op je leven. Het verschil tussen de ORV en een uitvaartverzekering zit hem in de bestemming van de uitkering. Met een uitvaartverzekering komt na je overlijden een bedrag beschikbaar, waarmee je nabestaanden de uitvaart kunnen bekostigen, of wordt door of namens de verzekeraar de uitvaart georganiseerd. De uitkering van de ORV is meer gericht op wat er na de uitvaart op de nabestaanden afkomt: de huur of hypotheek moet betaald blijven worden, misschien is er kinderopvang nodig of wil je partner minder gaan werken om voor de kinderen te kunnen zorgen. Overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering overlappen elkaar dus niet en het is dan ook verstandig om te overwegen om beide verzekeringen af te sluiten.