Medische acceptatie

Medische acceptatie

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zorgt u ervoor dat uw nabestaanden de maandelijkse lasten kunnen blijven betalen als u overlijdt. Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert alleen een bedrag uit aan de nabestaanden als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt. Als u een ORV afsluit, wil de verzekeraar het overlijdensrisico kunnen inschatten. Om deze reden vraagt de verzekeraar u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Soms is een medisch onderzoek zelfs nodig. Aan de hand van de uitkomsten bepaalt de verzekeraar of deze u accepteert of niet.

De hoogte van het verzekerde bedrag is weer van invloed op de medische keuring. Als het om een redelijk laag bedrag gaat, moet u vaak maar een aantal korte gezondheidsvragen beantwoorden. Bij een redelijk hoog verzekerd bedrag, krijgt u meer gezondheidsvragen. Als het om een echt hoog bedrag gaat, kan de verzekeraar zelfs een medische keuring eisen.

Vul de gezondheidsverklaring altijd naar waarheid in

U moet de gezondheidsverklaring altijd naar waarheid invullen. Als u tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt en achteraf blijkt dat u niet eerlijk bent geweest over uw gezondheid, krijgen uw nabestaanden minder of niets uitgekeerd. Door eerlijk antwoord te geven op de gezondheidsvragen voorkomt u dat uw nabestaanden te maken krijgen met een financiële schuld.

De verzekeraar mag u niet alles vragen

Als u een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, mag de verzekeraar u niet alles vragen. Als het gaat om een verzekerd bedrag tot 268.125 euro moet de verzekeraar zich houden aan de vragenlijst die door het Verbond van Verzekeraars is opgesteld. Zo het is bijvoorbeeld verboden dat de verzekeraar u vragen stelt over erfelijke aandoeningen. Als de verzekeraar toch over dit soort informatie beschikt, mag hij deze informatie niet gebruiken om het overlijdensrisico on te schatten. Bij een verzekerd bedrag boven de 268.125 euro mag de verzekeraar u meer vragen stellen over uw gezondheid. Deze kan dan zelfs een medische keuring eisen. De kosten van deze keuring worden door de verzekeraar betaald, ook als deze u niet accepteert.

Nadat u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld en een eventuele medische keuring hebt ondergaan, beslist de verzekeraar of deze u accepteert als verzekerde en hoe hoog de premie is die u moet betalen.

Een afwijzing voorkomen

Als u voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering een medische keuring moet ondergaan, is het verstandig om te eisen dat u de uitslag als eerste krijgt. U heeft daar ook recht op. Dit staat beschreven in de Wet op de Medische Keuringen. Als de keuringsarts de verzekeraar een negatief advies geeft, kunt u besluiten om de aanvraag in te trekken. Het is zinvol om dit te doen, want een afwijzing van een keuringsarts wordt ook weer meegenomen als u opnieuw een aanvraag doet bij een andere verzekeraar.

Als u het niet eens bent met de uitslag

Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat u het niet eens bent met de uitslag van het medische onderzoek. U kunt dan aan de huisarts of de specialist vragen om de conclusies te verklaren. Een arts heeft deze plicht. Als u het na de verklaring nog niet eens bent met de arts kunt u een bezwaar aantekenen. In overleg met de verzekeraar kunt u dan een andere oplossing proberen te vinden. Meestal is dit een second opinion van een andere arts of een herkeuring. Als u er echt niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit instituut kan u verder helpen.