Meerdere overlijdensrisicoverzekeringen

Meerdere overlijdensrisico- verzekeringen

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Het afsluiten van meer dan een overlijdensrisicoverzekering is mogelijk. Wel kan het zijn dat de verzekeraar om uitleg vraagt. Zo wil deze natuurlijk weten waarom u meerdere overlijdensrisicoverzekeringen wilt afsluiten. Als u twee ORV’s wilt afsluiten, kan het zijn dat de verzekeraar een medisch onderzoek eist. Dit is het geval als het totaal verzekerde bedrag van de verzekeringen erg hoog is. Aan de hand van het onderzoek beslist de verzekeraar of u twee verzekeringen kunt afsluiten. De verzekeraar wil namelijk het risico verkleinen dat u vroegtijdig overlijdt door ziekte of een slechte gezondheid.

Het is vaak geen probleem om meerdere overlijdensrisicoverzekeringen af te sluiten. Als u de premie betaalt, doen verzekeraars hier niet moeilijk over. Wel kan het aanvragen van twee ORV’s soms lastig zijn. Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, vraagt de verzekeraar altijd of u al een of meerdere ORV’s hebt en hoe hoog het totale verzekerde bedrag van deze verzekeringen is.

Medische keuring

Wilt u een extra overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan gaat de verzekeraar eerst na wat de totale hoogte is van het verzekerde bedrag. Dit bedrag bepaalt weer of u een medische keuring moet ondergaan of niet. Verzekeraars hanteren een minimum en maximum te verzekeren bedrag. Als het verzekerde bedrag of de totaalsom van alle verzekerde bedragen erg hoog is dan is een gezondheidsverklaring vaak niet voldoende. De verzekeraar wil dan dat u medisch gekeurd wordt, zodat deze inzicht krijgt in uw gezondheid en het overlijdensrisico.

De keuringsgrens

Iedere verzekeraar stelt weer een grens aan het totale verzekerde bedrag. Als het bedrag boven de grens uitkomt, eist de verzekeraar een keuring. Bij de meeste verzekeraars ligt deze zogenoemde ‘keuringsgrens’ tussen de 250.000 en 300.000 euro. Soms kijkt de verzekeraar niet alleen naar het totale verzekerde bedrag, maar ook naar uw leeftijd.

Redenen om een extra orv af te sluiten

Er zijn verschillende situaties waarin een tweede of derde ORV van pas komt:

  • Als u uw partner en kinderen extra financiële zekerheid wilt geven
  • Als u een groot bedrag wilt lenen

Uw partner en kinderen extra financiële zekerheid geven

Als u een huis koopt, kan de hypotheekverstrekker u vragen om uw overlijdensrisicoverzekering te verpanden. Als u overlijdt, gaat de uitkering naar de geldverstrekker. De hypotheek wordt dan deels of helemaal afgelost. Uw partner krijgt dan geen uitkering. Als u wel wilt dat uw partner een geldbedrag krijgt uitgekeerd, bijvoorbeeld om de studie van de kinderen te betalen, kunt u een tweede overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Hiermee geeft u uw partner en uw kinderen extra financiële zekerheid.

Als u een groot bedrag wilt lenen

Als u een groot bedrag wilt lenen, bijvoorbeeld 10.000 euro of meer, kan het ook nodig zijn om een extra overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De geldverstrekker stelt dit dan verplicht. Hiermee is deze er zeker van dat de lening ook wordt afgelost als u overlijdt.