Begunstiging

Begunstiging

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

De begunstiging gaat om de vraag welke persoon de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering (ORV) ontvangt. Als u een ORV aanvraagt, kunt u zelf aangeven wie dat is. Deze persoon wordt de begunstigde genoemd. Dit kan een familielid, zoals uw partner of uw kind zijn. Het kan echter ook de hypotheekverstrekker zijn.

Standaardbegunstiging

Als u een overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, dan staat er bij de aanvraag altijd een standaardbegunstiging vermeld. Als u zelf niet invult wie de begunstigde moet zijn, geldt de ‘standaardbegunstiging’. Hiermee voorkomt de verzekeraar dat hij bij overlijden niet weet aan wie het bedrag uitbetaald moet worden. Bij een standaardbegunstiging wordt er de volgende volgorde van begunstiging aangehouden:

  • 1. De verzekeringnemer
  • 2. De partner van de verzekeringnemer
  • 3. De kinderen van de verzekeringnemer
  • 4. De erfgenamen van de verzekeringnemer

De verzekeraar kijkt eerst naar de verzekeringnemer. Als deze is overleden, wordt er uitgezocht of de partner de uitkering krijgt. Als de partner is overleden, dan kijkt de verzekeraar of de kinderen een uitkering krijgen. Als deze er niet (meer) zijn, wordt uitgezocht of er verdere erfgenamen zijn. Als dit zo is, krijgt een erfgenaam het bedrag uitgekeerd.

Geen standaardbegunstiging

Als u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, kunt u zelf bepalen welke personen de begunstigden zijn. Zo kunt u aangeven dat uw partner of uw kinderen eerste begunstigden zijn. Dit kunt u vermelden op het aanvraagformulier van de verzekering. Verder kunt u de volgorde van de begunstiging tijdens de looptijd van de verzekering altijd veranderen.

Hypotheekverstrekker

Als u een huis koopt, dan kan de hypotheekverstrekker u verplichten om de overlijdensrisicoverzekering te verpanden. De hypotheekverstrekker is dan de eerste begunstigde. Als u overlijdt, wordt het verzekerde bedrag direct aan hem uitgekeerd. Hiermee voorkomt u dat uw nabestaanden met een hoge hypotheekschuld te maken krijgen. De hypotheekverstrekker gebruikt het uitgekeerde bedrag dan om uw hypotheek af te lossen.