Premiedepot

Premiedepot

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wanneer uw overlijdensrisicoverzekering een premiedepot heeft, dan betaalt u gedurende de looptijd een gelijkblijvende premie. In de eerste jaren van de verzekering loopt u minder risico om te overlijden en betaalt u eigenlijk teveel premie. Dit teveel betaalde bedrag stort de verzekeraar in een premiedepot.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

U kunt alleen een premiedepot opbouwen als u een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering heeft. Hierbij betaalt u altijd dezelfde premie. Echter, als u jong bent betaalt u eigenlijk meer premie, dan wanneer u ouder bent. Als u jonger bent, loopt u namelijk minder risico om te overlijden. De teveel betaalde premie wordt in het premiedepot gestort. Als u ouder wordt en de maandelijkse premie die u altijd betaalt net iets te laag is, dan vult de verzekeraar dit bedrag aan met het gespaarde geld uit het premiedepot.

Bedrag soms uitgekeerd

Gedurende de eerste jaren van uw overlijdensrisicoverzekering bouwt u het premiedepot op. Het bedrag dat in het depot zit, kunt u niet opnemen als u verzekering loopt. Dit bedrag heeft de verzekeraar namelijk nodig om uw premie later weer aan te vullen. Soms keert de verzekeraar het bedrag uit het premiedepot wel uit. Dit is zo als:

  • U de overlijdensrisicoverzekering opzegt
  • De verzekerde aan het begin van de looptijd van de verzekering overlijdt

U zegt de overlijdensrisicoverzekering op

Als u de verzekering in de eerste helft van de looptijd opzegt, keert de verzekeraar het bedrag uit het premiedepot uit.

De verzekerde overlijdt aan het begin van de looptijd

Als de verzekerde in de eerste jaren van de verzekering overlijdt, keert de verzekeraar het premiedepot uit aan de nabestaanden.