DELA

DELA

Klantbeoordeling volgens
DELA: 9,6

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wie is DELA?

Deel Elkanders Lasten (DELA) werd in 1937 opgericht als begrafenisvereniging in Eindhoven. In de loop der tijd is DELA uitgegroeid tot één van de grootste uitvaartverzekeraars van Nederland.

De coöperatie zonder winstoogmerk heeft ook een uitvaartverzorgingstak met eigen crematoria en uitvaartcentra. DELA biedt naast een uitvaartverzekering ook een overlijdensrisicoverzekering aan.

DELA profileert zich als de specialist in levensverzekeringen en uitvaarten. Ze streeft ernaar consumenten te helpen voor, tijdens en na de uitvaart. Het motto is ‘Voor elkaar’.

DELA overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering van DELA heet het DELA LeefdoorPlan. U kunt kiezen tussen drie verzekeringsvormen:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt gekenmerkt door een vast verzekeringsbedrag gedurende de volledige looptijd. Uw nabestaanden krijgen dus altijd het door u bepaalde verzekeringsbedrag uitgekeerd wanneer u binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Met dit bedrag kunnen zij de hypotheek aflossen, de vaste woonlasten bepalen of een ander doel vervullen dat u met het afsluiten van de verzekering voor ogen had. Bij DELA blijft uw premie gedurende de looptijd gelijk.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekeringsbedrag met een vast bedrag per maand. U kiest deze verzekering wanneer het bedrag dat uw nabestaanden nodig hebben om bepaalde financiële verplichtingen na te kunnen komen na uw overlijden gedurende de looptijd afneemt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u als doel het betalen van de kinderopvang voor ogen heeft. Deze verzekeringsvorm is ook goed te combineren met een lineaire hypotheek.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering wordt vaak gekozen naast een annuïtaire hypotheek. Bij deze verzekeringsvorm wordt het verzekeringsbedrag maandelijks met een vast percentage verlaagd. Dit percentage kan worden afgestemd op de maandelijkse aflossing van de hypotheek. Op die manier hebben uw nabestaanden voldoende kapitaal om de hypotheek na uw overlijden geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Het grote voordeel van een overlijdensrisicoverzekering van DELA is de vaste lage premie bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Bovendien is het een voordeel dat DELA zich heeft gespecialiseerd op uitvaartverzekeringen waardoor ook u kunt profiteren van extra diensten zoals de VoorelkaarDesk waar u terecht kunt met allerhande vragen, de DELA notarisservice en professionele nabestaandenzorg. Een nadeel van een overlijdensrisicoverzekering bij DELA is dat u de verzekering alleen voor langere tijd af kunt sluiten en het minimum verzekeringsbedrag relatief hoog is.

Voordelen
Vaste premie bij gelijkblijvende ORV
5 jaar kortere premielooptijd bij dalende ORV
VoorelkaarDesk
Notarisservice
Nabestaandenzorg
Af te sluiten van 18e tot 65e levensjaar
Nadelen
Hoge minimale looptijd: 10 jaar
Hoog minimaal verzekeringsbedrag: 10.000 euro
Premieopslag bij gevaarlijk beroep of hobby’s

Wat is bij DELA de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

Bij DELA kunt u een bedrag verzekeren van 10.000 tot 1.000.000 euro. Het bedrag dat u kiest is afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft. In veel gevallen wordt de hoogte van het verzekeringsbedrag gekoppeld aan de hoogte en de looptijd van de hypotheek. Het is bij DELA alleen mogelijk om een looptijd te kiezen vanaf 10 jaar. U kunt tot uw 65e een levensverzekering bij DELA afsluiten. De looptijd duurt uiterlijk tot uw 75e levensjaar.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Om een overlijdensrisicoverzekering bij DELA af te sluiten, is een medische acceptatie noodzakelijk. U beantwoordt hiervoor online een aantal vragen over uw gezondheid. Naar aanleiding van uw antwoorden kan er meer informatie gevraagd worden. Wanneer u de verzekering afsluit na uw 50e en een bedrag van meer dan 360.000 euro wilt verzekeren, wordt u ook uitgenodigd voor een medische keuring. Ook jongere personen die een verzekeringsbedrag van meer dan 500.000 euro kiezen, dienen medisch gekeurd te worden. Op basis van de resultaten kunt u geaccepteerd worden met of zonder extra voorwaarden. Het is ook mogelijk dat u vanwege uw gezondheidssituatie wordt uitgesloten van deelname.

Eigenschappen van DELA

Eigenschappen
Vormen: Gelijkblijvend / lineair / annuїtair
Minimaal te verzekeren bedrag 10.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag 999.999,-
Partner meeverzekerd: Optie
Verpanding mogelijk:
Medische keuring: Vanaf 15 jaar en 360.000,- / Vanaf 500.000,- alle verzekerden
Leeftijd: Niet jonger dan 16 jaar – Niet ouder dan 65 jaar
Distributiekosten: 11,50
Bedenktijd: 30 dagen
Maximale looptijd: Minimaal 10 jaar (en tot en met 75-jarige leeftijd van de verzekerde)
Premie Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.

Contactgegevens

040 260 16 36 (Ma t/m vr van 8.00 tot 20.00)
0800 955 66 55 (Bij overlijden 24/7 gratis)

Contact formulier
Website van DELA
Mijn DELA

Oude Stadsgracht 1, 5611 DD Eindhoven

Bron: DELA.nl

Klantbeoordeling volgens
DELA: 9,6

Contactgegevens

040 260 16 36 (Ma t/m vr van 8.00 tot 20.00)
0800 955 66 55 (Bij overlijden 24/7 gratis)

Contact formulier
Website van DELA
Mijn DELA

Oude Stadsgracht 1, 5611 DD Eindhoven