Successierecht

Successierecht

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wanneer een overlijdensrisicoverzekering het verzekerde bedrag uitkeert, betaalt u hier geen inkomstenbelasting over. Soms moet u wel successierecht, oftewel erfbelasting, betalen. Of u dit moet betalen, hangt weer af van welke persoon er als verzekeringnemer op de verzekeringspolis staat en wat u relatie met de verzekerde was.

Als uw partner een orv heeft en overlijdt, wordt er een bedrag aan u uitgekeerd. Deze uitkering wordt gezien als een erfenis en hier dient u successierecht over te betalen.

Voorkom dat u successierecht moet betalen

Door middel van premiesplitsing voorkomt u dat uw partner successierecht moet betalen over het uitgekeerde bedrag. Premiesplitsing houdt in dat de premie voor de overlijdensrisicoverzekering wordt opgesplitst in stukjes.

Het betalen van successierecht kunt u alleen voorkomen als u een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden heeft of als u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.