FBTO

FBTO

FBTO Overlijdensrisicoverzekering

Beoordeling volgens
FBTO: Geen

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wie is FBTO?

FBTO werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Friesland opgericht op initiatief van de boerengemeenschap die de kosten voor schade als gevolg van brand voortaan wilde delen. FBTO is dan ook een afkorting voor Friese Boeren en Tuinders Onderlinge.

Vandaag is FBTO één van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Nederland met een uitgebreid assortiment verzekeringen. FBTO valt onder het concern van Achmea. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leeuwarden.

FBTO profileert zich als een transparante verzekeringsmaatschappij waar u als klant het voor het zeggen heeft. Het motto is dan ook ‘Jij kiest. FBTO’.

FBTO overlijdensrisicoverzekering

FBTO biedt de overlijdensrisicoverzekering aan in drie verschillende verzekeringsvormen:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Wilt u dat er na uw overlijden eenmalig een vast verzekeringsbedrag wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden? Dan is de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering van FBTO een goede keuze. Het verzekeringsbedrag blijft namelijk gedurende de looptijd van de verzekering gelijk. Met de geldsom kunnen uw nabestaanden de hypotheek (gedeeltelijk) aflossen of kan uw weggevallen inkomen worden ondervangen. Deze verzekeringsvorm kan goed afgestemd worden op een aflossingsvrije hypotheek. De premie van deze verzekering stijgt tijdens de looptijd van de verzekering.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekeringsbedrag iedere maand met een gelijk bedrag af. Aan het einde van de looptijd is dit bedrag teruggelopen tot 0 euro. Deze verzekeringsvorm past bij u wanneer er gedurende de looptijd een lager verzekeringsbedrag nodig is, bijvoorbeeld omdat de kosten voor uw nabestaanden afnemen en/of de hypotheekschuld afneemt. De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering van FBTO is goed te combineren met een lineaire hypotheek. De premie blijft gedurende de looptijd ongeveer gelijk, maar aan het einde wordt deze naar beneden bijgesteld. Gemiddeld betaalt u bij deze verzekeringsvorm de laagste premie.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verzekeringsbedrag daalt bij de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering met een vast percentage per maand. Aangezien het verzekeringsbedrag maandelijks daalt, omvat dit percentage elke maand een groter bedrag. In het begint daalt het bedrag dus licht, maar het tempo neemt gedurende de looptijd toe. Bij deze verzekeringsvorm wordt de verzekering vaak afgestemd op een annuïtaire hypotheek. De premie blijft tijdens de looptijd ongeveer gelijk, maar neemt aan het einde van de looptijd af. De hoogte van de premie zit tussen die van de lineaire en de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering in.

Wat zijn de voor- en nadelen?

FBTO is een transparante verzekeraar die een scherpe premie rekent voor haar overlijdensrisicoverzekeringen. U kunt al vanaf uw 15e verzekerd worden, een verzekering afsluiten kan vanaf het 18e levensjaar. Bij FBTO heeft u zelf de regie, er wordt niet gewerkt met adviseurs. U betaalt dus ook geen advieskosten. De overlijdensrisicoverzekering kent als enige nadeel dat u geen vaste premie per maand betaalt. Deze is afhankelijk van uw verzekeringsbedrag per maand. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering stijgt de premie gedurende de looptijd.

Voordelen
Scherpe premie
Vanaf 15e levensjaar af te sluiten
Afsluiten tot 67e levensjaar
Maximaal tot 75e levensjaar verzekerd
Ook af te sluiten door chronisch zieken
Tussentijds wijzigen mogelijk
14 dagen bedenktijd
Nadelen
Geen vaste maandpremie

Wat is bij FBTO de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

U kunt bij FBTO zelf uw verzekeringsbedrag bepalen, zolang deze minimaal 10.000 euro en maximaal 750.000 euro bedraagt. Ook de looptijd heeft u zelf in de hand. De minimale looptijd voor een overlijdensrisicoverzekering is 1 jaar. U kunt maximaal tot uw 75e levensjaar verzekerd zijn. Voor het afsluiten van deze verzekering dient u jonger dan 68 jaar oud te zijn. Na deze leeftijd is het niet langer mogelijk om een verzekering af te sluiten of wijzigingen aan te brengen.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Om in aanmerking te komen voor de overlijdensrisicoverzekering dient u tijdens het aanvraagproces een aantal vragen te beantwoorden over uw gezondheid. Soms heeft de verzekeraar extra informatie nodig om uw risico te bepalen. In een enkel geval is het noodzakelijk om gekeurd te worden door de medische dienst. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten kan FBTO u met of zonder aanvullende voorwaarden accepteren als verzekerde. Indien uw risico op vervroegd overlijden te hoog is, kan de verzekeraar u weigeren. Personen die niet roken krijgen een korting op de maandelijkse premie.

Eigenschappen van FBTO

Eigenschappen
Vormen: Gelijkblijvend / lineair / annuїtair
Minimaal te verzekeren bedrag 10.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag 500.000,-
Partner meeverzekerd: Optie
Verpanding mogelijk:
Medische keuring: Via gezondheidsvragen.
Leeftijd: Tussen 18 -74 jaar. Voor een ander tussen de 15 – 67 jaar
Distributiekosten: 69,-
Bedenktijd: 30 dagen
Maximale looptijd: Minimaal 1 jaar en tot en met 75-jarige leeftijd van de verzekerde
Premie Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Verzekering stopt als u geen premie meer betaalt

Contactgegevens

(058) 234 56 78 (Ma t/m vr van 8.00 tot 20.00)

Via Facebook
fbto.nl
Mijn FBTO

Postbus 318, 8901 BC Leeuwarden

Bron: FBTO.nl
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval een advies.

FBTO Overlijdensrisicoverzekering

Beoordeling volgens
FBTO: Geen

Contactgegevens

(058) 234 56 78 (Ma t/m vr van 8.00 tot 20.00)

Via Facebook
fbto.nl
Mijn FBTO

Postbus 318, 8901 BC Leeuwarden