Centraal Beheer

Centraal Beheer

Beoordeling volgens
Centraal Beheer: 8,5

Vergelijken
Bekijk verzekering
Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 02 november 2021

Wie is Centraal Beheer?

Centraal Beheer is een verzekeringsmaatschappij die onderdeel uitmaakt van Achmea. Zij heeft verschillende particuliere en zakelijke verzekeringen in haar portefeuille. Daarnaast biedt Centraal Beheer tal van overige financiële producten.

Centraal Beheer werd in het begin van de 20e eeuw opgericht in Amsterdam. In de jaren 70 verhuisde het hoofdkantoor naar Apeldoorn. De verzekeraar werd landelijk bekend met de slogan ‘Even Apeldoorn bellen’ die terugkwam in menige reclame-uiting. Het huidige motto is ‘Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?’ waarmee de verzekeraar zich profileert als een no nonsense dienstverlener.

Centraal Beheer overlijdensrisicoverzekering

Bij Centraal Beheer kunt u kiezen tussen drie verschillende verzekeringsvormen:

  • Gelijkblijvend
  • Lineair dalend
  • Annuïtair dalend

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft het verzekeringsbedrag gedurende de volledige looptijd gelijk. Het maakt dus niet op welk moment binnen de looptijd u komt te overlijden: de verzekering keert altijd het afgesproken bedrag uit aan uw nabestaanden. Deze verzekeringsvorm is een goede keuze wanneer u verwacht dat uw nabestaanden gedurende de hele looptijd ongeveer hetzelfde bedrag nodig hebben om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Deze overlijdensrisicoverzekering wordt ook vaak gekozen in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verzekeringsbedrag daalt bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering van Centraal Beheer met een vast bedrag per maand. Deze verzekeringsvorm wordt met name gekozen door mensen die verwachten dat de nabestaanden gedurende de looptijd een lager verzekeringsbedrag nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat de periode dat uw inkomen moet worden ondervangen steeds korter wordt. U kunt deze verzekering ook afstemmen op een lineair dalende hypotheek waarbij de hypotheekschuld in hetzelfde tempo daalt als het verzekeringsbedrag.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij een annuïtair dalende overlijdensrisico neemt het verzekeringsbedrag iedere maand met een vast percentage af. In de praktijk betekent dit dat het verzekeringsbedrag in steeds grotere stappen afneemt. In het begin daalt het verzekeringsbedrag dus minder snel dan verderop in de looptijd. Deze verzekeringsvorm is een goede keuze wanneer u de overlijdensrisicoverzekering wilt afstemmen op uw annuïtaire hypotheek. Op die manier kan de hypotheek in combinatie met eventuele kapitaalopbouw na uw overlijden in de meeste gevallen volledig worden afgelost.

Wat zijn de voor- en nadelen?

De premie van de dalende overlijdensrisicoverzekeringen van Centraal Beheer zijn afgestemd op uw leeftijd en het verzekeringsbedrag. Bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering stijgt de premie naarmate de looptijd verstrijkt. De scherpe premie maakt het voor iedereen mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bovendien zijn de levensverzekeringen voor vrijwel iedereen beschikbaar. Chronisch zieken kunnen een verzekering afsluiten met een premieopslag. Voor gevaarlijke beroepen of hobby’s wordt geen premieopslag berekend. Het nadeel van deze verzekering is dat de premie gedurende de looptijd kan stijgen.

Voordelen
Ook af te sluiten door chronisch zieken
Geen premieopslag bij gevaarlijk beroep
Geen premieopslag bij risicovolle hobby’s
Geen navraag over erfelijke ziektes
Afsluiten tot 67 jaar en 6 maanden
30 dagen bedenktijd
U kunt de verzekeringsvorm altijd wijzigen
Looptijd tot 75e levensjaar
Nadelen
Geen vaste premie

Wat is bij Centraal Beheer de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

De minimale looptijd van de overlijdensrisicoverzekeringen is 1 jaar. De looptijd eindigt uiterlijk op het moment dat de verzekerde het 75e levensjaar bereikt. Het is mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten wanneer u tussen de 18 jaar en 67 jaar en 6 maanden oud bent. U kunt zelf de hoogte van het verzekeringsbedrag bepalen.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Bij Centraal Beheer vult u bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering online een medische vragenlijst in. In circa 30% van de gevallen acht Centraal Beheer het noodzakelijk om extra informatie aan te vragen en/of u medisch te keuren. De verzekeraar heeft het recht om u op basis van de resultaten een premieopslag te geven of u te weigeren als verzekerde. Centraal Beheer stelt u geen vragen over veelvoorkomende ziektes in de familie. Bovendien wordt er geen rekening gehouden met risicovolle beroepen of hobby’s waardoor u mogelijk een hoger risico op vroegtijdig overlijden loopt. In de periode tussen het invullen van de medische verklaring en de start of afwijzing van de verzekering heeft u een voorlopige dekking. De verzekeraar keert in deze periode alleen uit wanneer u door een ongeval komt te overlijden.

Eigenschappen van Centraal Beheer

Eigenschappen
Vormen: Gelijkblijvend / lineair / annuїtair
Minimaal te verzekeren bedrag 10.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag 2.000.000,-
Partner meeverzekerd: Optie
Verpanding mogelijk:
Medische keuring: Via gezondheidsvragen.
Leeftijd: Tussen 18 -74 jaar. Voor een ander tussen de 15 – 67 jaar
Distributiekosten: 69,-
Bedenktijd: 30 dagen
Maximale looptijd: Minimaal 1 jaar en tot en met 75-jarige leeftijd van de verzekerde
Premie Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Verzekering stopt als u geen premie meer betaalt
Direct afsluiten

Contactgegevens

(055) 579 8100 (Ma t/m vr van 8.00 tot 21.00)

virtuele assistent
centraalbeheer.nl

Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn

Bron: CentraalBeheer.nl
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval een advies.

Beoordeling volgens
Centraal Beheer: 8,5

Vergelijken
Bekijk verzekering

Contactgegevens

(055) 579 8100 (Ma t/m vr van 8.00 tot 21.00)

virtuele assistent
centraalbeheer.nl

Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn