Centraal Beheer

Centraal Beheer

Beoordeling volgens
Centraal Beheer: 8,5

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wie is Centraal Beheer?

Centraal Beheer is een verzekeringsmaatschappij die tegenwoordig onderdeel is van Achmea. Zelf biedt Centraal beheer diverse soorten zakelijke en particuliere verzekeringen aan. Ook tal van financiële producten behoren tot het aanbod van de maatschappij.

Hoewel je Centraal Beheer waarschijnlijk het beste kent van hun bekende slagzin ‘Even Apeldoorn bellen’, heeft de maatschappij haar oorsprong in Amsterdam. Pas in de jaren 70 verhuisde Centraal Beheer naar Apeldoorn.

Centraal Beheer overlijdensrisicoverzekering

Bij Centraal Beheer kies je uit drie verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen. Deze hebben te maken met het uit te keren bedrag en daarmee ook met de premie die je betaalt. Het gaat om:

  • Gelijkblijvend
  • Lineair dalend
  • Annuïtair dalend

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering van Centraal Beheer

Bij dit type verzekering verandert het verzekerde bedrag niet. Het uit te keren bedrag bij overleden is na 20 jaar dus net zo hoog als kort na afsluiten van de verzekering. Je nabestaanden ontvangen altijd dat bedrag bij overlijden. Dit zolang als de overlijdensrisicoverzekering loopt en vaak ook nog even daarna. Veel mensen kiezen deze vorm in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering van Centraal Beheer

Bij dit type verzekering daalt het uit te keren bedrag bij overlijden, naarmate de tijd verstrijkt. Kort na afsluiten is dat bedrag het hoogst, vlak voor het aflopen van de verzekering is dat het laagst. Het voordeel daarvan is dat je premie ook lager is. Bij een lineair dalende verzekering verloopt de daling van het uit te keren bedrag gelijkmatig. Halverwege de looptijd is het uit te keren bedrag dus gehalveerd. Mensen kiezen voor deze vorm omdat ze verwachten dat later in hun leven, hun partner en eventuele kinderen minder financieel afhankelijk zijn van hen.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering van Centraal Beheer

Net als bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering, daalt het uit te keren bedrag ook bij de annuïtair dalende verzekering. Verschil is dat dit bij een annuïtair dalende verzekering niet gelijkmatig gebeurt. In plaats daarvan gaat het eerst langzamer en later juist sneller dan bij de lineaire variant. Daarmee houdt de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering gelijke tred met een eventuele annuïtaire hypotheek. In combinatie met een dergelijke hypotheek kiest men dan ook vaak voor deze overlijdensrisicoverzekering.

Vaste of variabele premie?

Wij een overlijdensrisicoverzekering afsluit bij Centraal Beheer, kiest uit twee soorten premie: vast of variabel. Vaste premie blijft gedurende de gehele looptijd gelijk, variabele premie verandert. In de praktijk betekent dat meestal dat de premie over de looptijd daalt, omdat het verzekerde bedrag in de meeste gevallen ook daalt naarmate je langer verzekerd bent.

Voor- en nadelen Centraal Beheer overlijdensrisicoverzekering

Elk van deze varianten heeft zijn eigen voor- en nadelen. In de regel komt het erop neer dat je voor meer zekerheid – een hoger verzekerd bedrag – meer premie betaalt. Daarbij zijn ook enkele persoonlijke factoren van invloed. In sommige gevallen betekenen persoonlijke omstandigheden die een hoger (gezondheids)risico inhouden, dat je een premieopslag betaalt.

Voordelen
Ook af te sluiten door chronisch zieken
Geen premieopslag bij gevaarlijk beroep
Geen premieopslag bij risicovolle hobby’s
Geen navraag over erfelijke ziektes
Afsluiten tot 67 jaar en 6 maanden
30 dagen bedenktijd
U kunt de verzekeringsvorm altijd wijzigen
Looptijd tot 75e levensjaar

Verzekerd bedrag en looptijd bij Centraal Beheer

Bij Centraal Beheer sluit je een overlijdensrisicoverzekering al af vanaf één jaar. Er is geen beperking aan de maximale looptijd, anders dan uiterlijk op het 75ste levensjaar. In principe kan iedereen tussen 18 jaar en 67 jaar en 6 maanden oud een verzekering afsluiten, waarbij je altijd zelf de hoogte van het verzekerde bedrag bepaalt.

Medische acceptatie en voorwaarden bij Centraal Beheer

Voordat je bij Centraal Beheer een overlijdensrisicoverzekering afsluit, vul je online een lijst met medische vragen in. Dit leidt in zo’n 30 procent van de gevallen tot aanvullende vragen. Op basis van je antwoorden – en een eventuele medische keuring – kan Centraal Beheer een premieopslag vragen. Dit betekent dat je iets meer premie betaalt. Wel is het zo dat Centraal Beheer niet naar bepaalde zaken vraagt. Bijvoorbeeld ziektes die in je familie veel voorkomen of riskante werkzaamheden en hobby’s. Na invullen van de vragenlijst verstrijkt enige tijd tot acceptatie of afwijzing van de verzekering. In deze periode is er sprake van een voorlopige dekking. Dat houdt in dat er alleen bij overlijden na een ongeval wordt uitgekeerd. Zodra er op basis van je medische informatie geen bezwaren zijn vastgesteld, start je overlijdensrisicoverzekering definitief. Je bent dan volgens de polis verzekerd.

Eigenschappen van Centraal Beheer

Eigenschappen
Vormen: Gelijkblijvend / lineair / annuїtair
Minimaal te verzekeren bedrag 10.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag 2.000.000,-
Partner meeverzekerd: Optie
Verpanding mogelijk:
Medische keuring: Via gezondheidsvragen.
Leeftijd: Tussen 18 -74 jaar. Voor een ander tussen de 15 – 67 jaar
Distributiekosten: 69,-
Bedenktijd: 30 dagen
Maximale looptijd: Minimaal 1 jaar en tot en met 75-jarige leeftijd van de verzekerde
Premie Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Verzekering stopt als u geen premie meer betaalt

Contactgegevens

(055) 579 8100 (Ma t/m vr van 8.00 tot 21.00)

virtuele assistent
centraalbeheer.nl

Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn

Bron: CentraalBeheer.nl
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval een advies.

Beoordeling volgens
Centraal Beheer: 8,5

Contactgegevens

(055) 579 8100 (Ma t/m vr van 8.00 tot 21.00)

virtuele assistent
centraalbeheer.nl

Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP Apeldoorn