Nabestaandenrente

Nabestaandenrente

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Bij een overlijdensrisicoverzekering wordt er een bedrag uitgekeerd bij overlijden. Dit is niet altijd een eenmalig geldbedrag. Een overlijdensrisicoverzekering kan ook elke maand of ieder jaar een bedrag aan de nabestaanden uitkeren. Dit wordt een nabestaandenrente, oftewel een periodieke uitkering, genoemd. Met dit bedrag kan de nabestaande vaste lasten, zoals de hypotheek of de huur, blijven betalen.

Bij een nabestaanderente wordt er dus periodiek een bedrag uitgekeerd. Dit kan per maand of per jaar zijn. Deze uitkeringsvorm kennen we vooral van de lijfrente die als aanvulling op het pensioen wordt gebruikt.

Voordelen nabestaandenrente

Een overlijdensrisicoverzekering met een nabestaandenrente kent de volgende voordelen:

  • Zekerheid: uw nabestaanden hebben de zekerheid dat ze maandelijks een vast bedrag krijgen uitgekeerd.
  • Overzichtelijk: na uw overlijden valt er een inkomen weg. De nabestaandenrente vult dit inkomen weer aan.
  • Vaste rente: een nabestaandenrente kent een vaste rente.
  • Flexibel: de nabestaandenrente kan na verloop van tijd worden aangepast. Zo kan de uitkering verhoogd worden als uw kind gaat studeren.