En-bloc clausule

En-bloc clausule

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wat betekend en-bloc clausule?

Een verzekeraar kan een en-bloc clausule in de polisvoorwaarden van uw overlijdensrisicoverzekering hebben opgenomen. Dit betekent dat de verzekeraar de premie in de toekomst mag verhogen of de polisvoorwaarden mag aanpassen. De verzekeraar mag niet enkel voor uw verzekering een en-bloc clausule uitvoeren, maar moet dit voor een groep verzekeringen doen.

Allemaal tegelijk

De verzekeringsterm ‘en bloc’ komt uit het Frans en betekent ‘allemaal tegelijk’. Een ‘en-bloc clausule’ geeft een verzekeraar de mogelijkheid om voor alle polissen en voor alle klanten tegelijkertijd de polisvoorwaarden aan te passen of de premies te verhogen. Een verzekeraar mag dit alleen doen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld om een faillissement tegen te gaan.

Polis accepteren of verzekering beëindigen

Als de verzekeraar een en-bloc clausule toepast, dan loopt de overlijdensrisicoverzekering niet meer door op basis van de oude premie en de voorwaarden. De verzekeraar is verplicht om u hierover te informeren. Als klant heeft u dan het recht om de gewijzigde polis te accepteren of om binnen dertig dagen de verzekering te beëindigen.

Als de verzekeraar een en-bloc clausule toepast en de premie verhoogt, heeft u het recht om naar een andere verzekeraar over te stappen. Dit is alleen handig als u bij een andere verzekeraar minder premie betaalt. Zeg uw oude overlijdensrisicoverzekering echter nooit op voordat de nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd. Zo voorkomt u dat u helemaal niet meer verzekerd bent.

Geen en-bloc clausule

Tot een aantal jaren geleden had ruim de helft van de verzekeraars een en-bloc clausule in de polisvoorwaarden opgenomen. Nu hebben veel verzekeraars de voorwaarden aangepast en hebben ze geen en-bloc clausule meer in de voorwaarden staan. De meeste verzekeraars geven een voorwaardengarantie en een premiegarantie op hun overlijdensrisicoverzekeringen.