Overlijdensrisicoverzekering in box 3

Overlijdensrisico- verzekering in box 3

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wanneer een dierbare overlijdt en de overlijdensrisicoverzekering een bedrag uitkeert, hoeft u hier geen inkomstenbelasting over te betalen. Soms valt de overlijdensrisicoverzekering wel in box 3. Dit is het geval als de verzekeraar een zogeheten ‘premiereserve’ of ‘premiedepot’ hanteert.

Premiedepot opbouwen

Als u een overlijdensrisicoverzekering heeft met een vaste premie gedurende de looptijd kunt u een premiedepot opbouwen. U betaalt dan elke maand hetzelfde bedrag aan premie, maar de kans op overlijden stijgt als u ouder wordt. De verzekeraar houdt hier rekening mee door een premiedepot te hanteren. U betaalt dan eigenlijk teveel premie als u jonger bent. De premie die u dan teveel betaalt, wordt in het premiedepot gestort. Als u ouder wordt, betaalt u te weinig premie. Dit bedrag wordt weer aangevuld met het geld dat in het premiedepot zit.

Premie niet fiscaal aftrekbaar

De premie die u voor de overlijdensrisicoverzekering betaalt, is niet fiscaal aftrekbaar. Toch is dit geen nadeel, want dit betekent dat uw nabestaanden ook geen belasting over de uitkering hoeven te betalen. De uitkering valt namelijk niet in box 1, maar in box 3.

Box 3

De waarde van het premiedepot behoort meestal in box 3. U moet alleen belasting over dit bedrag betalen als de waarde van het premiedepot of de premiereserve in box 3 boven de 6.921 euro uitkomt. Als het bedrag lager is, dan geldt er een vrijstelling.

Erfbelasting

Het kan zijn dat u toch belasting moet betalen over het uitgekeerde bedrag. Dit is erfbelasting. Als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, hoeft u meestal geen erfbelasting te betalen. De vrijstelling bedraagt dan 633.014 euro. Voor kinderen en kleinkinderen liggen de vrijstellingen lager. Het kan zijn dat zij wel belasting moeten betalen. Dit geldt ook voor personen die samenwonen zonder een samenlevingscontract.