Gezondheidsverklaring

Gezondheids- verklaring

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Meestal moet u een gezondheidsverklaring invullen als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten. Een gezondheidsverklaring bestaat uit een aantal vragen over uw gezondheid. Als u de vragen hebt beantwoord, wordt uw gezondheidssituatie beoordeelt door een medisch adviseur. Vervolgens geeft de adviseur een advies aan verzekeraar. De verzekeraar beslist dan of hij u als verzekerde kan accepteren en onder welke voorwaarden.

Op de gezondheidsverklaring staan vragen vermeld over uw huidige fysieke gesteldheid (bijvoorbeeld uw gewicht en uw lengte), uw leefstijl (of u rookt of drinkt), uw werk, uw medisch verleden en het medisch verleden van uw familie.

Uw gezondheid

De verzekeraar wil graag weten hoe gezond u bent. Om deze reden vraagt deze u om een medische verklaring in te vullen. Bij een laag verzekerd bedrag moet u vaak maar enkele vragen beantwoorden. Bij een hoger verzekerd bedrag krijgt u meer gezondheidsvragen. Als het gaat om een erg hoog bedrag zal de verzekeraar een medische keuring eisen.

Vragenlijst van het Verbond van Verzekeraars

Een verzekeraar mag niet alles aan u vragen. Bij een overlijdensrisicoverzekering tot een verzekerd bedrag van 268.125 euro moet de verzekeraar zich houden aan de vragenlijst van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraar mag u dan bijvoorbeeld geen vragen stellen over erfelijke ziektes. Ook als de verzekeraar wel over dit soort informatie beschikt, mag hij deze informatie niet gebruiken om het overlijdensrisico in te schatten.

Bij een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag boven de 268.125 euro mag de verzekeraar u meer gezondheidsvragen stellen. Ook mag deze dan een medische keuring eisen. De kosten van deze keuring worden door de verzekeraar betaald. Ook als u besluit om de verzekering toch niet af te sluiten.

Na de beoordeling van de gezondheidsverklaring en de eventuele medische keuring, beslist de verzekeraar of hij u accepteert als verzekerde en of u een hogere premie moet betalen.

Mededelingsplicht

Als u een bepaalde ziekte of aandoening heeft, moet u dit altijd vermelden. Ook als dit al lang geleden is. Het kan namelijk belangrijk zijn voor de beoordeling van uw verzekeringsaanvraag. Als verzekerde heeft u een mededelingsplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om de vragen eerlijk te beantwoorden. U voorkomt dan dat de verzekeraar na uw overlijden aan een toetsingscommissie vraagt om uw antwoorden nader te onderzoeken. Als de commissie concludeert dat u belangrijke informatie heeft achtergehouden, kan dit invloed hebben op de uitkering. Dit betekent dat de begunstigden een lager bedrag of helemaal niets krijgen uitgekeerd.