Zwitserleven

Zwitserleven

Beoordeling volgens
Zwitserleven: Geen

Sorry, niet via ons te bekijken.

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wie is Zwitserleven?

Zwitserleven werd aan het begin van de 20e eeuw opgericht in Amsterdam. De verzekeraar is als merknaam net als Reaal opgenomen in de verzekeringsmaatschappij VIVAT. Zwitserleven wordt als gevolg van een goede reclamestrategie door de meeste consumenten direct gelinkt aan ‘het Zwitserleven Gevoel’. De verzekeraar stelt genieten van het leven en een financieel onbezorgde toekomst centraal.

Zwitserleven overlijdensrisicoverzekering

Bij Zwitserleven kunt u kiezen tussen drie verschillende verzekeringsvormen:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekeringsvorm wordt gekenmerkt door een gegarandeerd verzekeringsbedrag. Het verzekeringsbedrag dat u bij de start van de verzekering afspreekt, wordt gegarandeerd uitgekeerd aan uw nabestaanden wanneer u binnen de looptijd komt te overlijden. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen wanneer de financiële lasten van uw nabestaanden binnen de looptijd ongeveer gelijk blijven. De gelijkblijvende verzekering wordt meestal gekozen in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek. De premie van de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering wordt gebaseerd op uw leeftijd, het verzekeringsbedrag, de looptijd en uw gezondheidssituatie. Tenzij de verzekeraar anders bepaalt, blijft ook de premie gedurende de looptijd gelijk.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven neemt het verzekeringsbedrag met een vast bedrag per maand af. Aan het einde van de looptijd is dit bedrag afgenomen tot 0 euro. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen door mensen met een lineaire hypotheek waarbij de hypotheekschuld ook met een vast bedrag per maand afneemt. De premie van deze overlijdensrisicoverzekering wordt gebaseerd op uw leeftijd, de looptijd, het verzekeringsbedrag en uw gezondheidssituatie. Tenzij de verzekeraar anders bepaalt, blijft de premie gedurende de looptijd wel gelijk. De premie ligt over het algemeen lager dan die van een gelijkblijvende en de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De tweede dalende overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven is de annuïtair dalende verzekering. Bij deze verzekering daalt het verzekeringsbedrag maandelijks niet met een vast bedrag, maar met een vast percentage. In het begin daalt het verzekeringsbedrag gestaag, maar dit tempo neemt gedurende de looptijd toe. Deze verzekering kan goed worden afgestemd op een annuïtaire hypotheek die in hetzelfde tempo wordt afgelost. De premie van de annuïtair dalende hypotheek wordt bepaald aan de hand van uw leeftijd, uw gezondheid, de looptijd van de verzekering en de hoogte van het verzekeringsbedrag. Tenzij u anders met de verzekeraar overeen bent gekomen, blijft de hoogte van de premie gedurende de looptijd wel gelijk. De premie is hoger dan bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering en lager dan die van een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering.

Wat zijn de voor- en nadelen?

De overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven kent een aantal voordelen ten opzichte van andere verzekeringen. Zo heeft u een grote mate van flexibiliteit bij het kiezen van de looptijd, het verzekeringsbedrag, de verzekeringsvorm en de betalingsfrequentie. U kunt zich ook verzekeren tegen de premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid. Chronisch zieken worden niet uitgesloten van deze verzekering, er kan echter wel een premieopslag berekend worden. De verzekering is eenvoudig online af te sluiten. Na het invullen van de medische verklaring bent u direct verzekerd voor een bedrag van maximaal 250.000 euro.

Voordelen
Scherpe, vaste premie
Eenvoudig online af te sluiten
Premiebetaling per maand, kwartaal, halfjaar of jaar
Voorlopige dekking van maximaal 250.000 euro
Verpanding hypotheek mogelijk
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mogelijk
Nadelen
Premieopslag bij verminderde gezondheid

Wat is bij Zwitserleven de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

U kunt bij Zwitserleven zelf de hoogte van het verzekeringsbedrag bepalen, zolang deze tussen de 5.000 en de 2.500.000 euro ligt. Ook de looptijd kunt u bij het afsluiten van deze verzekering zelf te kiezen, maar dient tussen de 2 en 40 jaar te liggen. De verzekering eindigt maximaal wanneer u uw 75e levensjaar heeft bereikt. U kunt zelf de frequentie van uw premiebetalingen bepalen.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Wanneer u deze overlijdensrisicoverzekering afsluit, dient u een medische vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van uw antwoorden kan er een medisch onderzoek nodig zijn om geaccepteerd te worden als verzekerde. Wanneer uit het medisch onderzoek blijkt dat u een verhoogd risico loopt om vroegtijdig te overlijden, kan de verzekeraar u een premieopslag in rekening brengen of u zelfs weigeren als nieuwe verzekeringsnemer.

Personen die niet roken kunnen een korting ontvangen op de premie. In de periode tussen het invullen van de medische vragenlijst en de acceptatie of afwijzing, bent u verzekerd voor een overlijden als gevolg van een ongeluk.

Eigenschappen van Zwitserleven

Eigenschappen
Vormen: Gelijkblijvend / lineair / annuїtair
Minimaal te verzekeren bedrag 5.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag 2.500.000,-
Partner meeverzekerd: Optie
Verpanding mogelijk:
Medische keuring: Vanaf 500.000,-
Leeftijd: Niet jonger dan 18 jaar – Niet ouder dan 65 jaar
Distributiekosten: 95,-
Bedenktijd: 30 dagen
Maximale looptijd: Maximaal 40 jaar (en tot en met 75-jarige leeftijd van de verzekerde)
Premie Per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Verzekering stopt als u geen premie meer betaalt

Contactgegevens

020 – 578 35 00

Via Facebook
Zwiterleven.nl
Mijn Zwitserleven

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen

Bron: Zwiterleven.nl
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval een advies.

Beoordeling volgens
Zwitserleven: Geen

Sorry, niet via ons te bekijken.

Contactgegevens

020 – 578 35 00

Via Facebook
Zwiterleven.nl
Mijn Zwitserleven

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen