Premiesplitsing

Premiesplitsing

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Bij premiesplitsing wordt de totaal betaalde premie van uw overlijdensrisicoverzekering in stukjes opgedeeld. Hiermee voorkomt u dat u erfbelasting over het uitgekeerde bedrag moet betalen als uw partner overlijdt. Premiesplitsing is alleen mogelijk als u samen met uw partner een overlijdensrisicoverzekering afsluit.

Een premiesplitsing wordt ook wel een kruislingse premiebetaling genoemd. Bij een premiesplitsing wordt de verzekeringspolis op een handige manier opgemaakt. Dit is gunstig in verband met successierecht.

Zo werkt een premiesplitsing

Een premiesplitsing werkt op de volgende manier:

  • U sluit samen met uw partner een overlijdensrisicoverzekering af. Het gaat dus om één verzekering op twee levens.
  • De totale premie die u samen betaalt, is bijvoorbeeld 120 euro.
  • De premie voor de man is bijvoorbeeld 70 euro.
  • De premie voor de vrouw is bijvoorbeeld 50 euro.
  • Op de verzekeringspolis staat vermeld dat de man het risicogedeelte van de vrouw van 50 euro betaalt.
  • Op de verzekeringspolis staat ook vermeld dat de vrouw het risicogedeelte van de man van 70euro betaalt.

Geen successierecht

Dankzij de premiesplitsing kunt u voorkomen dat u belasting, oftewel successierecht, moet betalen over het uitgekeerde verzekerde bedrag. Het is namelijk geen erfenis. De premies zijn immers niet door de overleden persoon betaald, maar door de nabestaande.

Wanneer is premiesplitsing mogelijk?

Premiesplitsing is alleen mogelijk bij personen die een samenlevingscontract hebben of een geregistreerd partnerschap hebben met partnerschapsvoorwaarden of personen die getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden.

Premiesplitsing is niet mogelijk bij personen die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. Volgens de wet is er dan sprake van één gemeenschappelijk vermogen en de premies wordt betaald uit één gemeenschappelijk vermogen. U kunt dan niet voorkomen dat u successierecht moet betalen.