Overlijdensrisicoverzekering bij ziekte

Overlijdensrisico- verzekering bij ziekte

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Bent u chronisch ziek en wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, omdat u bijvoorbeeld een huis wilt kopen? Dan is dit vaak moeilijker dan voor iemand die gezond is. Als u een chronische ziekte heeft, zoals diabetes, epilepsie of de ziekte van Crohn, valt u in een hogere risicocategorie. Het aanvragen van de verzekering duurt dan veel langer dan bij een gezonde persoon. Het kan ook zijn dat de verzekeraar u niet als verzekerde accepteert. Als deze u wel accepteert, betaalt u vaak een hogere premie dan een gezonde persoon.

Als u een huis wilt kopen dan heeft u hier een hypotheek voor nodig. Het is vaak verstandig om dan ook een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek af te sluiten. Soms wil de hypotheekverstrekker dat zelfs. Als u een chronische ziekte heeft, accepteert een verzekeraar u vaak alleen als u een hogere premie betaalt. Soms accepteert een verzekeraar u helemaal niet.

Gezondheidsverklaring invullen

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering moet u altijd een gezondheidsverklaring invullen. De verzekeraar vraagt naar uw gezondheid en eventuele aandoeningen. Als u een chronische ziekte heeft, moet u dit in de gezondheidsverklaring vermelden. Aan de hand van de verklaring kan de verzekeraar u verzoeken om een medische keuring te ondergaan. Verder kan deze ook navraag doen bij uw huisarts of specialist. Met deze informatie kan de verzekeraar een inschatting maken van het overlijdensrisico tijdens de looptijd van de ORV. Het aanvraagproces duurt langer dan bij een gezonde persoon, omdat de verzekeraar u laat keuren en navraag doet bij uw huisarts of specialist.

Vul de gezondheidsverklaring eerlijk in

Het is natuurlijk erg verleidelijk om op de gezondheidsverklaring te vermelden dat u gezond bent, terwijl u een chronische ziekte heeft. Echter, dit is erg onverstandig. Als u uw ziekte bewust verzwijgt en tijdens de looptijd van de verzekering overlijdt, keert de verzekeraar niets uit. Uw nabestaanden krijgen dan te maken met hoge financiële kosten.

Doe twee of drie aanvragen

Er zijn steeds meer verzekeraars die er geen probleem van maken dat iemand chronisch ziek is. Bij de meeste verzekeraars kunt u dan ook probleemloos een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als u een aandoening heeft. Wel is het verstandig om eerst twee of drie aanvragen te doen. U kunt de premies dan goed met elkaar vergelijken. U moet dan wel meer dan één gezondheidsverklaring invullen.