Overlijdensrisicoverzekering en wonen in het buitenland

Overlijdensrisico- verzekering en wonen in het buitenland

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Woont u in het buitenland en wilt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan is dit niet altijd mogelijk. Er zijn verzekeraars die een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering afwijzen. Dit heeft verschillende redenen. Ook al is het wat lastiger om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als u in het buitenland woont, toch is het niet onmogelijk.

Redenen voor een afwijzing

Als u in het buitenland woont en een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, dan kan het zijn dat de verzekeraar uw aanvraag afwijst. Vaak zijn hier twee redenen voor:

  • De verzekeraar heeft geen vergunning om iemand in het buitenland te verzekeren.
  • De verzekeraar schat het overlijdensrisico hoger in dan in Nederland.

Emigreren

Gaat u emigreren en heeft u al een overlijdensrisicoverzekering? Dan kunt u uw verzekering vaak gewoon door laten lopen. Sommige verzekeraars stoppen de verzekering bij een emigratie. Vaak hangt de beslissing af van het land waar u gaat wonen. Het is dan ook verstandig om uw emigratie bij uw verzekeraar te melden. Zo voorkomt u problemen in de toekomst.

Vakantie in het buitenland

Bent u op vakantie in het buitenland? Of verblijft u tijdelijk in een ander land? Dan heeft dit geen invloed op de uitkering van uw overlijdensrisicoverzekering. Verzekeraars keren het verzekerde bedrag dan gewoon uit. Het bedrag wordt alleen niet uitgekeerd als u bewust het gevaar gaat opzoeken, bijvoorbeeld als u een risicovolle sport uitvoert of naar een oorlogsgebied gaat.