Allianz

Allianz

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Beoordeling volgens
Allianz: 7,9

Sorry, niet via ons te bekijken.

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 december 2023

Wie is Allianz?

Allianz is een van oorsprong Duitse verzekeringsmaatschappij die sinds 2003 actief is in Nederland. Allianz Nederland is de Nederlandse dochter van moederbedrijf Allianz Group. Naast een ruim aanbod van verzekeringen biedt de Allianz Group ook andere financiële producten aan. De Allianz Group is één van de grootste verzekeringsmaatschappijen ter wereld.

Allianz overlijdensrisicoverzekering

Bij Allianz kunt u kiezen tussen drie verschillende verzekeringsvormen:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft de hoogte van het verzekeringsbedrag gedurende de looptijd gelijk. Het maakt dus niet uit op welk moment binnen de looptijd u komt te overlijden, uw nabestaanden krijgen altijd hetzelfde bedrag uitgekeerd. U kiest voor deze verzekering wanneer u na uw overlijden een vast bedrag uit wilt laten keren, bijvoorbeeld om de hypotheek af te kunnen lossen of om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. Bij Allianz kunt u kiezen voor een vaste of een variabele premie. De premie ligt bij deze verzekeringsvorm gemiddeld hoger dan bij een dalende overlijdensrisicoverzekering.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is één van de verzekeringsvormen waarbij het verzekeringsbedrag gedurende de looptijd daalt. Dit is een goede keuze wanneer u de hoogte van het verzekeringsbedrag aan een bepaalde periode koppelt waarin uw nabestaanden dit geld nodig hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld een bedrag verzekeren om de kinderopvang te kunnen bekostigen. Naarmate uw kind ouder wordt, zal er een kleiner bedrag nodig zijn om dit doel te kunnen verwezenlijken.

In tegenstelling tot andere verzekeraars kunt u bij Allianz ervoor kiezen het verzekeringsbedrag niet tot 0 te laten dalen. Bij Allianz kunt u kiezen voor een vaste of een variabele premie. De premie is bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering gemiddeld het laagst.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De andere dalende verzekeringsvorm is de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Deze verzekering wordt in de meeste gevallen afgestemd op de annuïtaire hypotheek waarvoor u maandelijks een vast percentage aflost. Het verzekeringsbedrag neemt dan in hetzelfde tempo af als de hypotheekschuld. In het begin daalt dit bedrag langzaam, maar verderop in de looptijd zal dit steeds sneller gaan.

In tegenstelling tot andere verzekeraars kunt u bij Allianz ervoor kiezen het verzekeringsbedrag niet tot 0, maar tot een ander bedrag te laten dalen. Bij Allianz kunt u bovendien kiezen tussen een vaste of een variabele premie.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Een overlijdensrisicoverzekering van Allianz kent een aantal voordelen die u bij andere verzekeraars niet snel tegenkomt. Zo kunt u zelf kiezen tussen een variabele of een vaste premie. Op die manier kunt u voor uzelf bepalen welke vorm voor u de meest gunstige optie is. Bovendien kunt u bij de dalende overlijdensrisicoverzekering ervoor kiezen het verzekeringsbedrag niet tot 0 te laten dalen. Zo kunnen uw nabestaanden ook bij een dalende overlijdensrisicoverzekering verzekerd zijn van een gegarandeerde uitkering.

Zoals elke verzekering kent ook de overlijdensrisicoverzekering van Allianz een aantal nadelen. Zo is het maximale verzekeringsbedrag bij Allianz leeftijdsgebonden. Wanneer u de 50 bent gepasseerd, kunt u slechts een gereduceerd bedrag verzekeren. Bovendien kunt u het verzekeringsbedrag na het afsluiten van de verzekering niet tussentijds wijzigen.

Voordelen
Scherpe premie
Vaste en variabele premie mogelijk
Uitgebreide voorlopige dekking na aanvraag
Snel digitaal aanvraagproces
Koppeling met hypotheek mogelijk
Mogelijkheden om dalende ORV niet tot 0 te laten dalen
Maandelijkse of jaarlijkse premiebetaling
Nadelen
Het verzekeringsbedrag kan niet tussendoor gewijzigd worden
Maximum verzekeringsbedrag is leeftijdsgebonden
Geen verzekering tegen premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid

Wat is bij Allianz de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

Bij Allianz is het bedrag dat u maximaal kunt verzekeren leeftijdsgebonden. U kunt afhankelijk van uw leeftijd minimaal 10.000 euro en maximaal 400.000 euro verzekeren.

Maximaal te verzekeren:

  • 18 t/m 50 jaar: 400.000 euro
  • 51 t/m 60 jaar: 250.000 euro
  • 61 t/m 65 jaar: 75.000 euro

De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering kunt u zelf bepalen. U kunt een verzekering afsluiten van uw 18e tot en met uw 65e levensjaar. Uw verzekering stopt uiterlijk wanneer u 75 jaar oud wordt.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering vult u een gezondheidsverklaring in. Afhankelijk van uw antwoorden kan Allianz u vragen om meer informatie. Het is ook mogelijk dat er een klein medisch onderzoek nodig is om uw overlijdensrisico te bepalen. In de meeste gevallen wordt u zonder aanvullende voorwaarden geaccepteerd. Wanneer u een verhoogd overlijdensrisico heeft, kan er een premietoeslag berekend worden. Allianz heeft het recht om u op medische gronden niet te accepteren als verzekerde. Het is dan niet mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering bij Allianz af te sluiten.

Eigenschappen van Allianz

Eigenschappen
Vormen: Gelijkblijvend / lineair / annuїtair
Minimaal te verzekeren bedrag 10.000,-
Maximaal te verzekeren bedrag 400.000,-
Partner meeverzekerd: Optie
Verpanding mogelijk:
Premie Per maand of jaar.

Contactgegevens

088 – 577 22 22 (Ma t/m vr van 8.00 tot 18.00)
020 – 592 9292 (Noodsituatie)

Contactformulier
Allianz.nl

Coolsingel 139 , 3012 AG Rotterdam

Bron: Allianz.nl
Bovenstaande informatie is in geen enkel geval een advies.

Allianz Overlijdensrisicoverzekering

Beoordeling volgens
Allianz: 7,9

Sorry, niet via ons te bekijken.

Contactgegevens

088 – 577 22 22 (Ma t/m vr van 8.00 tot 18.00)
020 – 592 9292 (Noodsituatie)

Contactformulier
Allianz.nl

Coolsingel 139 , 3012 AG Rotterdam