Wat is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Samenvatting:
Bij een annuïtair dalende ORV daalt de uitkering bij overlijden net als bij de lineair dalende ORV gedurende de looptijd. Bij de annuïtair dalende ORV is de daling per jaar in het begin echter klein en naarmate het einde van de looptijd nadert steeds groter. Het dalingspercentage ligt meestal tussen de 4 en de 8 procent. Dit type overlijdensrisicoverzekering wordt vaak gecombineerd met een annuïteitenhypotheek. De schuldenlast daarvan heeft een soortgelijk verloop. Daarom zal de opbouw van het vermogen om je hypotheek na de looptijd mee af te lossen samen met de uitkering van je ORV doorgaans voldoende zijn om bij overlijden je hypotheek af te lossen.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Behalve de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering zijn er nog twee vormen waar je voor kunt kiezen: de lineair dalende ORV en de gelijkblijvende ORV. Bij de lineair dalende ORV neemt de uitkering gedurende de looptijd niet met een vast percentage per jaar af, maar met een vast bedrag. De uitkering van de gelijkblijvende ORV is gedurende de gehele looptijd constant.

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De voornaamste kenmerken van een annuïtair dalende ORV zijn:

  • De uitkering bij overlijden tijdens de looptijd van de verzekering neemt ieder jaar met een vast percentage af. Aan het begin van de looptijd blijft de uitkering lange tijd vrij hoog, aan het einde van de looptijd is hij nihil.
  • De annuïtair dalende ORV is iets duurder dan een lineair dalende. Daar staat tegenover dat het uit te keren bedrag aan het begin van de looptijd een stuk hoger is.
  • De premie die je betaalt is ieder jaar hetzelfde. Meestal betaal je gedurende de laatste jaren van de looptijd geen premie meer.

Wanneer kies je voor een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

De annuïtair dalende ORV is bij uitstek een product dat gekoppeld wordt aan een annuïteitenhypotheek. Bij die hypotheekvorm daalt de schuld met een vast percentage per jaar. Door er een overlijdensrisicoverzekering aan te koppelen die in exact hetzelfde tempo daalt is het risico van overlijden gedurende de looptijd afgedekt. Meestal wordt de hypotheekverstrekker in dergelijke gevallen als eerste begunstigde aangewezen. Dit heet het verpanden van de hypotheek.

Ook bij grote leningen, denk aan leningen van meer dan 10.000 euro, die een annuïtaire aflossingsvorm hebben komt een annuïtair dalende ORV van pas als verzekering voor de verstrekker van de lening. Ook aan zo’n lening kan dus een annuïtair dalende ORV worden verpand. Daarnaast kun je hem afsluiten als zekerheid voor de financiële situatie van je partner of je gezin, met name als je verwacht na verloop van tijd voldoende kapitaal te hebben opgebouwd om hen voldoende inkomsten te garanderen voor het geval je komt te overlijden.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Vergelijk annuïtair dalende ORV’s van diverse aanbieders onderling en met de lineair dalende en de gelijkblijvende varianten via Ikvergelijkonline.nl. Je vindt dan op een snelle en overzichtelijke manier de meest geschikte en meest voordelige overlijdensrisicoverzekering voor jouw situatie. In de meeste gevallen kun je ook direct de gevonden al dan niet annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering online afsluiten.