Waarom moet ik een medische acceptatie krijgen?

Samenvatting:
Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je voor financiële steun aan je nabestaanden voor het geval je komt te overlijden gedurende de looptijd van de verzekering. Om in te kunnen schatten of de kans op overlijden niet te groot is, vragen verzekeraars om een medische verklaring, soms zelfs om een medisch onderzoek. De uitkomst hiervan bepaalt of je geaccepteerd wordt voor de verzekering of niet.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Gezondheidsverklaring of medisch onderzoek

Of een verzekeraar genoegen neemt met een gezondheidsverklaring bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering hangt af van het verzekerde bedrag. Is dat lager dan een door de verzekeraar zelf vastgelegde grens, dan volstaat het invullen van een vragenlijst. Meestal ligt die grens tussen de 150.000 en 250.000 euro. Ligt je verzekerde bedrag boven die grens, dan volgt een keuring door een huisarts of, bij extreem hoge bedragen, door een internist. Ook als de verzekeraar naar aanleiding van je gezondheidsverklaring aanleiding ziet voor een nader medisch onderzoek, kan hij dat verplicht stellen.

De gezondheidsverklaring

In eerste instantie vul je dus bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering een gezondheidsverklaring in. Je beantwoordt een aantal vragen over je gezondheid en je levensstijl. Vul de gezondheidsverklaring altijd naar waarheid in. Als blijkt dat je dat niet hebt gedaan, zal het verzekerde bedrag niet worden uitgekeerd en heb je dus voor niets premie betaald. Op basis van de gezondheidsverklaring kan de verzekeraar beslissen je te accepteren, een nader medisch onderzoek eisen, maar bijvoorbeeld ook de premie te verhogen.

Medisch onderzoek door een huisarts

Komt het verzekerde bedrag boven een door de verzekeraar bepaalde grens, dan stelt hij een medisch onderzoek door een huisarts. Dat is niet je eigen huisarts. Het is een onafhankelijke arts, die is aangesloten bij een landelijk keuringscollectief. Meestal komt hij je bij jou thuis keuren.

Medisch onderzoek door een internist

Bij een zeer hoog verzekerd bedrag, vaak vanaf 350.000 euro, stelt de verzekeraar een onderzoek door een internist verplicht. Hoe hoger het risico dat de verzekeraar neemt door jou te accepteren, hoe meer zekerheid hij zal willen hebben over je gezondheid. Voor het onderzoek door een internist ga je meestal naar een ziekenhuis of kliniek.

Moet je echt alles vertellen?

In de medische verklaring die je in eerste instantie invult moet je inderdaad alles naar waarheid invullen. Als je aankruist dat je niet rookt, maar later blijkt dat je dat wel doet, dan wordt er niets uitgekeerd als je komt te overlijden. Als je drager bent van een erfelijke ziekte, maar die ziekte is bij jou nog niet geconstateerd, dan hoef je dat niet te vermelden, tenzij het verzekerde bedrag hoger is dan 268.125 euro.

Voorkom afwijzing door de keuringsarts

Als je verplicht bent een keuring te ondergaan voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, zorg er dan voor dat je de uitslag daarvan als eerste krijgt. Volgens de Wet op de Medische Keuringen heb je recht daarop. Als blijkt dat de keuringsarts een negatief advies geeft, kun je besluiten je aanvraag in te trekken. Dat is belangrijk, want een afwijzing voor een overlijdensrisicoverzekering bij de ene maatschappij wordt door de andere meegenomen in de beslissing over een nieuwe aanvraag.

Als je het niet eens bent met de uitslag

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je het oneens bent met de uitslag van het medisch onderzoek. In dat geval kun je de huisarts of internist die de keuring heeft uitgevoerd vragen zijn conclusies te motiveren. Hij is daartoe verplicht. Ben je het daarna nog steeds niet eens met hem, dan kun je bezwaar aantekenen. Je gaat dan in overleg met de verzekeraar proberen een oplossing te vinden. Vaak zal die gevonden worden in een herkeuring of second opinion. Kom je er echt niet uit, dan kun je naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening om een uitspraak te vragen.

Wijzigingen in je gezondheidssituatie

Als je gezondheidssituatie of je leefstijl verandert terwijl de verzekering al loopt, dan moet je dat doorgeven aan je verzekeraar. Als je (weer) gaat roken bijvoorbeeld en je geeft dat niet door kan dat betekenen dat je overlijdensrisicoverzekering niets uitkeert als na je overlijden blijkt dat je wel rookte. Maar ook omgekeerd, als je stopt met roken, kun je dat melden. Als je een niet-roken verklaring kunt overleggen, waarin staat dat je twee jaar niet meer rookt, krijg je zelfs een premieverlaging.

Overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Wil je de exacte grenzen weten die de verschillende verzekeraars hanteren bij het verplichtstellen van een medische keuring door een huisarts of internist, dan doe je er goed aan overlijdensrisicoverzekeringen te vergelijken via Ikvergelijkonline.nl. je ziet daar ook alle overige voorwaarden die gesteld worden bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.