Er valt voor de Nederlandse consument nog te weinig te kiezen op het gebied van zorgverzekeringen, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder houdt de verzekeraars daarom dit jaar extra goed in de gaten.

Zorgverzekeraars scoren onvoldoende

In een tussenrapportage merkt de toezichthouder op dat er weinig onderscheid lijkt te bestaan tussen de verschillende verzekeringen. Ook lijken er onnodige drempels opgeworpen te zijn die het nieuwe verzekeraars bemoeilijkt om de zorgverzekeringsmarkt te betreden. Als laatst merkt de ACM op dat het aanbod van de zorgverzekeraars dusdanig complex is dat zorgverzekeringen vergelijken nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt. Deze voorlopige conclusie is voor bestuursvoorzitter Chris Fonteijn van de toezichthouder reden om met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mogelijke verbeterpunten te onderzoeken.

Het onderzoek

Voor de tussenrapportage onderzocht de ACM in hoeverre verzekeraars zich van elkaar onderscheiden. Dit bleek echter dankzij de wet- en regelgeving rond de zorgverzekering veelal lastig. Zo heeft iedere verzekeraar te maken met de zorgplicht, acceptatieplicht, solvabiliteitseisen en inhoudelijke regels voor de dekking van het basispakket. Hoewel veel van deze regels niet van toepassing zijn op aanvullende verzekeringen, bestaat er volgens de toezichthouder een grote mate aan maatschappelijke- en politieke druk die ook hier het onderscheidende vermogen beperkt.

Ook zorgverzekeraars zelf weinig onderscheidend

Hoewel er vanuit de maatschappij en politiek druk wordt uitgeoefend op verzekeraars, kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat verzekeraars zelf ook aardig wat steken laten vallen. Zo bieden weinig verzekeraars onderscheidende producten die specifiek ingericht zijn om aan te sluiten op de wensen en behoeften van specifieke groepen consumenten.

Verwarrende verzekeringen

Hoewel de onderzoekers veel verschillende polissen tegenkwamen, wat zou moeten duiden op een grote verscheidenheid aan verschillende producten, blijkt dit in de praktijk tegen te vallen. Ga je je zorgverzekering vergelijken, zie je de verschillen veelal niet verder gaan dan een ander merk of een andere uitstraling terwijl inhoudelijke verschillen achterwege blijven. Het ontbreken van duidelijke verschillen zoals betere service of hogere kwaliteit zorg maakt het volgens de ACM voor veel consumenten onduidelijk welke verzekering het best bij ze past. De keuze valt hierdoor regelmatig per definitie op de goedkoopste zorgverzekering. Als er immers geen duidelijke verschillen te ontdekken zijn, is de maandelijkse rekening die op de mat valt een grote motivator. Een studenten verzekering is daardoor bijvoorbeeld per definitie veelal een goedkope zorgverzekering. Er zijn immers maar weinig bevolkingsgroepen waar zo goed op de maandelijkse uitgaven wordt gelet.

Overstappen van zorgverzekering nog zeldzaam

In vergelijking met andere verzekeringsproducten is het overstappercentage bij zorgverzekeringen schrikbarend laag: 70 Procent van de Nederlanders is sinds 2006 niet overgestapt. Door niet over te stappen blijk je echter wel een dief van eigen portemonnee: “Verzekerden die overstappen betalen een lagere premie dan verzekerden die niet overstappen”, aldus de ACM.

De conclusie is dus duidelijk. Dit jaar je zorgverzekering vergelijken en overstappen, want het geld ligt letterlijk voor het oprapen.

Bron: Amweb