Aan een uitvaart zijn diverse kosten verbonden. De grootste kostenpost omvat het begraven zelf. Je betaalt voor het feitelijke begraven, voor het onderhoud van het graf en voor de grafrechten. Grafrechten vormen als het ware de huurprijs voor een bepaalde periode. Dit kan tien jaar, twintig jaar of langer zijn. De hoogte van de grafkosten verschillen sterk per gemeente. Hieronder kun je de grafkosten van de grootste Nederlandse gemeenten in 2018 terugvinden.

Grafkosten per gemeente

In het onderstaande overzicht staan de grafkosten van de grootste gemeenten weergegeven. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen algemene en particuliere graven. Bij het berekenen van de grafprijzen is bij een algemeen graf voor tien jaar grafrechten en bij een particulier graf voor twintig jaar grafrechten gekozen. Het is niet in alle gemeenten mogelijk om te kiezen voor een algemeen graf. Zoals je kunt zien zijn er regionaal grote verschillen in prijs.

De grafkosten van een algemeen graf

Een algemeen graf is gemiddeld goedkoper dan een particulier graf. Een algemeen graf is het goedkoopst in de gemeenten Enschede, Zwolle en ’s-Hertogenbosch. Je betaalt daar tussen 700 à 800 euro. In Zaanstad en Middelburg betaal je relatief veel voor een algemeen graf: circa 1900 euro.

De grafkosten van een particulier graf

De prijzen van een particulier graf liggen landelijk nog veel verder uiteen. Opnieuw betaal je het minst in de gemeente ’s-Hertogenbosch, hier kun je een particulier graf met twintig jaar grafrechten kopen voor 1739 euro. De duurst is de gemeente Haarlemmermeer waar je gemiddeld 5713 euro betaalt. Dat is een prijsverschil van maar liefst 4000 euro.

Factoren die de grafkosten bepalen

Het grote verschil in grafkosten wordt bepaald door verschillende factoren. Ten eerste speelt de grondprijs een rol, hoe hoger de grondprijs des te duurder het graf. Daarnaast is het onderhoud een belangrijke factor. Sommige graven vergen meer onderhoud dan andere. Bovendien speelt vraag en aanbod een rol. In regio’s waar men de voorkeur geeft aan begraven in plaats van cremeren, zal de prijs hoger zijn. Tot slot is er een onderscheid te maken tussen een begraafplaats waar vrijwilligers of werknemers werken. Begraafplaatsen met veel vrijwilligers hoeven minder hoge kosten te rekenen.

Gemeente Algemeen graf (10 jaar) Particulier graf (20 jaar)
Almere 1740 euro 4084 euro
Amersfoort 1066,80 euro 3757,60 euro
Amsterdam 1035,00 euro 3244,17 euro
Apeldoorn 902,00 euro 2973,25 euro
Assen onmogelijk 4730,00 euro
Breda 1240,00 euro 2322,83 euro
Den Haag 1019,67 euro 4076,00 euro
Eindhoven Onmogelijk 1836,00 euro
Enschede 710,00 euro 3620,00 euro
Groningen Onmogelijk 2428,78 euro
Haarlem 1529,00 euro 2750,00 euro
Haarlemmermeer 1219,00 euro 5713,00 euro
Leeuwarden Onmogelijk 3405,00 euro
Maastricht 1334,38 euro 2640,00 euro
Middelburg 1917,00 euro 4256,25 euro
Nijmegen 1448,00 euro 2165,28 euro
Rotterdam 1054,36 euro 2288,42 euro
‘s-Hertogenbosch 780,00 euro 1739,67 euro
Tilburg 1245,00 euro 3899,00 euro
Utrecht 1040,00 euro 3984,00 euro
Zaanstad 1915,00 euro 4452,00 euro
Zoetermeer 1322,00 euro 3252,00 euro
Zwolle 777,00 euro 3496,00 euro