Vanaf vandaag (1 januari 2021) mogen verzekeraars het feit dat iemand tien jaar of langer geleden kanker heeft gehad, niet meer meenemen in de beoordeling van het overlijdensrisico. Voor mensen die voor hun 21e kanker hebben gehad gaat zelfs een termijn van 5 jaar gelden. Dit maakt het voor veel mensen die genezen zijn van kanker niet alleen makkelijker om een levensverzekering af te sluiten, er geldt ook geen automatische premieverhoging meer voor deze groep.

Inschatting overlijdensrisico door verzekeraars

Bij de aanvraag van een levensverzekering zoals een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering brengt de verzekeraar het overlijdensrisico in kaart. Aan de hand van dit risico wordt bepaald of iemand een verzekering af kan sluiten of dat er aanvullende voorwaarden zoals bijvoorbeeld een hogere premie van toepassing zijn. Tot voor kort leidde een kankerdiagnose uit het verleden hierdoor vrijwel altijd tot uitsluiting of een premieopslag. Volgens de nieuwe regels mogen de verzekeraars ex-patiënten die respectievelijk tenminste vijf of tien jaar kankervrij zijn niet meer uitsluiten en geen aanvullende voorwaarden meer opleggen op grond van de diagnose.

Acceptatie en premiebepaling

Levensverzekeraars mogen straks dus niet meer kijken naar de kanker waar men al langere tijd van genezen is. Er mag echter wel gevraagd worden naar gezondheidsproblemen die zijn ontstaan als gevolg van kanker of als gevolg van behandelingen tegen deze ziekte. Bovendien mag er gekeken worden naar de levensstijl om het overlijdensrisico te bepalen. Aan de hand van deze gegevens mogen verzekeraars bepalen iemand uit te sluiten van een verzekering of een hogere premie vragen voor dezelfde verzekering.

Belangrijke verandering voor jongeren

Wie op jonge leeftijd kanker krijgt en hiervan geneest, heeft geen groter overlijdensrisico dan een andere jongere. Jonge ex-patiënten die deze ziekte hebben gehad, lopen als volwassene echter vaak tegen verschillende muren aan. Zo is het niet eenvoudig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten zonder premieopslag – als het al lukt met de diagnose uit het verleden. Hierdoor is het voor veel jongeren moeilijk geworden om een huis te kopen of een bedrijf te starten. Een overlijdensrisicoverzekering is namelijk vaak een voorwaarde voor een hypotheekaanvraag of een bedrijfskrediet. Met de nieuwe maatregelen wordt dit voor jongeren die vijf jaar of langer genezen zijn veel eenvoudiger.

Kortere termijn voor bepaalde vormen van kanker

Vanaf 1 januari 2021 mogen verzekeraars bij het bepalen van het overlijdensrisico dus niet meer kijken naar kankerdiagnoses die inmiddels al tien jaar of verder in het verleden liggen. Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties gaat nog iets verder en heeft een lijst van kankersoorten samengesteld waarbij een nog kortere wachttermijn gehanteerd kan worden. Wie hersteld is van één van deze kankervormen kan nog eerder profiteren van het wegvallen van de aanvullende voorwaarden.