Op 5 mei hebben de bestuurders alsnog een overeenkomst bereikt over de overname van Yarden door DELA. Eerder liep het overnameplan spaak doordat het juridisch risico voor DELA te groot werd. Recente uitspraken van de rechter en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) maken een overname nu toch mogelijk

Overname voor Yarden noodzakelijk

Yarden kwam in 2019 in financieel zwaar weer terecht. De uitvaartorganisatie met ruim 1 miljoen leden moest noodgedwongen op zoek naar een overnamepartner. Al snel kwam DELA naar voren als de ideale overnamekandidaat. Niet alleen de bedrijfsactiviteiten komen sterk overeen, de uitvaartorganisaties kennen ook dezelfde visie op het uitvaartwezen. Zowel Yarden als DELA hechten veel waarde aan een persoonlijke uitvaart en kennen bovendien een constructie waarin de leden zorgen voor wederkerige solidariteit.

Tussenkomst rechter maakte overname onaantrekkelijk

Op weg naar de overname maakte Yarden ingrijpende plannen om financieel te kunnen herstellen. Enkele leden van Yarden stapten naar de rechter om eenzijdige veranderingen van de verzekeringsvoorwaarden te voorkomen. De rechter sprak zich uit in het voordeel van de leden waarop Yarden gedwongen werd de wijzigingen te herzien. Als gevolg hiervan werd het juridisch risico voor DELA te groot en zouden de kosten te hoog worden. DELA zag zich genoodzaakt terug te trekken als overnamepartner.

Toch toestemming voor maatregelen Yarden

Recent hebben het Kifid en de rechter toch besloten dat Yarden de nodige maatregelen mag treffen. Yarden heeft toestemming voor een eenzijdige wijziging van de voorwaarden en verzekeringspakketten. Ook de Consumentenbond heeft zich positief uitgesproken over de toestemming. Uiteindelijk is dit immers ook in het voordeel van de leden van Yarden. Zonder deze wijzigingen is overname zeer onaantrekkelijk en zou Yarden grote kans maken op faillissement. In dat geval staan de leden sowieso met lege handen.

Wat verandert er voor DELA?

De gevolgen van de overname zijn voor DELA uitsluitend positief. De uitvaatorganisatie kan ruim 1 miljoen extra verzekerden bijschrijven. Bovendien wordt het de eigenaar van alle uitvaartcentra en crematoria die Yarden bezit, waardoor de landelijke dekking verder wordt uitgebreid. DELA voorziet bovendien een groei van het beleggingskapitaal wat waarschijnlijk zal leiden tot een hogere winstdeling voor de leden.

Bijbetaling Yarden-leden van de baan

Door de eenzijdige wijzigingen zouden verzekerden van Yarden met een naturapolis bij moeten betalen om de uitvaart te bekostigen. DELA zegt toe dat dit niet langer hoeft, wanneer de nabestaanden kiezen voor de diensten van DELA. Deze toezegging geldt voor de komende tien jaar en ook met terugwerkende kracht. Daarnaast heeft DELA 1 miljoen euro gereserveerd om schrijnende gevallen te compenseren.

Hoe nu verder?

De overnameplannen liggen nu op tafel bij de toezichthouders. Na goedkeuring zal Yarden snel overgenomen worden door DELA. In de praktijk wordt er ruim de tijd genomen om de overname zo soepel mogelijk te laten verlopen. DELA heeft het voornemen dit proces in 2023 af te ronden. Bovendien worden er plannen gemaakt om de gevolgen van de overname voor het personeel zoveel mogelijk te beperken. Op korte termijn zal er dus nog niet veel veranderen voor de verzekerden van DELA en Yarden.